Professionsudvikling på velfærdsområdet 

Et samarbejde mellem VIA og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Aarhus og VIA udvikler velfærdsuddannelserne i fællesskab

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, og VIA arbejder sammen om at øge fagligheden på velfærdsområdet.

Samarbejdet omfatter de mange medarbejdere i Sundhed og Omsorg, undervisere i VIA på de sundhedsfaglige professionsuddannelser og studerende, som uddanner sig til for eksempel bioanalytikere, psykomotoriske terapeuter og sygeplejersker.

Formålet er at skabe et samarbejdsforum, hvor parterne i fællesskab arbejder for at medarbejdere har de kompetencer, der er nødvendige for at løse kerneopgaver på det kommunale område. 

Målene er, at professionsbacheloruddannelserne til fulde matcher kravene fra den kommunale praksis, og at de sundhedsprofessionelle er fagligt kompetente med stærke viden- og handlekompetencer såvel mono- som tværprofessionelt.

Samarbejdet har resulteret i en vifte af forskellige tiltag i arbejdet og i uddannelserne på det sundhedsfaglige område. Disse tiltag er ofte gennemført som prøvehandlinger, der evalueres, videreudvikles og implementeres i drift.

 

Om samarbejdet

 • I foråret 2017 underskrev VIA og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune en treårig samarbejdsaftale, der har fokus på at inddrage relevant faglig viden, relevante metoder, uddannelsesbehov og samfundsmæssige udviklingstendenser.

  De to organisationer har siden i et praksisnært samarbejde specifikt sat fokus på, at sundhedsfaglige professionsstuderende i deres praktik uddannes til tværfagligt og borgernært samarbejde.

  Metoden, der er anvendt i dette samarbejde, er KL´s innovationsmodel for bruger- og medarbejderdreven innovation.

  Det betyder, at det er borgeres, studerendes og medarbejderes paradokser, udfordringer og dilemmaer, der arbejdes med. I forløbet er der udsprunget et væld af idéer og drivkraft til at udvikle sundhedsfaglige uddannelser og det nære sundhedsvæsen.

  Alt sammen af stor relevans for borgere, studerende og medarbejdere, da de ved, hvor skoen ”trykker”.

  Samarbejdet mellem de to organisationer har resulteret i en række tiltag, der understøtter og udvikler de studerendes læring i teori og praksis.

   

  Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

   

 • Fra 2017 og frem har Sundhed & Omsorg og VIA University College – med udgangspunkt i rammeaftalen - arbejdet ud fra en samarbejdsaftale.

  I aftalen beskrives, at udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet nødvendiggør en løbende udvikling og tilpasning af professionernes bacheloruddannelser. Uddannelserne skal matche opgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde.

  Udviklingen af professions-bacheloruddannelserne omfatter både de kliniske praktikforløb og indholdet på uddannelsernes teoretiske del.

  Hensigtserklæring skaber kendskab

  En af hensigtserklæringerne i samarbejdsaftalen er, at de to organisationer vil:

  ”skabe endnu flere sammenhænge mellem professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske dele. Det fordrer på den ene side, at medarbejderne i den kommunale praksis har et indgående kendskab til uddannelsernes indhold og struktur, og på den anden side, at underviserne på uddannelserne har et indgående kendskab til den kommunale virkelighed, som de studerende møder i deres kliniske praktikforløb”.

  Overordnet har samarbejdsaftalen fokus på følgende områder inden for rammerne for samarbejde og udvikling:

  • Faglig kvalitet og relevans 
  • Velfærdsteknologi 
  • Udviklingen af det nære sundhedsvæsen
  • Forskning, udvikling og innovation

  Samarbejdsaftalen er således udgangspunktet for at skabe værdi og fremdrift i udviklingen af teori og praksis for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Samarbejdsaftalen er senest fornyet februar 2020 gældende til februar 2023.

  I denne aftale er der særligt fokus på samarbejdet på det velfærdsteknologiske område samt på samarbejdet på det psykiatriske område.

  Se den fornyede samarbejdsaftale (pdf)

  Om rammeaftalen for samarbejdet 

  I august 2015 underskrev borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og rektor Harald Mikkelsen, VIA University College en rammeaftale, hvor ”ambitionen er at samskabe løsninger på samfundsmæssige udfordringer”.

  Formålet med aftalen er, at ”udgøre en bred og konstruktiv ramme for realisering af konkrete initiativer, projekter og idéer, der måtte opstå blandt vores studerende, medarbejdere og borgere med flere. Den skal inspirere til nye samarbejder og nye relationer på tværs af vores organisationer.”

  De strategiske indsatsområder i rammeaftalen er uddannelse og efter- og videreuddannelse, videns overførsel, internationalisering samt forskning, udvikling og innovation.

  Ambitionen med rammeaftalen er, at der underliggende ”indgås mere konkrete aftaler, der understøtter formålet med aftalen”.

  Se rammeaftalen (pdf)

   

 • Få mere information hos:

  Karin Østergaard Lassen
  E: kosl@via.dk