Ungefællesskaber - erhvervspædagogik og praksisnær undervisning

Ungefællesskaber - erhvervspædagogik og praksisnær undervisning er for dig, der gerne vil undervise elever i alderen 14-25 år både på FGU, erhvervsskoler, efterskoler og andre ungemiljøer. Specialiseringen tager du på læreruddannelsen i Skive. 

Når du vælger dette modul, får du særlig viden om og kompetencer i:

  • ungefællesskaber og ungepædagogik
  • konkret og praksisnær undervisning
  • samskabelse og skabelse af uformelle læringsrum
  • udvikling af motiverende og inkluderende fællesskaber
  • at undervise elever i alderen 14-25 år, herunder på FGU, erhvervsskoler, SOSU, AVU/VUC, 10. klasses centre og efterskoler
  • studievejledning og rådgivning af skoleelever ift. de muligheder, der ligger i ungeuddannelserne
Modulet er udviklet i samarbejde med de forberedende grunduddannelser (FGU), erhvervsskoler og repræsentanter fra andre skoleformer, der arbejder med ungegruppen fra 14-25 år, herunder 10-klasses-centre, efterskoler, VUC/AVU, SOSU.