Adgangskrav i kvote 1

Søger du ind på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 5. juli klokken 12.00

Adgangsgivende eksamen

Du skal have én af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen.

Specifikke adgangskrav

  • Matematik på C-niveau
  • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. 

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. 

Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter til bioanalytikeruddannelsen på UddannelsesGuiden.dk

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, da den afhænger af antallet af studiepladser og ansøgere.