Få besøg af VIA på Vejen på dit gymnasium

Et tilbud til alle typer gymnasieskoler

Hvad er VIA på Vejen?

VIA på Vejen er et projekt, hvor studerende overtager undervisningen på en gymnasieskole for én hel dag. Formålet er at give eleverne et indblik i professionsbacheloruddannelsen som videregående uddannelsestype, og på den måde klæde dem bedre på til at træffe et studievalg.

Studenterunderviserne fra VIA har alle gennemført et formidlingskursus, hvor de er blevet klædt på til at undervise i gymnasieskolen. De er bredt repræsenteret fra alle uddannelser og campusser i VIA, så eleverne vil på dagen kunne få et bredt indblik både i VIAs faglighed og geografiske spredning.

Se eksempler på undervisningsemner

Hvordan ser en dag med VIA på Vejen ud?

Inden en undervisningsdag med VIA på Vejen vil vi altid tage et møde med jer for at få afklaret, hvordan det helt rigtige forløb vil se ud hos jer. Det er jer, der kender jeres elever bedst, så vi lytter meget gerne til jeres forslag.

Herunder kan I læse, hvilke forpligtelser I som gymnasium har i forbindelse med en undervisningsdag med VIA på Vejen.

Vil I have besøg?

Kontakt os på viapaavejen@via.dk - så vender vi hurtigt tilbage til jer!

Gymnasiets forpligtelser

Før undervisningsdagen

  • Gymnasiet dækker de forventede transportudgifter til studenterunderviserne (kr. 300,- ex. moms pr. studenterunderviser)

  • Gymnasiet sørger for at afsætte ressourcer til planlægning af undervisningsdagen, herunder løbende kontakt med VIA på Vejens koordinator

  • Skemalægning

  • Kommunikation til lærere og elever

  • Bestilling af forplejning til undervisningsdagen

På undervisningsdagen

  • Mindst én repræsentant til stede på dagen, som har det overordnede ansvar for eleverne og skolens øvrige planlægning af undervisningsdagen.

  • IT-personale der kan kontaktes direkte af studenterunderviserne ved tekniske problemer.

  • Forplejning: Morgenmad (vandflasker, morgenbrød, frugt, kaffe og the). Frokost (En lun ret med tilbehør). Eftermiddag (kaffe, the og gerne et stykke kage).

Efter undervisningsdagen

  • Udfylde evalueringsskema som VIA fremsender

  • Afholde møde (evt. telefonmøde) med VIAs brobygningskoordinator med henblik på at evaluere besøget