Karrieremuligheder som ergoterapeut

Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange meget forskellige jobområder at vælge imellem. Her er nogle eksempler.

Genoptræning og rehabilitering med kreative løsninger

På hospitaler og i kommunerne arbejder ergoterapeuter med genoptræning af mennesker med fysiske eller psykiske problemer. Det kan for eksempel være ældre borgere, der skal genoptrænes efter en hjerneblødning.

Eller fysisk handicappede børn, der har problemer med at fungere i hverdagen. Din opgave er at få tilpasset omgivelserne, skolen, daginstitution og hjemmet, så barnet får de bedste betingelser for at klare mest muligt selv. Hjælpemidlerne kan være alt lige fra specielle stole, borde, tykke specialblyanter eller bestik, tallerken og kop til særlige it-hjælpemidler.

Ergoterapeuter arbejder også med rehabilitering sammen med borgere med demens, som behøver hjælp til at forenkle hverdagens aktiviteter. Indsatsen sikrer, at de kan bo sammen med deres familie, og bevare deres hverdag, længst muligt.

Arbejd med forebyggelse eller sundhedsfremme

Ergoterapeuter ved, at menneskers hverdag skal rumme betydningsfulde aktiviteter. Ergoterapeuter arbejder derfor med at forebygge mangel på indhold hos eksempelvis hjemløse, tidligere stofmisbrugere eller ensomme gamle. Ergoterapeuter arbejder også i stillinger, hvor fokus er at sikre sundhed og trivsel på eksempelvis en arbejdsplads.

Vær med til at bekæmpe angst eller ensomhed

Hvis du fx gerne vil arbejde med mennesker med psykiske problemer, så har du muligheden både på hospitalerne, i dagaktivitetstilbud og hjemme hos den ramte.

Du kan opleve, at den, du skal hjælpe, er angst for at være sammen med andre mennesker. Din opgave som ergoterapeut kunne så være at lave en handleplan, hvor målet er et cafebesøg eller en tur i biografen. Selve planlægningen foregår i fællesskab med det menneske, du skal hjælpe.

Hjælp andre til overblik og struktur i hverdagen

Sygdom eller social udsathed kan have den konsekvens, at de, der rammes, bliver ude af stand til at overskue og strukturere hverdagens gøremål.

Det betyder, at det også bliver uendelig svært eksempelvis at købe ind, køre i bus eller lave mad. Derfor vil ergoterapeutens opgave være at forenkle daglige aktiviteter.

Du analyserer den enkelte aktivitet og gør den mere enkel at gennemføre for den enkelte. Sammen træner I derefter at købe ind, køre i bus eller lave mad, måske træner I i fællesskab med andre.

Afdæk behov for hjælp

Arbejdsopgaverne for nogle ergoterapeuter er blandt andet at vurdere, hvad kommunens borgere har behov for af træning og hjælpemidler for at klare hverdagens aktiviteter. Du bruger ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber. Du har fokus på, hvad der er betydningsfuldt for borgeren at træne.

For eksempel kan en blodprop være skyld i, at den ramte både er blevet delvis lam og samtidig har mistet sin tidsfornemmelse. Så er det pludselig en udfordring at tage noget så enkelt som et bad. For at træningen bliver så målrettet som muligt, undersøger du hvilke dele af badet, borgeren har svært ved.

Hjælp andre til at undgå skader

VIA Ergoterapeutuddannelsen giver dig en viden om, hvad et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er.

Den viden kan du vælge at bruge som konsulent inden for arbejdsmiljø i for eksempel Arbejdstilsynet, bedriftssundhedstjenesten eller i private firmaer. Konsulenter indenfor arbejdsmiljø vurderer arbejdsmiljøet på arbejdspladser og kommer med forslag til forbedringer, så medarbejderne ikke udvikler arbejdsskader.