Gymnasial eksamen

Se listen over adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau

Adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

Specifikke adgangskrav til uddannelsen til byggetekniker

  • Matematik C-niveau

Det specifikke adgangskrav skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.
Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.