Meritlæreruddannelsen

Har du en uddannelse i forvejen? Så kan du søge om at tage en meritlæreruddannelse på kortere tid. Du tilrettelægger selv din uddannelse sammen med os, afhængigt af dine kvalifikationer. Du kan læse til meritlærer på flere måder og i flere byer. Læs mere her på siden.

Type

Åben uddannelse

Varighed

2-4 år

Studieby

Nørre Nissum, Silkeborg og Skive

Studiestart

August

Praktik

6 uger

vinterstart på VIA

Søg ind nu, og start allerede til februar 2023

Vil du gerne i gang med at læse allerede til februar? Så søg ind nu. På en række af VIAs uddannelser har vi ledige studiepladser med studiestart til februar 2023.


Om uddannelsen til meritlærer

 • Hvem er uddannelsen for? 

  Uddannelsen er fx for studerende, der enten:

  • Har afsluttet en kandidat-, bachelor-eller professionsbacheloruddannelse 
  • Har en erhvervsrettet uddannelse og har mindst to års erhvervserfaring - suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau. 
  • Har erhvervserfaring fra skoler eller andre job med fokus på undervisning
  • Har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • Har talenter eller kompetencer, der er interessante for folkeskolen

  Meritlæreruddannelsen bliver tilrettelagt individuelt. Den måde du kan sammensætte din uddannelse, afhænger af de kvalifikationer, du har. Vi tilrettelægger uddannelsen sammen med dig, ud fra dine forudsætninger, og vores muligheder for at tilbyde forskellige kombinationer. 

  Adgangskrav

  For at blive optaget på meritlæreruddannelsen forudsættes det, at du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.  Hvis ikke du opfylder dette, kan du blive optaget hvis du:

  • Er fyldt 25 år.
  • Har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau
  • Har mindst to års erhvervserfaring.

  Hvis du ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan du søge om at blive optaget på andet grundlag, som kan udløse en dispensation, hvis dine kvalifikationer og kompetencer er tilstrækkelige. 

  Ansøgningsfrist

  1.august

  Økonomi - Deltagerbetaling

  Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om Åben Uddannelse. Det betyder, at du skal betale for de fag, du vælger.

  Se aktuelle priser (pdf)

  Det er ikke muligt at få SU, men i særlige tilfælde kan du søge om at få Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU).

  Læs om Statens Voksen Uddannelsesstøtte

  Undersøg eventuelt muligheden for at læse meritlæreruddannelsen på dagpenge hos din A-kasse.

  Læs om dagpengeret under uddannelse

  Merit for kvalifikationer fra andre uddannelser

  Du kan søge merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser, hvis din(e) tidligere uddannelser står mål med de fag, der søges merit for. 

  Læs mere om at søge merit

 • Læreruddannelsen består af max 15 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de to, max tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag, du kan få i Nørre Nissum, Silkeborg eller Skive. Se mere under de enkelte undervisningsfag.

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen 

  Praktik

  I praktikperioden møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Nørre Nissum

  Uddannelsen starter medio august. Der er ansøgningsfrist den 1. april. 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Kontakt

  Mette Agger Weibel
  E: weib@via.dk 

  Silkeborg

  Uddannelsen starter medio august. Der er ansøgningsfrist den 1. april. 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Kontakt

  Studieservice
  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Skive

  Uddannelsen starter medio august. Der er ansøgningsfrist den 1. april. 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Kontakt

  Henriette Falling
  E: hefa@via.dk

  OBS! Trainee-merit i Skive søges via meritlæreruddannelsen i Skive

 • Skræddersyet til dig!

  Meritlæreruddannelsen er som udgangspunkt tilrettelagt som et deltidsstudie, hvilket giver dig frihed til fx at arbejde, mens du studerer. Meritlæreruddannelsen er en fleksibel læreruddannelse. Du skal regne med at gennemføre max 15 moduler på uddannelsen, alt efter hvor meget merit du kan få for den uddannelse, du har i forvejen. Du kan læse til meritlærer i Nørre Nissum, Silkeborg og Skive. Meritlæreruddannelsen kan tages på flere måder. Læs mere om de forskellige måder:

   

 • Der er seks ugers praktik i løbet af uddannelsen.

 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

  Meritlæreruddannelsen i Nørre Nissum

  Mette Agger Weibel
  T: 87 55 32 89
  E: weib@via.dk

  Meritlæreruddannelsen i Silkeborg

  Stine Søndergaard Petersen
  T: 87 55 21 03
  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Meritlæreruddannelsen i Skive

  Henriette Falling
  T: 87 55 32 04
  E: hefa@via.dk

Meritlæreruddannelsen på forskellige måder

 • Den netbaserede meritlæreruddannelse tager du på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsen varer mellem 3 og 4 år. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

  Studiets opbygning

  Den netbaserede meritlæreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, hvor du både studerer selvstændigt, deltager i studiegruppearbejde og i fremmødeseminarer på læreruddannelsen i Nørre Nissum, hvor der er fysisk fremmøde. På disse fremmøde seminarer møder du også dine undervisere. 

  Hvordan gør jeg?

  For at blive optaget på den netbaserede meritlæreruddannelse, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Nørre Nissum. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til meritlæreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.

  Ansøgningsfrist

  1. august

  Kontakt os

  Hvis du vil høre mere om netbaserede meritlæreruddannelse, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsskemaet bedes du kontakte 

  Mette Agger Weibel

  E: weib@via.dk

 • Du kan læse trainee-meritlæreruddannelsen på læreruddannelsen i Silkeborg og i Skive.

  40 % på arbejde - 60 % på uddannelsen

  Under uddannelsen har du mulighed for at blive knyttet til en skole som vikar i ca. 40 procent af en ugentlig arbejdstid. Det betyder, at du har mulighed for at tjene 11.-12.000 kr. pr. måned i de 3 eller 4 år uddannelsen tager. Læreruddannelserne i Silkeborg og Skive har lavet partnerskabsaftaler med sine samarbejdskommuner. De åbner for, at du som studerende kan blive tilknyttet som vikar på en skole. Kontakten til skolerne skal du selv skabe. Oversigten over skolerne i de kommuner vi samarbejder med, kan du få ved at henvende dig til os. 

  De sidste 60 procent af tiden er du studerende på læreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen. Du skal regne med at gennemføre cirka 12-15 moduler, alt efter hvor meget merit du kan få for tidligere uddannelsesforløb. (Hvert modul koster 5.100 kroner)

  Hvordan gør jeg?

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Silkeborg.

  VIA Læreruddannelsen i Silkeborg arbejder sammen med Skanderborg, Herning, Ikast og Silkeborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

  Som studerende på trainee-meritlæreruddannelsen studerer du på Campus Silkeborg

  Læs mere om Campus Silkeborg

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Skive, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Skive.

  VIA Læreruddannelsen i Skive arbejder sammen med Mors, Skive, Thisted og Viborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

  Som studerende på trainee-meritlæreruddannelsen studerer du på læreruddannelsen i Skive

  Læs mere om læreruddannelsen i Skive

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Henriette Falling

  E: hefa@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. - Netbaseret læreruddannelse - Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole- - Traineelæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen