Undervisning af ordblinde

I modulet Undervisning af ordblinde lærer du at styrke ordblinde elever i undervisningen. Modulet foregår på læreruddannelsen i Nørre Nissum

Vil du gerne undervise ordblinde elever? Så kan du vælge at specialisere dig og lære, hvordan du kan inkludere ordblinde elever i den almene undervisning. Og hvordan du kan inddrage og styrke ordblinde elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi.