Gymnasial eksamen

Her kan du se listen over adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau.

Adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau:

 

Studentereksamen (stx)

Højere teknisk eksamen (htx)

Højere handelseksamen (hhx)

Højere forberedelseseksamen (hf)

Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)

Specifikke adgangskrav til uddannelsen til kort- og landmålingstekniker:

Matematik C-niveau

Det specifikke adgangskrav skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.
Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.