Karriereveje som administrationsbachelor

Dyk ned i de tre områdebeskrivelser for at få et indblik i, hvad en administrationsbachelor arbejder med

Administrationsbachelorens kompetenceprofil

Som administrationsbachelor bliver du typisk ansat som administrator, koordinator eller konsulent. Vi kalder det for administrationsbachelorens tre kompetenceprofiler. Kompetenceprofilerne er forenklede eksempler, og ofte vil du i ét job kunne genkende aspekter fra flere forskellige kompetenceprofiler. Udover de tre kompetenceprofiler er der også flere administrationsbachelorer, som efter nogle års erhvervserfaring ansættes som ledere.

Som administrationsbachelor vil du uanset kompetenceprofil kunne finde job inden for en bred vifte af funktioner på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, hvor en central opgave er at være bindeled mellem drifts- og udviklingsopgaver i organisationen.

Administrationsbacheloren kan både arbejde i decentrale driftsenheder såsom folkeskoler og sundhedscentre, og i tværgående eller centrale funktioner som eksempelvis sekretariater samt udviklings-, personale- og økonomiafdelinger.

Se de forskellige karrieretyper

 • Vil du gerne arbejde med administrative opgaver?

  Hvad:

  Administratorens primære arbejdsopgaver består af sagsbehandling, administrative driftsopgaver, samt kvalitetssikring, opfølgning, planlægning, med videre.

  Hvor:

  Administratoren er ofte tilknyttet en specifik afdeling eller enhed, hvor han/hun er ansvarlig for at administrere konkrete opgaver i forhold afdelingen eller enheden.

  Hvordan:

  Administratoren anvender i sit daglige arbejde de videns- og handlekompetencer han/hun har opnået på uddannelsen. Det kan fx være grundlæggende juridiskmetodiske færdigheder, kompetencer i bogføring og regnskab, forståelse for den offentlige sektors opbygning og kompetencer i at anvende digitale fagsystemer

 • Vil du gerne arbejde med koordinering?

  Hvad:

  Koordinatorens arbejdsopgaver består af mange af de samme opgaver som administratorens opgaver. Det kan være sagsbehandling, administrative driftsopgaver samt kvalitetssikring, opfølgning, planlægning med videre. Koordinatoren vil dog typisk have flere udviklingsopgaver. Og en stor del af jobbet handler om at have overblik og være bindeled mellem opgaver, funktioner, afdelinger, enheder med videre.  

  Hvor:

  Koordinatoren er ofte tilknyttet en specifik afdeling eller enhed, som har mange snitflader på tværs af fx afdelinger, organisatoriske niveauer og eksterne aktører.

  Hvordan:

  Koordinatoren anvender i sit daglige arbejde de videns- og handlekompetencer han/hun har opnået på uddannelsen. Koordinatoren anvender, ligesom administratoren, fx grundlæggende juridiskmetodiske færdigheder, kompetencer i bogføring og regnskab, forståelse for den offentlige sektors opbygning, samt og kompetencer i at anvende it-baserede fagsystemer.

  Derudover anvender koordinatoren i høj grad sin evne til at have overblik og til at indgå i og understøtte samarbejde på tværs af professioner og sektorer. Dette forudsætter stærke kompetencer inden for samarbejde og kommunikation samt organisatorisk tæft.

 • Vil du gerne arbejde som konsulent?

  Hvad:

  Konsulenten varetager en bred vifte af opgaver inden for et specifikt fagområde, som han eller hun har specialiseret sig i på studiet eller gennem efterfølgende erhvervserfaring. Økonomikonsulenten arbejder eksempelvis med controlling, optimering og udarbejdelse af budget og regnskab, udviklingskonsulenten arbejder blandt andet med udvikling og implementering af styringskoncepter og udviklingsopgaver. Evalueringskonsulenten arbejder fx med løbende kvalitetssikring i form af indsamling, indtastning og analyse af data. Og HR-konsulenten vurderer trivsel og medarbejdersammen-sætning og fortolker eksempelvis overenskomster. 

  Hvor:

  Konsulenten er ofte tilknyttet en central afdeling i organisationen, der er tæt på ledelsen og/eller på det politiske niveau.

  Hvordan:

  Konsulenten arbejder selvstændigt og varetager primært analytiske samt udviklende opgaver, men er også i berøring med driften. I samspillet mellem drift og udvikling kan konsulenten bringe kompetencer i spil inden for blandt andet innovation og optimering af processer med fokus på det fagområde, som han eller hun har specialiseret sig i.

Mød færdiguddannede administrationsbachelorer