Søg gennem kvote 1

Søger du ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet

Husk!

Ansøgningsfristen er den 5. juli klokken 12.00

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen.

Adgangsgivende eksamen

Du skal have én af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen.

Adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter for ergoterapeutuddannelsen på UddannelsesGuiden.dk

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, da den afhænger af antallet af studiepladser og ansøgere.