Basisdelen på ernæring og sundhedsuddannelsen

Uddannelsen består af i alt syv semestre. Den fælles basisdel tæller de første to semestre. Studieretningerne omfatter de sidste fem semestre. 

Den fælles basisdel af uddannelsen er ens for alle studerende og varer 1 år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. Efter basisdelen kan du vælge mellem to studieretninger, der varer 2,5 år. 

1. semester

I dette semester sætter vi fokus på ernæringens indflydelse på kroppens funktioner, processer og udvikling samt forebyggelse af sygdomme. Vi arbejder med problemstillinger i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Både på individuelt og samfundsmæssigt plan i forhold til de officielle anbefalinger.

Vi beskæftiger os desuden med forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer og måltider i et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed og forbrug sættes i relation til det politiske systems regulering af produktion og marked.

 

2. semester

Semestret har fokus på fødevarer, mad og måltider. Vi arbejder med råvarer, forarbejdningsmetoder, hygiejne, bæredygtighed, kulinarisk kvalitet og sensorik i relation til fødevarer samt mad- og måltidsproduktion. Vi sætter spot på organisation og ledelse i relation til mad og måltider. 

Vi arbejder desuden med grundlæggende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ teori og problemstillinger af relevans for ernæring og sundhed.