Optagelse på Design & Business uddannelsen

Der er ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00. Du skal løse en optagelsesprøve for at komme ind på uddannelsen. 

Søg ind på Design og Business

Du søger ind ved at følge linksne herunder. Ansøgningsperioden er 1. februar til 15. marts kl. 12:00.

Adgangsgrundlag

Du kan enten søge optagelse på baggrund af nedenstående uddannelser, eller hvis du har en anden relevant videregående uddannelse, samt bestået optagelsesprøve. Dog skal du være opmærksom på, at dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis uddannelsen har faglig relation til det speciale, du har valgt.

 • Designteknolog
 • Multimediedesigner
 • Entreprenørskab og design
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Produktionsteknolog 

Hvis du vil søge optagelse på vores engelsksprogede uddannelse, kan du læse mere her

Studieprøven i dansk

Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12:00. (Fx Dansk på B-niveau eller højere) For studieprøver bestået før 27. februar 2018 gælder det, at alle fire dele, skal være bestået med minimum karakteren 02.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-skolen er undtaget fra dette krav.

Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

Studiestart

Uddannelsen har studiestart en gang om året (august). 

Sådan søger du

Vigtige deadlines:

 • Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00 
 • Du vil få tilsendt information om optagelsesprøven på mail i uge 12
 • Optagelsesprøven tilgås i WISEflow fra den 25. marts og skal afleveres senest den 8. april kl. 12.00 (middag)

Da uddannelsen ikke går under KOT (Den Koordinerede Tilmelding), skal du udfylde et separat ansøgningsskema.

Vi åbner for ansøgninger den 1. februar.

Du skal løse en optagelsesprøve, som skal kvalificere dig til studiet. 

Læs mere om optagelsesprøven her

Vi forbeholder os ret til ikke at oprette specialer i tilfælde af for få ansøgere. 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse

Klagemuligheder

Når udvælgelsen er foretaget, er afgørelsen endegyldig. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at klage over, om du er blevet optaget eller ej.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at der er sket en procedurefejl. I dette tilfælde skal du sende en klage til uddannelsen inden for to uger efter, du har modtaget besked om afgørelsen.

Hvis uddannelsen fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Styrelsen for Videregående Uddannelser, der herefter behandler klagen.