Læs om praktiksamarbejdet i VIA

Ønsker du at få en studerende fra VIA i praktik? Eller vil du vide mere om samarbejdet omkring praktik? Læs om VIAs praktiksamarbejde her.

Alle studerende på VIAs uddannelser skal igennem deres studietid i praktik hos institutioner, organisationer, virksomheder m.m.

For at sikre et godt og smidigt samarbejde med praktikinstitutionerne anvender VIA en række online platforme til kommunikation og samarbejde før, under og efter praktikkerne gennemføres.

Professionshøjskolernes praktikportal

Alle professionshøjskoler i Danmark anvender en fælles praktikportal til kommunikation med praktikinstitutioner og -vejledere i forbindelse med gennemførelse af praktik på uddannelserne. 
Studerende, undervisere og praktikvejledere, som er involveret i gennemførsel af praktik, kan besøge portalen.

Gå til Professionshøjskolernes praktikportal

Opret jer som praktiksted

Hvis I som institution, organisation eller virksomhed er interesseret i at modtage studerende fra VIAs uddannelser i praktik, kan I oprette jer som praktiksted på professionshøjskolernes praktikportal. 
Når I har oprettet jer, vil I blive kontaktet af VIA.

Opret jer som praktiksted

Læs om praktik.via.dk

praktik.via.dk er en hjemmeside henvendt til praktikinstitutioner og samarbejdspartnere hos en række af VIA University Colleges uddannelser. 
Sitet har til formål at understøtte og styrke samarbejdet med praksis som supplement til Professionshøjskolernes praktikportal.

Gå til praktik.via.dk

Bliv praktiksted for VIAs designuddannelser i Herning

Vil du skabe kreative idéer i et samarbejde med studerende?
Du har mulighed for at begynde et samarbejde med de studerende fra VIAs design- og businessuddannelser om projekter i din virksomhed.

Læs om samarbejdet med designuddannelserne i Herning (pdf)