I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere

En analyse fra DAMVAD Analytics dokumenterer, at der allerede om få år vil være stor mangel på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Udviklingen er blandt andet et resultat af, at unge styrer uden om de store velfærdsuddannelser, mens behovet for velfærdsprofessionelle vokser. 

Mangel på velfærdsuddannede

Analysen fremskriver udbuddet og efterspørgslen efter pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere frem mod 2030 både på landsplan og fordelt på landsdele. 

Om under ti år vil der mangle i alt 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i Danmark. Det viser en analyse, som DAMVAD Analytics har udarbejdet for Danske Professions-højskoler. Samtidig daler interessen for velfærdsuddannelserne blandt unge.

Det er tilsammen en giftig cocktail. Der er i forvejen betydelig mangel mange steder, og det bliver kun værre, vurderer Stefan Hermann, der er formand for Danske Professionshøjskoler.

”Vi kommer med manglen på velfærdsuddannede til at svække velfærd og kvalitet. Vores evne til at tage hånd om børn, unge, ældre, syge og sårbare med den faglighed og professionalisme, som er nødvendig, svækkes. Det gælder, uanset om vi taler om børns udvikling, undervisning og dannelse i folkeskolen, pleje af syge og svage eller den rette hjælp til at komme videre i tilværelsen til udsatte grupper,” siger Stefan Hermann. 

Han peger på, at udviklingen ikke alene vil ramme mange menneskers tilværelse, muligheder og livskvalitet. Samfundet som helhed bliver svækket.

”Der er en tæt sammenhæng mellem stærke velfærdsfag og et stærkt samfund, og samfundet taber på alle fronter, hvis udviklingen fortsætter. Velfærdssamfundet er ved at pådrage sig en sætningsskade. Børn og unges start på tilværelsen sætter retningen for hele livet, når det angår deres uddannelsesmuligheder, deres chancer på arbejdsmarkedet, deres demokratiske deltagelse, deres sundhed og livsførelse. Derfor er situationen fundamental for sammenhængskraft og tilslutning til fælles institutioner,” fremhæver Stefan Herman.

Sporene på ældreområdet skræmmer

Stefan Hermann advarer mod at begå den samme fejl, som folder sig ud på ældreområdet, der oplever en alvorlig mangel på social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Det har skabt en kritisk situation, hvor det er blevet svært at leve op til ansvaret for en god ældrepleje.

”Vi er som samfund i gang med at gentage den fejl, vi har begået på ældreområdet: Vi uddanner for få til vigtige velfærdsopgaver. Denne gang til grupper som børn, ældre og syge. Vi risikerer at se de samme vanskeligheder som i ældreplejen, når kvaliteten svækkes, og vi efterfølgende må stille stadigt højere krav til de få, som skal løfte opgaverne,” siger Stefan Hermann.

Robotter løser ikke problemerne

Formanden for landets seks professionshøjskoler – blandt andet VIA University College – ser behovet for handling som akut, fordi velfærdsfagene i modsætning til mange andre områder i samfundet ikke kan gøre brug af alternativer, som ellers kunne afbøde noget af truslen.

”Der er ingen genveje som på andre områder, hvor automatisering, digitalisering, udenlandsk arbejdskraft og andre alternativer i nogle tilfælde kan være en del af løsningen,” påpeger Stefan Hermann.

Han henviser til fx småbørnsområdet, hvor det ikke er muligt at erstatte danske pædagoger med udenlandsk arbejdskraft til arbejdet med blandt andet børns sprog eller sundhedsområdet, hvor sygeplejersker ikke kan erstattes af robotter.

”Det er absolut afgørende, at vi får unge til i højere grad at interessere sig for fag og professioner som sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Hvis vi som samfund ikke kan løfte de op-gaver, de velfærdsprofessionelle står med, så svigter vi både børn, unge, familier, syge og udsatte borgere – og vi sår tvivl om den kontrakt, vi som velfærdssamfund har indgået med hinanden: At vi som borgere kan forvente høj kvalitet og tryghed til gengæld for vores indsats og bidrag til fællesskabet,” understreger Stefan Hermann.

Fakta

Analysen ’Behovet for velfærdsuddannede i 2030’ er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Danske Professionshøjskoler i foråret 2021. Analysen fremskriver udbuddet og efterspørgslen efter pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere frem mod 2030 både på landsplan og fordelt på landsdele. 

Se rapporten fra Damvad Analytics 2021 her.

Yderligere oplysninger fås hos:

Harald Mikkelsen rektor i VIA
Download foto af Harald

Relaterede artikler