Kløvergræs og raps er miljøvenlige elementer i fremtidens byggeri

Byggematerialer skabt af plantefibre, som ellers bliver brændt af. Dét bliver udviklet i et forskningsprojekt, hvor VIA samarbejder med landbrugs-, fødevare- og byggeribranchen, som i dag står for 60 procent af CO2-udledningen i Danmark

Torsten Sack-Nielsen. udstillingshuse

Fremtidens boliger kan bygges med plantefibre fra græs, raps og øvrige biogene materialer, som naturen kan forny igen og igen. Resultatet vil være miljøvenligt byggeri, styrket biodiversitet og et langt mindre CO2-aftryk.

Dét bekræfter et forskningsprojekt med titlen ’Fra marken til byggeri’, som forskningsleder Torsten Sack-Nielsen fra Forskningscenter for byggeri, klima, vandteknologi og digitalisering ved VIA University College står i spidsen for. I projektet bliver en række afgrøder testet og evalueret som byggematerialer og sammenlignet med konventionelle materialer.

Torsten Sack-Nielsen er arkitekt, lektor og ph.d. i arkitektur og har i en årrække forsket i bæredygtigt byggeri og biogene byggematerialer. Han ser et kæmpestort potentiale i at bruge sidestrømme fra landbruget til byggematerialer. Sidestrømme er overskudsprodukter, der ellers ville være gået til spilde.

"I stedet for at afbrænde plantefibre og andre restfraktioner af biomasse kan vi bruge ressourcerne i bygninger som erstatning for CO2- og energitunge konventionelle byggematerialer. Det vil give mere miljøvenlige bygninger og samtidig en kosteffektivt carbon capture-løsning, fordi CO2 bliver naturligt lagret og bundet i materialerne gennem fotosyntese,” fremhæver Torsten Sack-Nielsen.

Samarbejde frem for siloer

I projektet ’Fra marken til byggeri’ samarbejder VIAs Forskningscenter for byggeri, klima, vandteknologi og digitalisering med eksperter fra byggeri-, landbrugs- og fødevarebranchen. De tre brancher tegner sig samlet for hele 60 procent af udledningen i Danmark af CO2 og skal over de kommende år indfri miljøkrav om at reducere udslippet.

"Frem for at hver branche arbejder med CO2-udfordringerne i egne siloer, udnytter vi i projektet ’Fra marken til byggeri’ mulighederne for at skabe et nyt kredsløb gennem samarbejde på tværs. Målet er altså at finde en fælles løsning til gavn for natur, miljø og klima. Vi har fokus på at prioritere afgrøder, der på én gang reducerer CO2-udledningen, gavner biodiversiteten og egner sig til byggeri,” fastslår Torsten Sack-Nielsen.

Han understreger, at testresultaterne er meget lovende. Fx viste prøven af kløvergræsisolering en bedre brandmodstand end stenuld.

Udstillingshus i Horsens og Aarhus

Som led i forskningsprojektet er der blevet bygget et udstillingshus, som her i februar kan ses på VIAs Campus Horsens, og som i marts bliver flyttet til VIAs Campus Aarhus C. 

I april skal udstillingshuset med på messen ’Building Green’ i Aarhus, hvor årets tema hedder ’Livgivende byer og arkitektur’.

Udstillingshuset gør det blandt andet muligt at se og røre ved prototyper på plader og isoleringsmaterialer, som i projektet ’Fra marken til byggeri’ er fremstillet af raps og kløvergræs.

udstillingshus

Landbrugsafgrøder er testet

Torsten Sack-Nielsen forklarer, at der i forskningsprojektet ’Fra marken til byggeri’ indtil videre er gennemført to af tre planlagte spor.

”I det første spor har vi evalueret 12 forskellige landbrugsafgrøder og deres sidestrømme i forhold til de planetære grænser og med korn som sammenligningsgrundlag. Vi har foretaget en holistisk vurdering ud fra aspekter som fx biodiversitet og nitratudvaskning for at kunne træffe materialevalg på et mere oplyst grundlag,” siger Torsten Sack-Nielsen og fortsætter:

”I det andet spor fremstillede vi udstillingshuset samt en række prototyper på biogene byggematerialer, herunder isolerings- og plademateriale. De første tests sammenligner egenskaberne med konventionelle byggematerialer, så potentialet bliver tydeligt”. en del af udstillingshuse

Et LivingLab er på vej

Torsten Sack-Nielsen betoner, at der i den kommende tid bliver gennemført langt flere og mere dybdegående tests for at sikre grundigt undersøgte løsninger til fremtidens miljøvenlige byggeri.

I det tredje spor af forskningsprojektet bliver der også skabt et såkaldt LivingLab på en eksisterende gård, hvor både landbrugs-, fødevare- og byggeribranchen kan teste kredsløbstankegangen fra mark til henholdsvis bord og byggeri i drift.

I projektgruppen indgår VIA University College, Aarhus Universitet, Michelin-restaurant Moment, Henning Larsen Architects, Borg Rådgivning og TræVærk. Projektet har modtaget økonomik støtte fra Rambøll Fonden og Realdania.

Yderligere oplysninger og aftaler om interviews fås hos:

Forskningsleder og ph.d. Torsten Sack-Nielsen fra Forskningscenter for byggeri, klima, vandteknologi og digitalisering ved VIA University College. Mobiltelefon: +45 87 55 41 90. E-mail: tosn@via.dk


Download her en digital publikation med resultater fra projektet ’Fra marken til byggeri’:

Relaterede artikler