Læreruddannelsen i Aarhus

Bliv lærer, og uddan dig til fremtiden! På læreruddannelsen i Aarhus tilbyder vi samtlige undervisningsfag, og du kommer til at studere på en stor campus sammen med masser af andre studerende - lige i ❤ af Aarhus. Vi er mange, så der er også et fællesskab til dig. Hos os kan du også vælge at fordybe dig særligt i naturfag, specialpædagogik og sprog. 

Undervisningsfag

Du skal vælge 3 undervisningsfag

Specialiseringer

Naturfags+, Sproglærer og Specialpædagogik

Studiestart

September

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kvote 1: 5. juli

Om læreruddannelsen i Aarhus

 • På læreruddannelsen i Aarhus kommer du til at studere på en af Danmarks største læreruddannelser med udbud af alle undervisningsfag. Vi hører til på VIAs Campus C, der er beliggende lige i ❤'et af Aarhus. Her kommer du til at gå sammen med mange andre studerende, så der er også et fællesskab til dig. 

  Du bliver en del af et levende og aktivt studiemiljø, og sammen med dem er du med til at udvikle fremtidens undervisning i skolen. Du har desuden mulighed for at blive en del et fagligt miljø på internationalt niveau.

  Læreruddannelsen i Aarhus har tradition for at have et rigt foreningsliv, hvor rigtig mange gerne vil deltage. Der er også en plads i en af foreningerne til dig.

  Sammensæt din uddannelse

  Du kan vælge at sammensætte din læreruddannelse indenfor de fagligheder, der interesserer dig. Du kan fx vælge at fordybe dig i sprog, i naturfag eller i specialpædagogik.

  Ud over det sædvanlige

  I løbet af din uddannelse får du tilbudt at deltage i forskellige ekstra forløb. Det kan fx være: 

  Et forløb med fokus på entreprenørskab og innovation. Kreativitet og tværfaglighed. Eller Design Thinking - et talentforløb i at skabe meningsfulde løsninger.

  Studiegrupper er en vigtig faktor

  Igennem hele studiet arbejder I en del i studiegrupper. Grupperne bruger I til at drøfte faglitteratur, snakke om stoffet, lave opgaver og studieprodukter. Studiegrupperne sammensættes nogle gange tilfældigt, - andre gange efter kriterier I aftaler på holdet.

  I studiegruppen vil du ofte opleve et tæt sammenhold, hvor I støtter hinanden igennem studiet. I lærer at blive gode til at arbejde sammen i grupper og I får kompetencer i at samarbejde i teams, at lytte til og diskutere med studerende, der ikke nødvendigvis har samme holdning som dig selv. Jeres undervisere støtter op om arbejdet i studiegrupper og hjælper til med at løse konflikter, hvis de skulle opstå.

  Forventninger til dig som studerende

  Som en del af læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et både fagligt og socialt studiemiljø. Du møder mange forskellige mennesker og alle har I jeres forventninger til jeres nye uddannelse. Som uddannelse har vi også nogle forventninger til dig. Vi forventer, at:

  • Du engagerer dig i dit studie
  • Du deltager i undervisningen og i studiegruppeaktiviteter
  • Du tager initiativ til supplerende studier på egen hånd
  • Du møder forberedt til alle typer af studieaktiviteter

  En del af Campus Aarhus C

  Som studerende på læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i Aarhus midtby.

  Læs om Campus Aarhus C

  Vil du vide mere om læreruddannelsen i Aarhus?

  Hent folder: Læreruddannelsen i Aarhus - uddannelsen med de mange muligheder (pdf)

 • Synes du, at matematik og naturfag er spændende? Vil du gerne fordybe dig i fagene? Og har du lyst til at undervise i naturfag og matematik for de ældste elever i skolen? Så vælg Naturfagslærer+

  Hvis du interesserer dig for matematik og naturfag, og gerne vil undervise i naturfag og matematik for de ældste elever i skolen, så er Naturfagslærer+ et godt valg for dig.

   

  Faglig samspil og faglig fordybelse

  I den naturfaglige profil lærer I både, hvordan de naturfaglige fag spiller sammen og beriger hinanden. Og samtidig er der faglig fordybelse i hvert enkelt af de fire fag.

  Variation i undervisningen

  Vælger du Naturfagslærer+, kommer du til at arbejde med en undersøgende tilgang til matematik og de andre naturfaglige undervisningsfag. Der vil både være ekskursioner, felt- og laboratoriearbejde og problemløsning. Du vil desuden lære om fagenes betydning i det moderne samfund. Og om fagenes betydning for dine elevers almendannelse.

  Eksempler på fælles undervisningstemaer

  Som en del af undervisningen er der flere forskellige temaer på tværs af fagene. Det kan være emner som fx:

  • Bæredygtighed - fællesfaglig naturfagsundervisning mellem biologi, fysik/kemi og geografi.
  • Matematiske modeller anvendt i naturfag, som fx:
  • Legemers afkøling som, hvornår er kaffen kold?
  • Cellevækst - fx kræftceller
  • Hvor mange mennesker bliver vi på jorden?

