Læreruddannelsen

Som lærer bliver du klædt på til at undervise børn, unge og voksne. Du får en uddannelse med høj faglighed og praktisk erfaring med undervisning. 

Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

Studiestart

August

Praktik

18 uger

Børn går på havn med lærer

Se ledige pladser

Vil du starte på læreruddannelsen til februar? Så søg ind nu. Der er vinterstudiestart på læreruddannelsen i Silkeborg.

Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

OBS!

Du er velkommen til at besøge læreruddannelsen i Silkeborg, og få en samtale med en studentervejleder. Kontakt studievejleder Dorthe Mølgaard - dmol@via.dk

Om uddannelsen til lærer

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed. Læs mere om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

  Februar: Silkeborg. 

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav 

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør.  

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium over fire år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge 37 timer om ugen. Undervisningen 

  veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studiegrupper, projektarbejde og praktik i skolen. 

  Som lærer arbejder man i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Man skal ud over at være en dygtige fagperson også være dygtig til at planlægge og tilrettelægge undervisning. Man skal være en god klasseleder og være i stand til at arbejde med børn og unge på en god, respekterende og konstruktiv måde. En lærer samarbejder med kollegaer og forældre, og en lærer er nysgerrig i forhold til at få ny viden og høste erfaringer til gavn for elevernes læring.

  De krav og forventninger, der stilles til en lærer, stilles på mange måder også til en lærerstuderende. Og man bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. 

  Undervisningsformer

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, studiebesøg, øvelser, opgaveløsning. Vi har lavet en kort beskrivelse af de forskellige studieaktiviteter, du kommer til at møde på læreruddannelsen. Her kan du også få et overblik over studieaktiviteterne, læse mere om vores forventninger til dig som studerende og så kan den hjælpe dig til at planlægge din studietid. 

  Få et overblik over de forskellige studieaktiviteter på læreruddannelsen (pdf)

  Studiemiljø sammen med andre faggrupper

  Hver dag kommer du til at indgå i fagligt og socialt fællesskab. Og du kan deltage i et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle og sociale arrangementer. Der er også mange muligheder for at møde og samarbejde med studerende fra andre uddannelser på campus og i forbindelse med tværprofessionelle projekter. 

  Læs mere om hverdagen på studiet under de campusser, hvor du kan læse til lærer: 

 • I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du er i gang med at uddanne dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer.

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, anden og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

  Jon Edlund læreruddannelsen

  Mød Jon, der fortæller om at være i praktik 
 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

 • Nørre Nissum og Holstebro

  Studievejledere

  Bente Moesgaard
  T: +45 87 55 32 79
  E: lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Hilmar Laursen
  T: +45 87 55 32 80
  E: lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Mandage 09.00 - 12.00 og fredage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Silkeborg

  Studievejleder for den ordinære læreruddannelse

  Mai V. Daugaard
  T: +45 87 55 31 03
  E: mvd@via.dk

  Telefontid: mandag-fredag 9.00-15.30 og torsdag dog 13.00-15.30.

  Dorthe Busk Mølgaard
  T: +45 87 55 31 13
  E: dmol@via.dk

  Træffetid: tirsdag 13.00-15.00 og torsdag 9.30-14.00 eller efter aftale. Telefontid: torsdag 8.30-9.30

  Kontakt meritlæreruddannelsen og trainee-meritlæreruddannelsen 

  Studieservice
  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 31 00
  E: isil@via.dk

  Skive

  Studievejledere

  Henriette Falling
  T: +45 87 55 32 04
  E: hefa@via.d

  Henrik Scheel Andersen
  T: +45 87 55 32 11
  T: hsa@via.dk

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Aarhus

  Studievejleder

  Bitten Blaabjerg
  T: +45 87 55 30 35
  E: bibl@via.dk

  Træffes mandage 9.00-12.00 og onsdage 9.30-11.30 i lokale D 4.13 samt efter aftale.

  Studentervejledere

   Vi er 5 studentervejledere ansat på læreruddannelsen i Aarhus.

  Anna Thorup, Freja Nanna Hindø Jespersen, Karoline Svanholm Larsen, Lea Jakobsen og Sidsel Lorenz Thøgersen.

  T: +45 87 55 30 81
  E: liassv@via.dk

  Lokale: B 3.14

  Vi har følgende træffetider indtil efterårsferien i uge 42:

  • Mandag kl. 09.00-12.00
  • Onsdag kl. 09.00-12.00
  • Fredag kl. 09.00-12.00

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til lærer

 • Du kan tage en del af din læreruddannelse på uddannelsesstationen i Holstebro.

  Holstebro er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at ca. halvdelen af uddannelsen foregår i Holstebro. Resten foregår på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsesstationen hører til læreruddannelsen i Nørre Nissum og følger samme studieordning.

  På studiets andet, tredje og fjerde år skal du følge undervisning i yderligere to undervisningsfag, pædagogiske fag, specialiseringsfag, praktikker og bachelorprojektet. Fra andet år foregår en del af undervisningen i Nørre Nissum.

  Særlige specialiseringer

  I løbet af din læreruddannelse kan du vælge flere valgfrie specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne, eller du kan kombinere dem. I Nørre Nissum udbyder vi følgende specialiseringer:

  Praktik

  I løbet af uddannelsen skal du i praktik. Det vil typisk foregå i Holstebro Kommune, men det kan også være lokalt, der hvor du bor. Din praktik skal dog altid aftales med og godkendes af uddannelsen.

  Teaching lab - hvor du øver dig ude på skolerne

  På læreruddannelsen er der et meget tæt samarbejde med praksis. Udover praktikken er der også samarbejde med folkeskole, fri- og privatskoler samt efterskoler. Som et vigtigt element i det tætte samarbejde med skolerne, har vi 'Teaching lab' i alle undervisningsfag.

  Teaching lab er en praksisnær eksperimenterende arbejdsform, hvor du afprøver forskellige pædagogiske og didaktiske metoder. Teaching lab foregår på udvalgte samarbejdsskoler. 

  Læs mere om Teaching Lab

  Campus Holstebro

  Som studerende på læreruddannelsen i Holstebro bliver du en del af Campus Holstebro. 

  Læs om Campus Holstebro

  Hvis du vil vide mere om VIA læreruddannelsen i Holstebro, er du velkommen til at kontakte os: 

  VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum (Læreruddannelsen i Holstebro)
  Svinget 5 
  Nørre Nissum 
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55

  E: lin@via.dk 

  Find medarbejderne på uddannelsen

  Find os på Google Maps

   

 • Som lærerstuderende i Nørre Nissum kan du vælge at tage din læreruddannelse på flere måder. Du kan vælge at læse til lærer, hvor undervisningen foregår i Nørre Nissum. Du kan også vælge den netbaserede læreruddannelse, hvor du kombinerer din undervisning mellem online undervisning og fremmøde i Nørre Nissum. Eller du kan vælge den traineelæreruddannelsen som netbaseret. Her har du mulighed for at arbejde på en skole samtidig med, at du læser på læreruddannelsen. Du kan også tage læreruddannelsen som meritlærer, både som almindelig meritlærer eller som netbaseret meritlæreruddannelsen. Du får de samme kompetencer og jobmuligheder uanset, hvilken af de fem retninger du vælger.

  Læs om de netbaserede muligheder

  Læreruddannelsen i Nørre Nissum er kendetegnet ved et meget stærkt samarbejde med praksis omkring undervisningsforløb og pædagogisk udviklingsarbejde.

  Særlige specialiseringer

  Ud over tre undervisningsfag og de obligatoriske pædagogiske fag, kan du også vælge mellem flere valgfrie specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne eller du kan kombinere dem. I Nørre Nissum udbyder vi følgende specialiseringer. Læs om:

  Teaching lab - hvor du øver dig ude på skolerne

  På læreruddannelsen er der et meget tæt samarbejde med praksis. Udover praktikken er der også samarbejde med folkeskole, fri- og privatskoler samt efterskoler. Som et vigtigt element i det tætte samarbejde med skolerne, har vi 'Teaching lab' i alle undervisningsfag.

  Teaching lab er en praksisnær eksperimenterende arbejdsform, hvor du afprøver forskellige pædagogiske og didaktiske metoder. Teaching lab foregår på udvalgte samarbejdsskoler. 

  Læs mere om Teaching Lab

  Hverdagen i Nørre Nissum

  Nørre Nissum er en uddannelsesby med et aktivt studiemiljø. Og læreruddannelsen ligger midt i det hele. Med folkeskole, hf, efterskoler og en højskole i nabolaget. 

  Interesserer du dig for naturen, livet i naturen og friluftsliv, er der mange muligheder i Nørre Nissum. Uddannelsen ligger tæt ved hav, fjord og skov. Og samtidig er der kort afstand til både Lemvig, Struer og Holstebro, hvor der altid er en bred vifte af kultur- og aktivitetstilbud. 

  Du kan også deltage i forskellige aktiviteter som fx idrætsforeninger, kor, koncerter, teaterforestillinger og foredrag. Her møder du de andre studerende på tværs af årgange og hold. 

  Du kan bo på din uddannelse

  I Nørre Nissum har du mulighed for at bo på din uddannelse. Hvis du vælger at bo på kollegiet eller i en studielejlighed under din uddannelse, har du adgang til værksteder, atelierer, teater, studenternes hus, kantine, musiklokaler, sportshaller, motionsrum og boldbaner.

