Specialiseringer på uddannelsen til maskiningeniør

Du vælger selv din specialisering.

På uddannelsen til maskiningeniør kan du vælge mellem tre specialiseringer:

Intelligent mekanik

Ny teknologi og nye navigationssystemer gør det muligt at udvikle selvkørende minesøgere og førerløse køretøjer.

Udviklingen af intelligente produkter og systemer handler om integration mellem software, hardware, systemudvikling og maskinteknik.

Du kommer til at arbejde med de sidste nye teknologier, robotter, satellitkommunikation, Industri 4.0, styrings- og reguleringsteknik m.m.

Polymerer

Gennem det sidste århundrede er materialer som metal, træ, glas, ler, bomuld og uld blevet erstattet af polymermaterialer på grund af deres skræddersyede egenskaber og lave pris. I dag indgår polymererne i så mange produkter, at det vil være ganske umuligt at undgå kontakt med dem i en eller anden form.

Men hvordan fremstiller man produkter af polymermaterialer? Hvordan bliver en colaflaske til? Hvordan kan og bør man fremstille en næsten 100 m lang vindmøllevinge, der holder mod vind og vejr?

Du kommer til at arbejde med termoplast, hærdeplast, sprøjtestøbning, design og udvikling af emner og værktøjer.

Bæredygtig energi

Hele verdens energiproduktion står over for en dramatisk omlægning fra kul, olie og gas til energikilder, der ikke belaster atmosfæren med drivhusgasser. Udvikling af fremtidens bæredygtige energisystemer handler om energi fra sol, vind, bølger og CO2-neutrale brændsler som halm og træ.

Du kommer til at arbejde med grundlæggende energiteknik, energibesparelser, miljø og drivhuseffekt, design af energianlæg og vedvarende energiteknologier som vindmøller, solvarme og solceller, biomasse og biogas, køle- og varmepumper og energilagring m.m.