Beskrivelser af valgmoduler

Du har mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse med de valgfrie moduler på 4. og 5. semester

I løbet af uddannelsens 4. og 5. semester kan du vælge i alt fire valgmoduler. De fire valgmoduler har et samlet omfang på 60 ECTS-point.

Du skal vælge:

  • 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement. Det betyder, at der er flere moduler, som tilsammen udgør et samlet element.
  • 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse. Det betyder, at modulet indeholder temaer, der går på tværs af professioner eller moduler, der udbydes på en anden uddannelsesinstitution.

Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Gennem valgmodulerne har du således mulighed for at sætte dit eget præg på dine uddannelse og dykke ned i faglige områder, som interesserer dig. Det kan fx være fx organisation, økonomi, jura eller kommunikation.  

Administrationsbacheloruddannelsens valgmoduler er beskrevet i uddannelsens studieordning. Valgmodulerne udbydes under forudsætning af, at der er nok tilmeldte studerende

Læs om valgmodulerne i studieordningen 

Valgmoduler eller fag andre steder

Du har mulighed for at erstatte et eller flere af dine valgmoduler med moduler/fag hos andre nationale eller internationale uddannelser. Du skal selv afholde udgifter, der kan være forbundet med dette.

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder