Bygningskonstruktør

Drømmer du om at lede komplekse bygge- og anlægsprojekter? Og vil du uddanne dig til gode jobmuligheder og lav ledighed, så vælg en uddannelse som bygningskonstruktør.

Studerende fra VIA, der er PRO

Er du klar til at vælge uddannelse?

Husk, der er ansøgningsfrist til kvote 1 den 5. juli kl. 12:00.

Er du i tvivl om din ansøgning, kan du finde al den information, du har brug for, her

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Holstebro, Horsens, Randers (Minervavej 57), Aarhus

Studiestart

August og februar

Praktik

20 uger

Om uddannelsen til bygningskonstruktør

 • Hvordan bliver man bygningskonstruktør?

  For at blive optaget på bygningskonstruktøruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav, som du kan læse mere om nedenfor.  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2, og der er studiestart i februar og august/september.

  På bygningskonstruktøruddannelsen er du garanteret en studieplads, hvis du søger ind i Holstebro. I Aarhus, Horsens og Randers er der adgangsbegrænsning af pladshensyn. Læs mere om dette under ”Adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers”.

  Mød Per, som er udlært tømrer og nu læser til bygningskonstruktør

   

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind via kvote 1 med en fuld gymnasial uddannelse. Specifikt adgangskrav med gymnasial eksamen: Matematik C, som skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Få hjælp til at søge ind via kvote 1

   

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer - herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

   

   

  Adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers

  Der er adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers af pladshensyn.

  Der bliver optaget 240 studerende om året i Aarhus, 150 studerende i Horsens og 80 studerende i Randers. Uddannelsen optager 35 procent ansøgere gennem kvote 1 og 65 procent ansøgere gennem kvote 2

  Dette betyder bl.a., at kvote 2-ansøgningerne bliver vurderet ud fra en række kriterier ud over den adgangsgivende eksamen.

  Læs om adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers.

   

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se, hvilke muligheder du har her.

  Der er mulighed for betinget optag på uddannelsen i Holstebro.

   

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på bygningskonstruktøruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde KOT-numrene til den afdeling, du ønsker at søge ind på:

  Horsens:            KOT-nummer 41160

  Holstebro:         KOT-nummer 41215

  Aarhus:              KOT-nummer 41170

  Randers             KOT-nummer 41180

   

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS-borger, skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for berettigelse til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

   

  Merit

  Hvis du har bestået dele af en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du orientere os herom. Det samme gælder, hvis du tidligere har haft relevant beskæftigelse i forhold til den uddannelse, som du ønsker at søge ind på. Årsagen til dette er, at vi skal lave en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for (obligatorisk merit).  

  Du kan også søge om merit. Dette kræver, at du kan dokumentere, at du har erhvervet dig kompetencer, som kan sidestilles med de læringsmål, der er sat for et element på uddannelsen. Du kan både søge inden, at du starter på studiet eller undervejs i studietiden. I begge tilfælde skal du dog huske at søge i god tid (ansøgt merit).

  Læs mere om merit her.

  Kontakt en studievejleder, hvis du vil søge om merit.

   

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål i forhold til din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks.: forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning – Uddannelses- og Forskningsministeriet

   

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på bygningskonstruktøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs om reglerne for ansøgning og optagelse

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

 • Hvordan er uddannelsen til bygningskonstruktør?

  På uddannelsen lærer du at projektere, planlægge, udføre og at stå for driften af et byggeri. Vi arbejder med store og små byggeprojekter fra start til slut.

  Du får indsigt i projektledelse, og du får erfaring med at bruge digitale værktøjer i byggeriprocessen.

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at tilrettelægge din egen læring, og du kan tone uddannelsen efter dine interesser og evner. Uddannelsen er baseret på Problem Based Learning (PBL), hvor du arbejder i grupper med projektopgaver.

  På 5. semester skal du vælge specialisering som projekterende eller udførende bygningskonstruktør.

  Uddannelsens opbygning

  1. semester: Boligbyggeri 
  2. semester: Byggeri op til 2,5 etage
  3. semester: Erhverv og præfabrikation 
  4. semester: Etageboligbyggeri
  5. semester: Renovering 
  6. semester: Praktik
  7. semester: Specialisering og bachelorprojekt

  Læs mere om indholdet i de syv semestre

  Studieordning, tal og fakta om uddannelsen til bygningskonstruktør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til bygningskonstruktør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På uddannelsen til bygningskonstruktør møder du forskellige former for undervisning fx holdundervisning, projekt- og gruppearbejde samt praktik i offentlige og private virksomheder.

  Uddannelsen veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske undervisning foregår hovedsageligt i store hold kombineret med auditorieundervisning. 

  Det praktiske arbejder får du i mindre grupper, hvor I arbejder med projekter og cases. Du får en studiegruppe, hvor I løser praksisorienterede projekter på hvert semester.  Det giver en god forståelse for faget, når I sammen løser konkrete opgaver.

  Tæt samarbejde med erhvervslivet

  Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder inden for branchen. Du kommer blandt andet på virksomheds- og byggepladsbesøg, hvor du møder færdiguddannede bygningskonstruktører, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv.

  Desuden får vi besøg af oplægsholdere fra erhvervslivet, der fortæller om branchen og deres egne karriereveje.

  I praktikken på 6. semester arbejder du på egen hånd i en virksomhed og er med til at løse opgaver sammen med de øvrige ansatte. Du kan tage din praktik i Danmark eller i udlandet.

  Mentorordning

  Alle nye studerende får på 1. semester tilknyttet en mentor, der gennem møder hjælper dig til at få den bedst mulige start på uddannelsen. Mentorordningen er tænkt som en faglig og social støtte.

  Ordningen er en hjælp til at komme godt i gang med dit nye liv som studerende.  

  Fuldtidsstudie med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til bygningskonstruktør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på cirka 40 timer om ugen. 

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

 • På bygningskonstruktøruddannelsen skal du på 6. semester i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet bygningskonstruktør.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit bachelorprojekt, som du kan udarbejde i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Under praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra VIA. Derudover har du en kontaktperson på praktikstedet, som har ansvaret for praktikkens forløb. 

  Hvor kan jeg komme i praktik?

  Du har mulighed for at komme i praktik i mange forskellige typer af virksomheder:

  • Arkitektfirmaer
  • Boligforeninger
  • Entreprenører og håndværksfirmaer
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Konsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen
  • Leverandører og producenter af byggekomponenter og byggevarer
  • Stat
  • Regioner
  • Kommuner 

  Praktik i udlandet

  Du har gode muligheder for at komme i praktik i udlandet. Det giver dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk. Endvidere kan en udenlandspraktik være en stor personlig oplevelse, der også kan give dig større selvstændighed.

  Økonomi i praktikken

  Praktikken er ulønnet, men du er berettet til SU både i danske og udenlandske praktiksteder.  

  Find det rigtige praktiksted

  Du skal selv søge praktiksted, men uddannelsen har kontakt til en række entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Hvad laver en bygningskonstruktør?

  Som bygningskonstruktør bliver du et vigtigt bindeled mellem bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere og myndigheder. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at søge mange forskellige jobs både i Danmark og udlandet.

  Som bygningskonstruktør kan du finde arbejde i alle led i virksomheder med tilknytning til byggebranchen fx:

  • Arkitekter
  • Entreprenører
  • Ingeniører
  • Producenter af byggeelementer

  Mange bygningskonstruktører får desuden jobs i staten, regioner, kommuner og i bolig- og administrationsselskaber. 

  God beskæftigelse for bygningskonstruktører

  Byggebranchen er i rivende udvikling, og der er stor efterspørgsel på bygningskonstruktører. Ledighedsprocenten på landsplan er cirka 2,6 procent (2019, FTFA).

  En del bygningskonstruktører vælger desuden at etablere egen virksomhed.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  I VIA har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Karrierecenter

  Mange muligheder for efter- og videreuddannelse

  Som bygningskonstruktør har du mange forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse. 

  Er du interesseret i en lederuddannelse, har VIA og Konstruktørforeningen i samarbejde skabt Konstruktørernes lederuddannelse, der er målrettet konstruktører i byggebranchen.

  Læs mere om Konstruktørernes lederuddannelse

  Du kan læse mere om efter- og videreuddannelse på konstruktørforeningens hjemmeside.

  Vil du have en kandidatoverbygning?

  Du kan også læse videre til kandidat og få titel som cand.tech.

  Aalborg Universitet har flere kandidatuddannelser, der giver merit til bygningskonstruktører:

  • Building Energy Design (engelsk)
  • Byggeledelse og Bygningsinformatik (dansk)
  • Risk and Safety Management (engelsk)
 • Som studerende kan du vælge at tage på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse. Dette giver den dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk. Endvidere kan en udenlandspraktik hjælpe dig til at blive mere selvstændig. 

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdet varer typisk et semester. Hvis du vælger at tage til et af de 34 lande, der er en del af Erasmussamarbejdet, har du mulighed for at søge et Erasmus-stipendie. Ønsker du et studieophold i et land uden for Erasmussamarbejdet, skal du selv finansiere dit studieophold. Du får dog stadigvæk SU, hvis du er berettiget.

  Praktik i udlandet

  Som studerende på bygningskonstruktøruddannelsen kan du på 6. semester vælge at tage på praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. Hvis du vil til udlandet, har bygningskonstruktøruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. Karrierecenter kan også hjælpe dig med at skabe kontakter til virksomheder.

  International anerkendelse

  VIAs uddannelse til bygningskonstruktør har fået en CIAT-akkreditering, dvs. at uddannelsen er blevet vurderet i forhold til internationale standarder om fagligt indhold, struktur og ressourcer.

  Hvis du overvejer at søge en international praktikplads, kan du derfor profilere dig på at læse på en CIAT-akkrediteret institution.

  Læs mere om CIAT-akkreditering

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Du kan kontakte studievejledere fra uddannelsen til bygningskonstruktør og få besvaret spørgsmål om uddannelse, ansøgning og optagelse.

   

  Campus Horsens

  Jørgen Søgaard

  +45 87 55 41 46

  jsg@via.dk

   

  Campus Holstebro

  Pia Susan Kristensen

  +45 87 55 43 56

  pskr@via.dk

   

  Campus Aarhus C

  Steen Bendsen Poulsen 

  +45 87 55 40 70

  stpo@via.dk

   

  Goar Ovsepyan Pallesen 

  +45 87 55 40 60

  gopa@via.dk

   

  Campus Randers

  Steen Bendsen Poulsen 

  +45 87 55 40 70

  stpo@via.dk

   

   

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv 

VIA Bygningsingeniør

Bygningskonstruktør eller bygningsingeniør?

Kender du til forskellene mellem uddannelsen til bygningskonstruktør og bygningsingeniør?

Tag testen, og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig og dine interesser. 

Test din viden her
Ung mand og ung kvinde, der er i tvivl om deres studievalg

Er du klar til at søge ind?

Svar på 8 spørgsmål, og find ud af, hvor godt du har styr på din ansøgning til kvote 1 eller 2. 
Tag quizzen

Her kan du læse til bygningskonstruktør

 • Vil du have en uddannelse med nærvær, holdundervisning og et socialt studiemiljø, der omfavner internationalisering, så er bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro noget for dig. 

  Nært studiemiljø med godt sammenhold

  I Holstebro bliver du del af et studiemiljø med cirka 200 studerende på bygningskonstruktøruddannelsen. Vi er et mindre uddannelsessted med god kontakt mellem undervisere og studerende både i og uden for undervisningen. 

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt

  Som studerende på bygningskonstruktøruddannelsen er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas i dine nye studieomgivelser. Vi har derfor fokus på, at du som studerende får skabt gode sociale relationer, da det kan gøre en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. 

  I den første uge deltager du i et skræddersyet introforløb, som bidrager til den faglige såvel som den sociale del. Du vil opleve almindelig holdundervisning, gå-tur i lokalområdet med fokus på arkitektur og bygningskonstruktion, praktiske informationer, øvelser i teambuilding samt event arrangeret af nuværende studerende, som er med i rådet KSR (Konstruktørernes Studerendes Råd).

  Internationale workshops

  På 4. eller 5. semester arbejder du med internationale opgaver på vores internationale workshops. Vi samarbejder med udenlandske studerende på vores partnerinstitutioner om konkrete projektopgaver. Samarbejdet omfatter en udlandsrejse med besøg på partnerinstitutionen.

  Campus Holstebro

  Campus Holstebro er et moderne uddannelseshus med sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekniske uddannelser. Vi har cirka 2.500 studerende fordelt på 9 uddannelser, og dermed får du gode muligheder for et fagligt og socialt fællesskab på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Holstebro

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at komme på besøg og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. Samtidig vil du få mulighed for at opleve studiemiljøet og hilse på nogle af de studerende på uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder
  Pia Susan Kristensen
  E: pskr@via.dk
  T: +45 87 55 43 56

  VIA University College
  Bygningskonstruktøruddannelsen
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  Uddannelsen har indgang fra Struervej 91. Studievejlederen har kontor i bygning F

 • Bliv bygningskonstruktør i Horsens, hvis du ønsker at blive en del af et stærkt fagligt og internationalt miljø.

  Campus Horsens har et spændende studiemiljø med 27 forskellige uddannelser og cirka 2.900 studerende, heraf 1.300 Internationale studerende. Det betyder, at du får mulighed for samarbejde på tværs af fag med studerende fra andre uddannelser for eksempel ingeniører eller produktionsteknologer.

  Dialogbaseret undervisning

  På bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens har vi cirka 500 studerende. Vi er et uddannelsessted, der har fokus på den enkelte. Du får holdundervisning med god dialog med din underviser.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt fællesskab

  Når du som ny studerende møder den første dag på uddannelsen, vil du allerede ved hoveddøren blive budt velkommen af både undervisere og studerende fra de øvrige semestre. 

  Det er vigtigt for os, at du får en god start på dit nye studie og dit nye studieliv. Derfor har vi i de første uger fokus på at hjælpe dig til rette med alle de praktiske ting, ligesom vi arrangerer en række forskellige faglige og sociale aktiviteter, som giver dig mulighed for at opbygge gode relationer med dine studiekammerater. 

  Campus Horsens

  Campus Horsens har sin helt egen internationale puls. Her er der fokus på at uddanne studerende, der kan arbejde på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

  Som studerende lærer I at udnytte hinandens forskelligheder i en forståelse af, at I skal nå et fælles mål. Det er en vigtig læring at tage med sig, når du skal videre ud på et globalt arbejdsmarked.

  Der er samtidig masser af sociale aktiviteter på Campus Horsens, og der er liv på campus døgnet rundt.

  Læs om Campus Horsens 

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at ringe til os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder 
  Jørgen Søgaard
  E: jsg@via.dk
  T: +45 87 55 41 46

  VIA University College
  Bygningskonstruktøruddannelsen  
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  Find os på Google Maps.

 • På bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus studerer du på en moderne og international campus. Her får du mulighed for at prøve kræfter med de nyeste digitale trends inden for byggebranchen.

  Brug af nyeste teknologi

  I Aarhus bliver du del af et studiemiljø med cirka 850 studerende på bygningskonstruktøruddannelsen. Vi har fokus på et højt fagligt niveau, og vi har en ambition om at være på forkant med byggebranchens teknologiske udvikling.

  Derudover får du rig mulighed for at samarbejde med internationale studerende i løbet af din uddannelse.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i din undervisning i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt sammenhold

  De første par uger på studiet bliver du introduceret til dine medstuderende, dine undervisere, campus og studiemiljøet.

  Gode sociale relationer gør en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. Derfor er vi på uddannelsen og de andre studerende optaget af at byde jer velkomne og lave aktiviteter for jer i løbet af det første semester.

  Blandt andet er den første fredag på studiet tilegnet teambuilding og introfest. Derudover får du tildelt en mentor, der gennem samtaler på det første semester er med til at sørge for, at du får en god start på studiet. 

  Følg uddannelsen til bygningskonstruktør i Aarhus på Facebook

  Campus Aarhus C

  Campus Aarhus C er VIAs nyeste campus lige midt i Aarhus. Derudover er det Danmarks suverænt største uddannelsescampus i professionshøjskolesektoren. Her bliver du en del af et moderne studiemiljø sammen med 16 forskellige danske og internationale uddannelser og mere end 7.000 studerende. 

  Campussen har et undervisnings- og videnmiljø i centrum af Aarhus med udearealer tæt ved åen, gåafstand til banegården og rutebilstationen. ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på Godsbanen er campussens nærmeste naboer.

  Læs om Campus Aarhus C

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at kontakte os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. 

  Steen Bendsen Poulsen

  E: stpo@via.dk

  T: +45 87 55 40 70

  Goar Ovsepyan Pallesen

  E: gopa@via.dk

  T: +45 87 55 40 60

  VIA University College
  Bygningskonstruktøruddannelsen
  Ceresbyen 24
  DK - 8000 Aarhus C

 • På bygningskonstruktøruddannelsen i Randers kommer du til at være med til at starte et nyt campus op på Minervavej 57 i Paderup. Bygningskonstruktørholdet i 2024 kommer til at være den første uddannelse der flytter ind i lokalerne, som er i gang med at blive renoveret til at indeholde topmoderne faciliteter. Du kan læse mere her.

  Uddannelsen åbner i 2024 i Randers, og har første studiestart i august 2024. 

  Brug af nyeste teknologi

  I Randers har vi fokus på et højt fagligt niveau, og vi har en ambition om at være på forkant med byggebranchens teknologiske udvikling. 

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i din undervisning i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt sammenhold

  De første par uger på studiet bliver du introduceret til dine medstuderende, dine undervisere, campus og studiemiljøet.

  Gode sociale relationer gør en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. Derfor er vi på uddannelsen og de andre studerende optaget af at byde jer velkomne og lave aktiviteter for jer i løbet af det første semester. 

  Campus Randers

  Selvom du kommer til at have din hverdag på Minervavej, vil du stadig være tilknyttet Campus Randers og kunne udnytte den faciliteter og studiemiljø. Her får du et studieliv på en moderne og overskuelig campus sammen med i alt 900 studerende fra bygningskonstruktør-, byggetekniker-, sygeplejerske-, pædagog-, psykomotorik- og læreruddannelsen.

  Læs mere om Campus Randers

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at kontakte os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen.

  Studievejleder

  Steen Bendsen Poulsen

  E: stpo@via.dk

  T: +45 87 55 40 70

Få besvaret de mest stillede spørgsmål

Se de mest stillede spørgsmål og svar om uddannelsen til bygningskonstruktør.

 • En bygningskonstruktør er bindeleddet mellem de forskellige personer i en byggeproces. Hvordan koordinerer man mellem arkitekter, bygherre, ingeniører, håndværkere og myndigheder i en byggeproces? Det er bygningskonstruktørens ansvar og spidskompetence. Du har som bygningskonstruktør overblik over byggeprocessen. Du vælger at specialisere dig som enten projekterende eller udførende bygningskonstruktør.

  Læs mere om, hvad du lærer på uddannelsen til bygningskonstruktør

 • Som bygningskonstruktør kan du arbejde på forskellige former for byggeprojekter, og dine opgaver kan variere og omhandle mange forskellige områder. Du har som bygningskonstruktør en koordinerende rolle, og du fungerer som bindeled mellem de forskellige aktører i byggeprocessen fx arkitekt, myndighed, ingeniør, håndværkere og bygherre. Bygningskonstruktøren er med andre ord en gennemgående person i byggeprojekter, og har indblik i byggeriets mange faser; arkitektur, byggeteknik, jura, økonomi mv.

  Mød Jakob, som er færdiguddannet bygningskonstruktør

 • Som bygningskonstruktør er du en eftertragtet profil, som der er stor efterspørgsel på i byggeverdenen. En bygningskonstruktør har i udgangspunktet en rigtig god indtægt og ledigheden blandt bygningskonstruktører er lav. I 2019 var startlønnen for nyuddannede bygningskonstruktører 38.304 kr. (kilde ug.dk).

  Læs mere om karrieremuligheder som bygningskonstruktør

 • Bygningskonstruktør er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3,5 år at gennemføre. Uddannelsen er fordelt på 7 semestre, og du løser gennem hele uddannelsen opgaver i tæt samarbejde med virksomheder. Du kommer ud i praktik hos en virksomhed, hvor du kan prøve dine kompetencer og metoder af i praksis.

  Læs mere om uddannelsen til bygningskonstruktør