VIAs vision 2030

Visionen er skabt i dialog med VIAs ledere, medarbejdere og studerende og samarbejdspartnere.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, at vi sætter det største aftryk. VIAs vision 2030

VIAs vision 2030 består af en kort visionstekst og tre overordnede statements, der skaber retning for VIAs udvikling de kommende år. De tre statements er:

  • Tag ansvar
  • Flyt grænser
  • Lær sammen

Baggrund for visionen

Visionen er resultatet af en proces, der i 2020 har involveret VIAs ledere, medarbejdere og studerende samt samarbejdspartnere og faglige eksperter i engagerede drøftelser af VIAs fremtid.

Se film om VIAs vision 2030