  Vi har også en svømmehal som alle kan benytte. Du kan både tage bassin- og livredderprøven. Studerende der har valgt idræt som et af deres undervisningsfag, kan også tage svømmelærereksamen i Nørre Nissum. 

  Ny studerende i Nørre Nissum

  Når du starter på læreruddannelsen, er der meget nyt, du skal forholde dig til. Informationer om fag, prøver, praktik, nye it-systemer, tilmeldinger, osv. Det er vigtigt, at du får en god og sikker start, og derfor skal alle nye studerende igennem et introforløb, der varer tre dage. 

  På hvert hold bliver I knyttet til jeres egen studieassistent. Deres opgave er at hjælpe og støtte de nye studerende i løbet af den første tid på uddannelsen. Derudover er du naturligvis altid velkomne til at søge vejledning hos studievejlederne og i studieadministrationen, hvis du har spørgsmål om din uddannelse. 

  Kontakt os

  VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum
  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55

  E: lin@via.dk 

  Find medarbejderne på uddannelsen

  Find os på Google Maps

  Mød os på Facebook

    

 • Vil du starte på læreruddannelsen i Silkeborg allerede til februar? Så søg ind nu.

  I Silkeborg bliver du en del af en kultur og et fællesskab, der giver dig et fagligt og professionelt fundament. Målet med uddannelsen er, at du bliver en god lærer. Derfor har vi et nært samarbejde med praktikskolerne i og omkring Silkeborg, hvor du kommer til at afprøve dine fag og udvikle din egen lærerprofil.

  Skab din egen lærerprofil

  Som studerende i Silkeborg vil du opleve at have stor indflydelse på din uddannelse. Her er det nemt at sætte noget i gang, for der er aldrig langt fra idé til handling. Du er også selv med til skabe din helt egen lærerprofil. 

  Man kan være lærer på mange måder. En af dem er din, hvad enten du vil være en bredt funderet lærer i tre fag eller du vil udvikle din helt egen profil. Det er der nemlig mulighed for på læreruddannelsen. I Silkeborg kan du vælge mellem en bred vifte af valgfag fra digital didaktisk design til æstetiske læreprocesser.

  Uanset hvilken lærer, du vil være, skal to ting være i orden: Du skal mestre dit fag og du skal kunne undervise i det. Det lærer du i Silkeborg.

  Specialiseringer

  På læreruddannelsen i Silkeborg sammensætter du selv din lærerprofil med dine undervisningsfag og forskellige specialiseringer. Du kan fx vælge følgende moduler:

  Praktik

  I løbet af din læreruddannelse skal du have tre praktikperioder på hver seks uger. Praktikken foregår enten på folkeskoler, privat- og friskoler eller på efterskoler i Region Midtjylland. Du har også mulighed for at gennemføre en af dine praktikker i udlandet.  

  Trainee-meritlærer i Silkeborg - skræddersyet til dig!

  Trainee-meritlæreruddannelsen er en 3 til 4-årig læreruddannelse, hvor du har mulighed for vikararbejde i en skole, mens du læser. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i meritlæreruddannelsen.

  Hvis trainee-meritlæreruddannelsen skal være et 3-årigt forløb, kræver det, at du får merit for det, der svarer til et fuldt undervisningsfag. Hvis du ikke kan opnå den merit, tager uddannelsen 4 år.

  Læs om trainee-meritlæreruddannelsen

  Campus Silkeborg

  Som studerende på læreruddannelsen i Silkeborg, bliver du en del af Campus Silkeborg.

  Læs om Campus Silkeborg

  Kontakt os

  VIA Læreruddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  E: lisil@via.dk
  T: +45 87 55 31 00

  Uddannelsesleder:
  Lars Christensen Ustrup
  E: lu@via.dk
  T: 87 55 31 07 

  Find os

 • Hent folder om læreruddannelsen i Skive (pdf)

  Læreruddannelsen i Skive har fokus på variation og kreativitet i undervisningen. Ud over tre undervisningsfag og de obligatoriske pædagogiske fag kan du fx vælge moduler, der har fokus på: 

  Studieaktiviteter

  Undervisningen på læreruddannelsen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelse med elever i folkeskolen. Der går ca. 300 studerende på læreruddannelsen i Skive. Det betyder, at du bliver en del af et studiemiljø, hvor du som studerende har stor indflydelse. Læreruddannelsen er en del af et større uddannelsesmiljø med omkringliggende skoler og uddannelser. Blandt andet arbejder vi tæt sammen med uddannelserne i Viborg.

