Råd og udvalg

Formelle råd og udvalg danner rammen om VIAs møder med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. 

VIA har et tæt samarbejde med de parter, der ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

Gennem formelle råd og udvalg er vi i løbende i dialog med det offentlige og private arbejdsmarked. Her får VIA værdifuld rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans.

Det betyder, at VIAs bestyrelse, rektor og ledelsen af et uddannelsesområde på bedste vis kan sikre, at en uddannelse og de tilknyttede efter- og videreuddannelser udvikler sig i takt med praksis og arbejdsmarkedet.

VIAs studerende og medarbejdere er repræsenteret i VIAs bestyrelse, uddannelsesudvalg, studieråd og Studenterrådet i VIA

Om VIA råd og udvalg

 • Studenterrådet er VIAs fælles studenterpolitiske organisation og består af valgte studerende fra VIAs otte campusser. Rådet repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter på tværs af uddannelser og campusser.

  Læs mere om Studenterrådet - find referater og relevant materiale.

 • Studierådene bidrager til at bevare og udvikle den særlige identitet og kultur på en lokal uddannelse. 

  Læs mere om studierådene her. 

 • Alle VIAs grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser har et uddannelsesudvalg, der rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af et uddannelsesområde.

  Læs mere om uddannelsesudvalgene

 • VIAVAR er et projekt under enheden Studeliv, som har til opgave at igangsætte og understøtte de studiesociale tilbud på tværs af alle VIAs uddannelser og campusser.

  Læs mere om VIAVAR her.