Semesterbeskrivelser

Fysioterapeutuddannelsen består af 7 semestre - se beskrivelser og studieordning. 

1. Semester:

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring. 

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering. 

3-4 dages praktik.

2. Semester:

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet. 

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. 

2 ugers praktik.

3. Semester:

Tema 1: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering og diagnosticering, behandling og
Genoptræning.

 
Tema 2: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse.

Ingen praktik.

4. Semester:

Tema 1: Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabilitering.

8 ugers praktik.

5. Semester:

Tema 1: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse.

Tema 2:Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering.

7 ugers praktik.

6. Semester:

Tema 1: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner.

10 ugers praktik.

7. Semester:

Tema 1: Valgfrit uddannelseselement.

Tema 2: Bachelorprojektet.

Ingen praktik.