  Samarbejde med skoler

  Et tæt samarbejde med skolerne i området gør, at vi kan tilbyde en uddannelse tæt på praksis. Det handler om, at du bliver ekspert i undervisning. Der er ofte besøg af skoleelever på uddannelsen i forbindelse med forskellige samarbejdsprojekter. Allerede på 1. årgang bliver knyttet til en af vores praktikskoler. Du kan også vælge praktik på fri- og efterskoler, specialskoler og erhvervsskoler med mere. 

  Aktivt studiemiljø

  Læreruddannelsen i Skive har et aktivt studiemiljø. Vi har gode studiefaciliteter og en studiezone, som er de studerendes sted, når der skrives opgaver.

  Du har mulighed for at opleve og deltage i råd og udvalg omkring caféen. De studerende arrangerer selv oplæg og foredrag om vigtige emner som fx forældresamarbejde, konflikthåndtering, vikararbejde og efterskoler.

  Aktiviteter i Skive

  På uddannelsen er der mulighed for en række aktiviteter som volley, revy, kanoture, mountainbikeløb, motionsløb, kor, bålaften, badminton og fester. Læreruddannelsen har sin egen fodboldklub med hold for både herrer og damer. I Skive er der i øvrigt gode muligheder for at dyrke sport i foreninger og klubber. Skive har fx Danmarks eneste indendørs atletikbane. 

  Kontakt os

  VIA Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  E: liski@via.dk
  T: +45 87 55 32 00

 • På læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af Danmarks største læreruddannelse. Her kan du læse samtlige undervisningsfag, profiler og du sammensætter selv din helt egen lærerprofil.

  Som en del af din læreruddannelse kan du specialisere dig i forskellige retninger. På læreruddannelsen i Aarhus har vi forskellige specialiseringer, som du kan vælge imellem. Du kan også vælge at kombinere flere af specialiseringerne. Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre nærmere, hvis der er noget du er i tvivl om.

  Særlige profiler

  Du kan også vælge at søge ind på en af de særlige profiler. En profillinje er en pakke, hvor fag og indhold er sammensat for at give dig det bedste tilbud, der sikrer en særlig vinkling indenfor hver profil.

  Du kan vælge imellem tre forskellige profiler. Læs om profilerne: 

  Ud over det sædvanlige

  I løbet af din uddannelse får du tilbudt at deltage i forskellige ekstra forløb. Det kan fx være: 

  Et forløb med fokus på entreprenørskab og innovation. Kreativitet og tværfaglighed. Eller Design Thinking - et talentforløb i at skabe meningsfulde løsninger.

  Studiegrupper er en vigtig faktor

  Igennem hele studiet arbejder I en del i studiegrupper. Grupperne bruger I til at drøfte faglitteratur, snakke om stoffet, lave opgaver og studieprodukter. Studiegrupperne sammensættes nogle gange tilfældigt, - andre gange efter kriterier I aftaler på holdet.

  I studiegruppen vil du ofte opleve et tæt sammenhold, hvor I støtter hinanden igennem studiet. I lærer at blive gode til at arbejde sammen i grupper og I får kompetencer i at samarbejde i teams, at lytte til og diskutere med studerende, der ikke nødvendigvis har samme holdning som dig selv. Jeres undervisere støtter op om arbejdet i studiegrupper og hjælper til med at løse konflikter, hvis de skulle opstå.

  Forventninger til dig som studerende

  Som en del af læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et både fagligt og socialt studiemiljø. Du møder mange forskellige mennesker og alle har I jeres forventninger til jeres nye uddannelse. Som uddannelse har vi også nogle forventninger til dig. Vi forventer, at:

  • Du engagerer dig i dit studie
  • Du deltager i undervisningen og i studiegruppeaktiviteter
  • Du tager initiativ til supplerende studier på egen hånd
  • Du møder forberedt til alle typer af studieaktiviteter

  En del af Campus Aarhus C

  Som studerende på læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i Aarhus midtby.

  Læs om Campus Aarhus C

  Vil du vide mere om læreruddannelsen i Aarhus?

  Hent folder: Læreruddannelsen i Aarhus - med de mange muligheder (pdf)

  Kontakt os

  VIA Læreruddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  E: lia@via.dk
  T: +45 87 55 30 00

  Uddannelsesleder
  Britte Riishede
  br@via.dk

  Find medarbejder på læreruddannelsen  

Andre måder at læse til lærer på

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen
- Meritlæreruddannelse
- Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere.
- Netbaseret læreruddannelse
- Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole-
- Traineelæreruddannelse
- Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen

Test dig selv

5 elever og 1 lærer går ved havnen

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om læreruddannelsen og jobmulighederne.

Test din viden her