Internationalt kvalitetsstempel til bygningskonstruktøruddannelsen

Uddannelsen til bygningskonstruktør er blevet vurderet af en international myndighed.

VIAs bygningskonstruktøruddannelse er CIAT-akkrediteret. Det betyder, at uddannelsen er blevet vurderet i forhold til indhold, struktur og ressourcer, hvor uddannelsen har opfyldt de påkrævede standarder. Endvidere giver denne forsikring om, at de studerende vil være i stand til at udvikle deres akademiske-, analytiske- og kommunikationsmæssige evner samt deres jobparathed. 

Hvis du overvejer at søge en international praktikplads, kan du derfor profilere dig på at læse på en CIAT-akkrediteret institution.

Hent beskrivelse af CIAT-akkrediteringen på engelsk

CIAT er en international vurdering

Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) er det internationale kvalifikationsorgan for Arkitektonisk Teknologi (fx bygningskonstruktør uddannelsen). CIAT er desuden den eneste myndighed, der kan tildele en MCIAT som er Chartered Architectural Technologists faglige kvalifikation.

Chartered Architectural Technologists MCIAT er en reguleret faglig kvalifikation der hører under EU Direktiv 2005/36/EF om Gensidig Anerkendelse af Lovregulerede Erhverv. 

Udover gratis studiemedlemskab under deres uddannelse, har indehavere af en CIAT-akkrediteret grad desuden ret til fuld dispensation fra opfyldelse af ”Educational Standards” delen, når de gennemfører Professional Assesment ansøgningen for at blive en Chartered Architectural Technologist, MCIAT. 

A