Krop og læring i alle fag

I specialiseringen Krop og læring i alle fag får du kompetencer i at styrke elevernes forskellige udvikling i skolen. Specialiseringen tager du i Skive. 

Modulet fokuserer på kropsforankret læring i alle fag. Der arbejdes overordnet med at fremme elevernes alsidige udvikling i skolen. Modulet er baseret på skabelsen af forskelligartede og differentierede læreprocesser. Nøgleord er inklusion, alsidig udvikling og lysten til at lære.

Der trækkes på viden om bevægelse, kognition og læring. Der arbejdes med fagenes emner ud fra konkrete tilgange og vinklinger:

  • alsidig udvikling
  • bevægelse, sundhed og læring i fagene
  • skole- og læringsparathed
  • planlægning, problemløsning og kreativitet
  • kropsforankret læring og udeskole
  • udeskole-didaktik
  • understøttende undervisning

Det er målet, at den studerende opnår kompetencer ift. at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i eksterne undervisningsmiljøer med udgangspunkt i principper for kropsforankret læring og udeskole.