Undervisningsfag

Se de undervisningsfag, du kan vælge imellem på VIA Læreruddannelsen

Du skal vælge mellem tre undervisningsfag i løbet af din læreruddannelse. Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

Undervisningsfagene er de fag, der svarer til fagene i folkeskolen - fx dansk, matematik, idræt eller engelsk.

For hvert undervisningsfag er der en række moduler, du kan vælge. Nogle af modulerne er valgfri, andre er obligatoriske. Modulerne kan være forskellige mellem de enkelte uddannelsessteder.

Der er 21 forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. VIA Læreruddannelsen udbyder samtlige fag. Vær opmærksom på, at undervisningsfagene varierer på de forskellige uddannelsessteder i VIA.

Krav til undervisningsfag

For at få adgang til et undervisningsfag, skal du mindst have karakteren 02 i din adgangsgivende eksamen. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Mindst et af de adgangsgivende niveauer skal opfylde kravene under det enkelte undervisningsfag.

Standpunktskarakter

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter din årskarakter eller standpunktsbedømmelsen prøvekarakteren.

Første undervisningsfag

Du skal vælge dit første undervisningsfag imellem følgende fem fag:

 • Dansk 1–6. klassetrin
 • Dansk 4-10. klassetrin
 • Matematik 1-10 klassetrin (kan ikke vælges ved vinterstart i februar)
 • Engelsk

Valg af undervisningsfag for meritlærerstuderende

Hvis du læser til meritlærer skal du også vælge undervisningsfag. Herunder kan du læse mere om de forskellige undervisningsfag. 

Hent blanket til valg af undervisningsfag på meritlæreruddannelsen (pdf)

Se alle undervisningsfag

 • Du skal vælge dit første undervisningsfag mellem disse fag

  Dansk 1.-6. klassetrin og Dansk 4.-10. klassetrin

  Niveau-krav: Dansk A
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Dansk er undervisning i sprog, tekster og medier i kontekst. Som dansklærer underviser du i skolens centrale fag. Danskfaget spiller en særlig rolle i elevernes skolegang. Det er med sine mange områder og mål for eleverne skolens største fag. Danskfaget tager et vigtigt ansvar for elevens almene dannelse.

  Engelsk

  Niveau-krav: Engelsk B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus

  Som engelsklærer i folkeskolen har man et job, hvor eleverne er top-motiverede og allerede kan en hel masse, når de starter. Det skal du som lærer kunne leve op til. Faget engelsk er et af de store fag i folkeskolen: 1-3 timer ugentligt – for ALLE elever.

  Matematik 1- 10 klassetrin

  Niveau-krav: Matematik B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg (kun ved sommerstart), Skive, Aarhus 

  ”Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.” - Albert Einstein.
  Vi håber, du vælger linjefaget, fordi du kommer med en positiv indstilling og har stort mod på at udvikle dit eget faglige repertoire, samtidig med du får en solid indsigt i det kompleks, det er at tilrettelægge en god, inspirerende og tidssvarende matematikundervisning.

 • Dansk 1.-6. klassetrin og Dansk 4.-10. klassetrin

  Niveau-krav: Dansk A
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Dansk er undervisning i sprog, tekster og medier. Som dansklærer underviser du i skolens centrale fag. Danskfaget spiller en særlig rolle i elevernes skolegang. Med sine mange områder og mål er  danskfaget skolens største fag, og tager et vigtigt ansvar for elevens almene dannelse.

  Matematik 1-10 klassetrin

  Niveau-krav: Matematik B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  ”Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.” - Albert Einstein.
  Vi håber, du vælger undervisningsfaget, fordi du kommer med en positiv indstilling og har stort mod på at udvikle dit eget faglige repertoire. Samtidig med du får en solid indsigt i det kompleks, det er at tilrettelægge en god, inspirerende og tidssvarende matematikundervisning.

 • Læs om indholdet i fag som billedkunst, idræt, madkundskab og musik.

  Billedkunst

  Niveau-krav: Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C, Design C
  Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

  'Et billede siger mere end 1000 ord'
  Der er billeder overalt, og vi lever i en visuel kultur, hvor det visuelle mediehav er eksploderet. Hvor vi konstant deler og bruger billeder på de sociale medier og i kunsten og kulturens mange visuelle tilbud. Der er kort sagt mange spændende udfordringer for en kommende billedkunstlærer.

  Håndværk og design

  Niveau-krav: Teknikfag A – design og produktion, Teknikfag A – byggeri og energi, Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C, Design C
  Sted: Nørre Nissum, Skive, Aarhus 

  I folkeskolen erstatter Håndværk og design fagene håndarbejde og sløjd, og på læreruddannelsen faget Materiel Design. Et godt håndværksmæssigt afsæt indenfor et eller flere områder er klart en fordel, når man søger ind på faget. 

  På studiet bygger vi videre på de erfaringer, du kommer med, og lægger i høj grad op til et samarbejde mellem de studerende, når opgaverne skal løses.

  Idræt

  Niveau-krav: Dans B, Idræt B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Er du legesyg, motionsgal, en dansemus, konkurrenceminded, atletikforankret, en klatretøs, boldfikseret, gymnast eller bare bevægelses-elsker? Så er det et godt udgangspunkt! 

  Du bliver ikke nødvendigvis bedre til din egen idræt, men du lærer helt sikkert meget om, hvordan man underviser i idrættens mange forskellige indholdsområder.

  Madkundskab

  Niveau-krav: Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, Bioteknologi A, biologi C, kemi C
  Sted: Aarhus 

  Faget indeholder fire kompetenceområder:
  1. Sundhed, helbred og livskvalitet
  2. Måltider og madkultur
  3. Fødevarer, madlavning, forbrug og ressourcer
  4. Madkundskabsdidaktik

  Musik

  Niveau-krav: Musik B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Musikstudiet i læreruddannelsen indebærer, at du i undervisningen:

  • aktivt kommer til at beskæftige dig med musik gennem sang, spil og bevægelse
  • løser opgaver, hvor du forholder dig til og identificerer fagets betydning i identitetsmæssig, dannelsesmæssig og kulturel sammenhæng
  • lærer, styrker og udvikler din undervisningskompetence og evne til faglig formidling.
 • Læs om fagene biologi, fysik/kemi, geografi og natur- og teknik

  Biologi

  Niveau-krav:Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B.
  Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

  Biologi er undervisningsfaget, der handler om livet og de levende organismer herunder hvordan mennesket er påvirket af og påvirker naturen. Biologi på læreruddannelsen er både for jer der er optaget af naturens magi og for jer der optaget af sundhed og fysiologi. 

  En biologilærer i folkeskolen skal være faglig kompetent inden for mange områder af det biologiske fagområde og være i stand til at formidle emnerne med varierende undervisningsformer. 

  Fysik / Kemi

  Niveau-krav: Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Teknologi B
  Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

  ”Den gode fysik/kemilærer er både fagligt og praktisk kompetent - med blik for fagets anvendelse i hverdag og samfund. Fysik/kemi er IKKE en repetition af fysik og kemi i gymnasiet eller HF's tilsvarende fag. 

  Vi parkerer stort set lommeregner og symbolbehandling og bruger i stedet tid på at eksperimenterer og diskuterer de helt grundlæggende forklaringsmodeller - modeller med stort forklaringspotentiale i forhold til undervisning.

  Geografi

  Niveau-krav: Biologi B, Fysik B, International økonomi B, Kemi B, Naturgeografi B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg og Aarhus 

  Geografi handler om, hvordan mennesker og natur spiller sammen. I geografi tager vi fat i nogle af de største udfordringer, som menneskeheden tumler med her i starten af det 21. århundrede: 

  • Miljøproblemer og klimaforandringer
  • Den globale befolkningsudvikling
  • Anvendelsen af verdens knappe ressourcer
  • Naturkatastrofer
  • Rig-fattig problemet, migrationer
  • Ulighed og konsekvenserne af globaliseringen

  Natur- og teknik

  Niveau-krav: Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Teknologi B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  I natur og teknologi lærer børnene om – og i – naturen; om miljø og teknik, livsbetingelser for dyr og planter og menneskers levevilkår. Natur og teknologi skal give eleverne grundlaget for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

 • Læs om historie, samfund og religion

  Historie

  Niveau-krav: Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Historie handler ikke kun om at forstå fortiden, men om at forstå sig selv og sit samfund - At afdække hvorfor vi tænker, tror og handler som vi gør! 