  Læs mere om naturfagslærer+ (pdf)

 • En globaliseret verden stiller store krav til sproglige og kulturelle kompetencer. Det gælder i samfundet generelt - og det gælder i høj grad for lærere og elever i de danske skoler. Vi har brug for flere sproglærere og vi har brug for endnu bedre sproglærere. Vælg den særlige sproglærerprofil i samarbejde med sprogmiljøerne på Aarhus Universitet

  Sproglærerprofil på VIA Læreruddannelsen i Aarhus

  Når du vælger Sproglærerprofilen, får du en fuld læreruddannelse med tre undervisningsfag, lærerens grundfaglighed og praktik – og lidt til. Sproglærerprofilen indeholder nemlig 1-2 ekstra moduler, som du tager sideløbende med den ordinære læreruddannelse. 

  Sproglærerprofilen indledes med det ekstra kursus 'Appetit på sprog', der er fælles for studerende med engelsk og dansk som første undervisningsfag. Vælger du senere tysk eller fransk som undervisningsfag, får du desuden et særligt tilrettelagt sprogkursus – 'Sprogligt boost' – i tysk eller fransk sammen med studerende fra Aarhus Universitet.

  Herudover har du på Sproglærerprofilen mulighed for at vælge valg- og specialiseringsmoduler i engelsk, tysk, fransk og spansk på eller i samarbejde med Aarhus Universitet. Sproglærerprofilen omfatter typisk også en stærk international dimension i form af udlandspraktik eller studieophold i udlandet.

  En specialiseret sproglærerprofil

  For at kunne følge Sproglærerprofilen skal du vælge enten engelsk eller dansk som dit første undervisningsfag. Herudover skal du vælge minimum ét andet sprogfag (tysk/fransk /engelsk/dansk). Endelig skal du være parat til at yde en ekstra indsats i forbindelse med de særlige moduler.

  Til gengæld får du en læreruddannelse med en unik og specialiseret sproglærerprofil.

  Læs mere om sproglærerprofilen (pdf)

 • Studerende på VIA Læreruddannelsen

  Der bliver mere og større behov for lærere med en særlig specialpædagogisk viden og kompetencer. I skolen er der brug for, at elever i komplicerede lærings- og livssituationer bliver understøttet i læringsmiljøerne. Så de kan deltage aktivt i skolens fællesskaber.

  Har du en særlig interesse i at undervise elever, der i perioder oplever sig udfordrede i at kunne lære nyt? Så er den specialpædagogiske profil sikkert noget for dig. 

  Undervisningsfag, der retter sig mod specialundervisning

  Med udgangspunkt i undervisningsfaget dansk på begynder- og mellemtrinnet får du kompetencer til at undervise elever, som fx er udfordrede i læsning og ordblindevanskeligheder. Du vil gennem særligt tilrettelagte specialiseringsmoduler også lære om fx matematikvanskeligheder, særligt tilrettelagte undervisningsforløb, psykologiske forhold og inklusion. 

  Som det tredje undervisningsfag kan du frit vælge et fag, der retter sig mod indskolingen og mellemtrinnet. 

  Vi arbejder sammen med praksis

  Den specialpædagogiske profil har et udvidet samarbejde med praksis, hvor I som studerende forholder jer undersøgende til de mange muligheder, der er for at understøtte elever i vanskeligheder.

  Vælger du den specialpædagogiske profil, får du to undervisningsfag. Og du tilegner dig specialpædagogiske kompetencer, der er stærkt efterspurgte inden for folkeskolen.

  Dit første undervisningsfag

  En forudsætning for at komme på den specialpædagogiske profil er at du vælger dansk 1. – 6. klasse som 1. undervisningsfag.

  Se oversigt over den specialpædagogiske profil er placeret i uddannelsen (pdf)

 • VIA Læreruddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  E: lia@via.dk
  T: +45 87 55 30 01

  Studievejleder

  Bitten Blaabjerg
  T: +45 87 55 30 35
  E: bibl@via.dk

  Træffes mandage 9.00-12.00 og onsdage 9.30-11.30 i lokale D 4.13 samt efter aftale.

  Studentervejledere

  Vi er 5 studentervejledere ansat på læreruddannelsen i Aarhus.

  Anna Thorup, Freja Nanna Hindø Jespersen, Karoline Svanholm Larsen, Lea Jakobsen og Sidsel Lorenz Thøgersen.

  T: +45 87 55 30 81
  E: liassv@via.dk

  Lokale: B 3.14

  Vi har følgende træffetider:

  • Mandag kl. 09.00-12.00
  • Onsdag kl. 09.00-12.00
  • Fredag kl. 09.00-12.00

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

  Uddannelsesleder
  Svend Thorhauge

  E: svet@via.dk
  T: +45 87 55 30 01

  Find medarbejder på læreruddannelsen

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv

Børn går på havn med lærer

Quiz

Besvar 5 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du ved om læreruddannelsen.
Test din viden her