Søg om optagelse på designteknologuddannelsen

Sådan søger du om optagelse på designteknologuddannelsen med studiestart i september.

Du kan søge om optagelse på uddannelsen via www.optagelse.dk fra den 1. februar. Det er kun muligt at søge optagelse i kvote 2. Optagelsesområdenummeret for designteknologuddannelsen er: 73110. Du skal under bilag vedhæfte dit eksamensbevis eller karakterudskrift (hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende uddannelse). Brug eksamensdatabasen.

Vi skal senest modtage din ansøgning den 15. marts kl. 12:00.

Vi forbeholder os ret til ikke at oprette specialer i tilfælde af for få ansøgere. 

Generelle optagelseskrav

Du kan læse mere, om de generelle optagelseskrav på uddannelsens side:

Optagelsesprøven

Når du søger optagelse på designteknologuddannelsen, skal du lave en optagelsesprøve for at blive optaget.

Optagelsesprøven skal løses online gennem WISEflow, som er et digitalt system til aflevering af prøver, opgaver mv.

Du vil få mere information om optagelsesprøven i uge 12.

  • Du vil få tilsendt information om optagelsesprøven på mail i uge 12.
  • Optagelsesprøven tilgås i WISEflow fra den 25. marts og skal afleveres senest den 8. april kl. 12.00 (middag)

Eksempler på optagelsesprøver

Her kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver.

Branding and Marketing Management

Fashion Design

Furniture Design

Pattern Design (konstruktør)

Purchasing Management (Indkøb)

Retail Design & Business

Visual Communication Design

OBS: Du skal være opmærksom på, at hvis du har mere end ét specialeønske, skal du løse to optagelsesprøver. 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

Læs reglerne for ansøgning og optagelse

Klagemuligheder

Når udvælgelsen er foretaget, er afgørelsen endegyldig. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at klage over, om du er blevet optaget eller ej.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at der er sket en procedurefejl. I dette tilfælde skal du sende en klage til uddannelsen inden for to uger efter, du har modtaget besked om afgørelsen.

Hvis uddannelsen fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Styrelsen for Videregående Uddannelser, der herefter behandler klagen.