Få inspiration til at vælge dine undervisningsfag

Når du skal vælge undervisningsfag, er du også i gang med at tegne en profil for din uddannelse. Her kan du hente inspiration til forskellige måder, du selv kan sammensætte din lærerprofil.

Valg af undervisningsfag er også valg af den lærerprofil, der kendetegner netop dig. Det er også lærerprofilen, der er med til at målrette din uddannelse i forhold til det arbejde og den karriere, du ønsker, når du er færdiguddannet. 

Du kan frit sammensætte dine undervisningsfag, men vær opmærksom på, at du skal opfylde bestemte adgangskrav, for at kunne påbegynde de forskellige fag. 

Se mere om adgangskravene til de forskellige undervisningsfag (pdf)

Valg af undervisningsfag 👇

Fagene dansk og matematik er de største fag i folkeskolen, og dem med flest timer. Derfor er der også behov for mange lærere med de fag.

Her kan du se, hvordan du kan vælge de undervisningsfag, der er med til at tegne den lærerprofil, du gerne vil være.

Når du har fundet frem til det eller de undervisningsfag, du gerne vil læse, skal du sende en ansøgning med de ønskede undervisningsfag. 

Find ansøgning til undervisningsfag her

Ønsker du at undervise i indskolingen og på mellemtrinnet, eller på mellemtrinet og udskolingen, er det hensigtsmæssigt, at du vælger fag, der ligger på disse klassetrin i folkeskolen. 

Indskolingen og mellemtrinet

 • Matematik
 • Håndværk og design
 • Dansk 1.- 6. klasse
 • Specialpædagogik
 • Natur og teknologi
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Musik
 • Historie
 • Billedkunst
 • Engelsk

Mellemtrinet og udskolingen

 • Matematik
 • Dansk 4.-10. klasse
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Kristendomskundskab/religion
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Musik
 • Idræt
 • Specialpædagogik

Natur og Science

Ser du dig sig selv som naturfagslærer, så bør du sammensætte dine fag inden for denne fagrække. Disse fag ligger på tværs af indskolingen, mellemtrinet og udskolingen

 • Matematik
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Natur og teknologi

Sprog

Ser du dig sig selv som en stærk sproglærer, så bør du fag inden for denne fagrække. Disse fag ligger på tværs af indskolingen, mellemtrinet og udskolingen

 • Dansk 1. - 6. klasse
 • Dansk 4. - 10. klasse
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk

Praktisk-musisk

Ønsker du at være en lærer der er specialiseret indenfor det praktik-musiske fagområde, kan du vælge mellem følgende fag. Disse fag ligger på tværs af indskolingen, mellemtrinet og udskolingen

 • Musik
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Natur og teknologi
 • Matematik
 • Håndværk og design

Adgangsgivende fag og niveauer til undervisningsfag

Du har adgang til undervisningsfaget, når du som minimum har opnået karakteren bestået (02) i din adgangsgivende, gymnasiale eksamen, i et af de følgende gymnasiefag. 

Undervisningsfag

Adgangskrav

Billedkunst

Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C

Biologi

teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, kemi, B eller Naturgeografi B

Dansk 1. - 6- klassetrin
Dansk 4. - 10. klassetrin

Dansk A

Dansk som andetsprog

Dansk A

Engelsk

Engelsk B

Fransk

Fransk begynder - eller fortsættersprog B

Fysik/kemi

Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B

Geografi

Biologi B, Fysik B, Internationale Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B

Historie

Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Håndværk & design

Teknikfag A - design og produktion, Teknikfag A, byggeri og energi, Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.

Idræt

Idræt B eller Dansk B

Kristendomskundskab/religion

Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Madkundskab

Bioteknologi A, Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi C eller Kemi C. 

Matematik 1. - 10. klassetrin
Matematik 1. - 6. klassetrin

Matematik  B

Musik

Musik B

Natur/teknologi

Teknikfag A, Bioteknologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B

Samfundsfag

Afsætning B, Historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B

Specialpædagogik

Dansk A

Tysk

Tysk begynder- eller fortsættersprog B