Søg gennem kvote 1

Søger du fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 5. juli klokken 12.00

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen.

Adgangsgivende eksamen

Du skal have én af disse eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen.

Specifikke adgangskrav 

  • Ét af følgende fag: Enten matematik B eller kemi B eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller bioteknologi A.

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.

Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?Læs mere

Adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter for fysioterapeutuddannelsen på UddannelsesGuiden.dk

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, da den afhænger af antallet af studiepladser og ansøgere.