  At undervise i historie handler således hverken om kongerækken eller vikingetiden, men om at udvikle den enkelte elevs identitet og evne til at gennemskue de værdier og normer, som vores fælles fortællinger giver os, så fremtidens danskere hverken er slaver af traditionerne eller et let bytte for politisk manipulation og demagogi.

  Kristendomskundskab / religion

  Niveau-krav: Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus

  ”En dygtig religionslærer underviser i religion og filosofi på en måde, så eleverne både får en større forståelse for forskellige religiøse traditioner og livsanskuelser og samtidig får mulighed for selv at reflektere over både egen og andres opfattelse af den menneskelige tilværelsens dybdedimension”

  Samfundsfag

  Niveau-krav: Afsætning B, historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B, Virksomhedsøkonomi B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  I samfundsfag arbejder vi med konkrete nutidige problemstillinger indenfor de samfundsfaglige discipliner politologi, økonomi, sociologi og international politik som f.eks.: 

  • Udviklingen i EU
  • Krisen i Ukraine
  • Partiernes og vælgernes bevægelser
  • Valganalyser og udviklingen i unges politiske deltagelse. 

  Samfundsfag er et aktuelt, analyserende og diskuterende fag.

 • Læs om sprogfagene engelsk, fransk og tysk på læreruddannelsen.

  Engelsk

  Niveau-krav: Engelsk B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Som engelsklærer i folkeskolen har man et job, hvor eleverne er top-motiverede og kan en hel masse allerede, når de starter. Det skal læreren kunne leve op til som rollemodel. Faget engelsk er et af de ”store” fag i folkeskolen: 1-3 timer ugentligt – for ALLE elever.

  Fransk

  Niveau-krav: Fransk Begyndersprog B, Fransk fortsættersprog B
  Sted: Aarhus, Silkeborg

  Der er brug for fransklærere, og du får hjælp til at blive en dygtig fransklærer. De største byer i Danmark mangler fransklærere, faget er ikke blevet mindre i skolerne. 

  Du skal ikke på forhånd har styr på grammatikken eller tale flydende fransk. Det vigtigste er at du holder af sproget og har lyst til at gøre det sjovt at lære begynderfransk. Du får hjælp til det.

  Tysk

  Niveau-krav: Tysk begyndersprog B, Tysk fortsættersprog B
  Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

  Mange opfatter tysk som et kompliceret sprog at lære. En positiv indstilling til læringssituationer, gåpåmod og selvtillid er nøgleord for succesoplevelser når sproget skal tilegnes. Der er i den moderne sprogundervisning en mangfoldighed af kreative og nytænkende metoder og tilgange.

 • Niveau-krav: Dansk A

  Sted: Aarhus, Silkeborg, Skive og Nr. Nissum

  I undervisningsfaget dansk som andetsprog udvikler du dine forudsætninger for at planlægge, gennemføre og evaluere dansk som andetsprogsundervisning med udgangspunkt i elevens samlede sproglige forudsætninger.

  Du kvalificeres til at varetage funktionen som ressourceperson i dansk som andetsprog i skolen. Og i at samarbejde med andre faglærere med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene.


 • Niveau-krav: Dansk A

  Sted: Aarhus, Silkeborg, Skive og Nr. Nissum

  I undervisningsfaget specialpædagogik udvikler du dine forudsætninger for at kunne tilrettelægge og samarbejde om inkluderende specialpædagogik, der understøtter alle elevers deltagelse og læring i skolen uanset forudsætninger.