Administrationsbachelor

For dig, der ønsker en samfundsfaglig uddannelse tæt knyttet til praksis. Du får kompetencer til at løse komplekse problemstillinger inden for forvaltningsområdet i kommuner, regioner og staten. Og du kommer med til at gøre de politiske visioner til konkret virkelighed. 

Om uddannelsen til administrationsbachelor

 • For at blive optaget på VIA Administrationsbachelor, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau C
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi C

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Gode danskkundskaber

  Det er væsentligt at understrege, at en færdiguddannet administrationsbachelor har brug for stærke både skriftlige og mundtlige kompetencer i sit arbejde. I løbet af uddannelsen er der også mange skriftlige opgaver, og al undervisning foregår på dansk. Vi forventer derfor, at du har gode danskkundskaber både skriftligt og mundtligt.

  Søg ind i kvote 1 eller kvote 2

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli):

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter på ug.dk 

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag.

  Læs mere om optagelse på andet grundlag

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C
  KOT-nummer: 52640

  Studiestart

  Ultimo august

  VIA forbeholder sig ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Administrationsbacheloruddannelsen består af 6 obligatoriske grundmoduler, 4 valgmoduler, et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

  Uddannelsen er bygget op omkring fire kerneområder:

  • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
  • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
  • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
  • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning

  Studiets opbygning

  Uddannelsen består af 13 moduler. Modulerne har en varighed af 6-20 uger, og hvert modul afsluttes med en prøve. De seks første moduler er obligatoriske, mens du på 4. og 5. semester vælger efter interesse. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse, og dykke ned i faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Læs om valgmodulerne

  Moduler   Semester ECTS 
     1.-3- semester (90 ECTS)  
   1  Politik og samfund 15 
   2  Administration i politisk styrede organisationer 15 
   3  Retlige rammer for offentlig administration 15 
   4  Offentlig økonomi og budgetlægning  15 
   5  Metode til opgaveløsning i den offentlige sektor 15 
   6  Styring pg udvikling i den offentlige sektor  15 
     4.-5. semester (60 ECTS)   
   7-10  Valgmoduler  15*4
     6.-7. semester (60 ECTS)   
   11  Praktik  30
   12  Administrationsfaglighed, viden og metoder 10 
   13  Professionsbachelorprojekt 20

  Tilrettelæggelse

  VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus og som en netbaseret uddannelse. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet Hverdagen på studiet.

  Læs mere om kerneområderne, samt uddannelsens moduler og prøver i studieordningen

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • Administrationsbacheloruddannelsen er et fuldtidsstudie, der tager tre et halvt år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge ca. 41 timer om ugen på studiet.

  Som administrationsbachelor arbejder du i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Ud over at være en dygtig fagperson inden for klassiske forvaltningsfag som jura, økonomi og metode, skal du også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i en politisk styret organisation. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen.

  De krav og forventninger, der stilles til en administrationsbachelor, stilles på mange måder også til en administrationsbachelorstuderende. Du bliver en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. Og da der er deltagelsespligt på uddannelsen, har du som studerende pligt til at deltage aktivt i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

  Undervisningsmiljø

  På uddannelsen bliver du en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede med-studerende og undervisere. Vi har en åben-dør-politik, så du nemt kan komme i dialog med dine undervisere og øvrige medarbejdere, når du har spørgsmål.

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, øvelser, opgaveløsning, praksisbesøg, med videre. Gruppearbejdet vægtes højt på uddannelsen, da en administrationsbachelor skal have stærke samarbejdskompetencer. Du skal derfor forvente at indgå i gruppearbejde gennem hele studiet. 

  Der er skemalagt undervisning 3-4 dage om ugen, og den skemalagte undervisning er placeret i almindelig arbejdstid. Se eksempel på et ugeskema fra modul 2 herunder: 

  Ugeskema for VIA Administrationsbacheloruddannelsen

  Få et overblik over de forskellige studieaktiviteter på administrationsbacheloruddannelsen (pdf)

  Studiemiljø

  Administrationsbacheloruddannelsen er placeret på VIA Campus Aarhus C i hjertet af Aarhus sammen med mange andre uddannelser. Sammen med dine medstuderende på uddannelsen og de øvrige studerende på Campus Aarhus C, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med blandt andet fredags-café, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

  Læs om Campus Aarhus C

  Netuddannelse

  Du kan tage uddannelsen som en netbaseret uddannelse. Som netstuderende bliver du tilmeldt samme hold som vores matrikelstuderende, og du følger den samme undervisning. Som netstuderende tilbyder vi dig dog, at du synkront kan deltage i en stor del af den skemalagte undervisning via en online platform. Det betyder, at du ofte kan følge aktivt med i undervisningen fra computeren hjemmefra.

  Læs om den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor

 • På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner (kommuner, region og stat), men du kan også komme i praktik i frivillige og private organisationer.

  I praktikken får du indblik i de opgaver samt de politiske, økonomiske og juridiske rammer, der knytter sig til den organisation, hvor du er i praktik. Du får dermed forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet administrationsbachelor.

  Praktik med SU

  Praktikken varer 19 uger med en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden, og du kan både tage din praktik i Danmark og i udlandet.

  Garanti for praktikplads

  Er du optaget på uddannelsen, er du garanteret en praktikplads inden for Region Midtjyllands geografiske område. Det er uddannelsesstedet, der finder praktikpladserne til de studerende. Som studerende kan du dog også få lov til selv at søge din egen praktikplads efter aftale med uddannelsen.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • I den danske forvaltning er der et stort behov medarbejdere med et særligt talent for overblik og koordinering, styr på økonomi og jura, samt flair for at skabe effektive og smidige arbejdsgange.

  Som administrationsbachelor bliver du uddannet til at løse og udvikle administrative drifts- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Både selvstændigt og på tværs af forskellige professioner.

  Gennem uddannelsen opnår du stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Du lærer at tænke og arbejde selvstændigt og anvende dine faglige kompetencer til at skabe overblik og koordinere samarbejde mellem forskellige grupper. Du bliver specialist i forvaltning af det offentlige maskinrum, hvor du skal skabe sammenhæng mellem drift og udvikling.

  Alsidige arbejdsopgaver

  Som administrationsbachelor er du typisk ansat i den offentlige sektor i Danmark eller i udlandet. Her kan du arbejde inden for forskellige politiske områder i kommuner, regioner og stat - typisk som administrator, koordinator eller konsulent, eller som leder efter nogle års erfaring. Administrationsbachelorer kan også få job i private virksomheder, der ofte har brug for administrationsbachelorens organisatoriske kompetencer og solide indblik i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

  Læs mere om administrationsbachelorens kompetenceprofiler og om jobmuligheder

  Videreuddannelse

  Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Nogle af vores tidligere dimittender fra uddannelsen har blandt andet læst videre på nedenstående uddannelser. Listen er ikke udtømmende for dine muligheder, da den kun viser nogle af de uddannelser vores nuværende dimittender er blevet optaget på. Det vil sige, at der kan være andre diplom-, master- eller kandidatuddannelser, som også optager administrationsbachelorer.

  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration, AAU
  • Kandidatuddannelsen i Læring- og forandringsprocesser, AAU
  • Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, AU
  • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, AU
  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Forvaltning, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Data Science, Syddansk Universitet
  • Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, KU

  Har du flere spørgsmål, så kontakt en studievejleder under 'Kontakt'

 • Har du mod på en personlig og faglig udfordring? Så tag til udlandet i forbindelse med studiet.

  Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen har du mange muligheder for at komme til udlandet. Du kan fx tage følgende dele af uddannelsen i udlandet:

  –  Kort studieophold i forbindelse med valgmoduler på 4. og 5. semester
  –  Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
  –  Praktikophold på 6. semester
  –  Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojekt på 7. semester

  Korte studieophold

  Du har mulighed for at komme på korte ophold i udlandet i forbindelse med valgmodulerne på 4. og 5. semester. Tag fx til Rumænien eller Tanzania i 3 uger sammen med studerende fra pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor I arbejder sammen om at finde løsninger på lokale udfordringer hos samarbejdspartnere i de to lande.

  Du kan også vælge at tage 6-8 uger til Tanzania eller Grønland, hvor du kommer i mini-praktik hos en lokal organisation eller kommune. Her vil du opleve et spændende kulturmøde og få erfaringer med andre arbejdskulturer end den danske.

  Udvekslingsophold

  På 4. og 5. semester har du mulighed for at tage et eller to semestre, hvor du studerer på en uddannelsesinstitution i udlandet. Du følger fag, der er fagligt relevante for din uddannelse til administrationsbachelor.

  Administrationsbacheloruddannelsen har en udvekslingsaftale med universitetet i Oslo, der udbyder spændende og relevante fag på både engelsk og norsk. Derudover arbejder uddannelsen på løbende at få flere udvekslingsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner i udlandet.

  Det er også muligt, at du selv finder en uddannelsesinstitution i udlandet og søger om udveksling der. Det har studerende gjort i fx England og Canada. Uddannelsens internationale koordinator og vejleder tilbyder vejledning og støtte igennem hele forløbet, så du kan udleve dine internationale drømme.

  Som udvekslingsstuderende i udlandet får du et helt særligt indblik i en anden kultur og en uddannelsesverden, der adskiller sig fra den, du kender fra Danmark.

  Udlandspraktik

  På 6. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med praktiksteder i blandt andet Tanzania, Grønland, Finland og Norge, hvor du kan komme i praktik. Derudover finder flere studerende selv en praktikplads i udlandet ved at søge på opslåede praktikstillinger.

  Her har andre administrationsbachelorer selv fundet praktik:

  • Danske ambassader i Prag og Stockholm
  • Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles
  • Dansk Flygtningehjælps kontor i Etiopien
  • Swansea City Council i Wales
  • Manchester Metropolitan University i England
  • Thorshavn Hospital i Færøerne

  Hvad får jeg ud af det?

  Selvstændighed. Interkulturelle kompetencer. Og masser af spændende oplevelser – ikke som turist, men som studerende eller praktikant. Du får en dagligdag i et andet land. Det giver dig et langt dybere kendskab til kulturen, samfundet og menneskene i det land, du er på udlandsophold i, end du oplever som turist på gennemrejse. Et udlandsophold kan være med til at styrke dit CV og udvikle dit netværk i udlandet. Uanset om du drømmer om at bruge din uddannelse som springbræt til en karriere i Danmark eller i udlandet, vil du kunne bruge den selvstændighed, det netværk og de kompetencer, et udlandsophold giver dig.

  Mange arbejdsgivere efterspørger i dag medarbejdere, der har interkulturelle kompetencer og forståelse for at arbejde sammen med borgere og kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Udlandsophold i forbindelse med din uddannelse giver dig netop sådanne interkulturelle kompetencer og udvikler din forståelse for andre kulturer og kontekster.

 • Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt uddannelsens studievejleder. Er studievejlederen ikke ledig, eller har du andre spørgsmål. Så kontakt receptionen på uddannelsen.

  Studievejleder

  Camilla Dahl Andersen
  T: +45 87 55 34 64
  E: ahla@via.dk

  Medarbejdere

  Find medarbejder på administrationsbacheloruddannelsen

  Uddannelsen

  VIA Administrationsbachelor
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 18 00
  offadm@via.dk

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede