Fra TEKO til VIA

Uddannelserne i Herning har en lang historie bag sig. Historien startede tilbage i 1944.

Uddannelserne på Campus Herning har rødder tilbage til 1944, hvor Midtjysk Tekstilskole uddannede medarbejdere til tekstilbranchen.

I takt med at tekstilbranchen voksede, ændrede uddannelsesbehovet sig. Det fik i midten af 60’erne en gruppe driftige og fremsynede erhvervsfolk omkring Herning til at indlede et samarbejde med brancheskolen i København.

I 1968 åbnede Dansk Konfektions- og Trikotageskole i Herning, og uddannelserne fik deraf navnet TEKO.

Kunst i omgivelserne

Skjortefabrikant og kunstsamler Aage Damgaard fra Herning var en af ankermændene, da Dansk Konfektions- og Trikotageskole blev etableret. Hans store interesse for kunst fik ham til at involvere kunstnere i udformning og indretning af skolens bygninger.

Poul Gadegaard og Carl-Henning Pedersen, var med i skolens første år, men traditionen med at lade kunstnere deltage aktivt i udformningen af bygninger og lokaler strækker sig helt frem til i dag. I 1998 var kunstneren Tonny Hørning med til at præge en helt ny bygning. I 2004 udsmykkede Henrik Plenge en allerede eksisterende bygning.

Et internationalt arbejdsmarked

Uddannelsesopgaverne har ændret sig markant gennem tiden. I mange år servicerede vi den danske tøjbranche med kvalificeret arbejdskraft, men da danske tekstilvirksomheder begyndte at flytte arbejdspladser til udlandet, måtte vi ændre vores udbud af uddannelser.

På den baggrund udviklede vi møbel-, mode- og livsstilsuddannelser, som matcher erhvervslivets krav både nationalt og internationalt.

Fusion med professionshøjskolen VIA

Siden 2009 har TEKO været en del af professionshøjskolen VIA University College.

Som Skandinaviens største uddannelsessted inden for mode- og livsstilsbranchen tilbyder vi danske og engelsksprogede uddannelser inden for design, indkøb og afsætning.

I dag har omkring 1400 studerende, hvoraf 400 er internationale, og omkring 140 medarbejdere deres daglige gang i de spændende og inspirerende bygninger.