Optagelseskrav i kvote 2 på diakoni og socialpædagogik

Se optagelseskravene til kvote 2 ansøgninger

Du kan søge ind gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

 • En fuld gymnasialuddannelse som under kvote 1 
 • Adgang via en relevant erhvervsuddannelse, fx:
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (kun ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
  Her er ingen specifikke adgangskrav

Motiveret ansøgning

Sammen med din ansøgning i kvote 2, opfordrer vi dig til at skrive en personlig motiveret ansøgning for, hvorfor du søger Diakoni- og socialpædagoguddannelsen.

På ug.dk kan du få gode råd til at skrive en motiveret ansøgning.

Hent de gode råd her

Ud over dine faglige kvalifikationer lægger vi også vægt på: 

 • Studierelevant – og andet arbejde
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold eller relevante kurser
 • Frivilligt arbejde
 • Foreningsarbejde
 • Yderligere skolekundskaber
 • Din personlige begrundelse for valg af uddannelsen

Vi vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Erhvervserfaring (minimum 6 måneder (30 timer om ugen) med særlig vægt på studierelevant arbejde
 • Anden erhvervserfaring – med særlig vægt på selvstændighed og modenhed
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 12 ugers varighed
 • Frivilligt foreningsarbejde

Vi lægger desuden vægt på:

 • Studierelevante, ulønnede aktiviteter
 • Den skriftlige ansøgning 
 • Yderligere skolekundskaber 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Diakoni og socialpædagoguddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse