Fremtidens sproglærer

En globaliseret verden stiller store krav til sproglige og kulturelle kompetencer. Det gælder i samfundet generelt - og det gælder i høj grad for lærere og elever i de danske skoler. Vi har brug for flere sproglærere og vi har brug for endnu bedre sproglærere. Vælg den særlige sproglærerprofil i samarbejde med sprogmiljøerne på Aarhus Universitet

Sproglærerprofil på VIA Læreruddannelsen i Aarhus

 

Når du vælger Sproglærerprofilen, får du en fuld læreruddannelse med tre undervisningsfag, lærerens grundfaglighed og praktik – og lidt til. Sproglærerprofilen indeholder nemlig 1-2 ekstra moduler, som du tager sideløbende med den ordinære læreruddannelse.
 
Sproglærerprofilen indledes med det ekstra kursus 'Appetit på sprog', der er fælles for studerende med engelsk og dansk som første undervisningsfag. Vælger du senere tysk eller fransk som undervisningsfag, får du desuden et særligt tilrettelagt sprogkursus – 'Sprogligt boost' – i tysk eller fransk sammen med studerende fra Aarhus Universitet.

Herudover har du på Sproglærerprofilen mulighed for at vælge valg- og specialiseringsmoduler i engelsk, tysk, fransk og spansk på eller i samarbejde med Aarhus Universitet. Sproglærerprofilen omfatter typisk også en stærk international dimension i form af udlandspraktik eller studieophold i udlandet.

En specialiseret sproglærerprofil
For at kunne følge Sproglærerprofilen skal du vælge enten engelsk eller dansk som dit første undervisningsfag. Herudover skal du vælge minimum ét andet sprogfag (tysk/fransk /engelsk/dansk). Endelig skal du være parat til at yde en ekstra indsats i forbindelse med de særlige moduler.

Til gengæld får du en læreruddannelse med en unik og specialiseret sproglærerprofil.