Maskiningeniør

På uddannelsen til maskiningeniør arbejder du med innovation, produktudvikling og design. Du får overblik over bæredygtige materialer, teknologier og konstruktioner. Du lærer at inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold i nye produkter. Bliv maskiningeniør - og vær med til at konstruere en grønnere fremtid.

Om uddannelsen til maskiningeniør

 • Maskiningeniøruddannelsen har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Enten fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Enten kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Der er mulighed for at søge om betinget optag på uddannelsen. Læs mere her. 

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Maskiningeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, Maskinteknologi" med KOT-nummer 49325.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog. Som produktionsteknolog kan du få merit svarende til et års studietid. 

  Læs mere om merit til produktionsteknologer

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Markedsføringsøkonom, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

 • På uddannelsen til maskiningeniør lærer du at arbejde med innovation og udviklingsprocesser – fra de første idéer til design af det færdige produkt. Maskiningeniør er en bred uddannelse, du kan tone i mange retninger.

  De første fire semestre giver dig en række grundlæggende ingeniørfærdigheder. Dernæst vælger du specialisering og praktik. Til sidst runder du din uddannelse af med et bachelorprojekt, hvorefter du er klar til arbejdsmarkedet som maskiningeniør.

  Mangler du praktisk erfaring?

  Har du ingen relevant praktisk erfaring, før du begynder på uddannelsen, skal du deltage i et værkstedskursus. Kurset strækker sig over fem uger og ligger på uddannelsens første to semestre.

  På værkstedskurset lærer du blandt andet om værktøjer, metoder og processer inden for maskinteknik. 

  1. semester: Produktudvikling og design af mekanisk udstyr

  Du får udviklet dine evner til at arbejde problem- og projektorienteret. Det vil sige, at du arbejder systematisk med metoder og værktøjer til produktudvikling, fx identificere et problem, idégenerering af mulige løsninger samt valg af den bedste idé ud fra de opstillede krav og kriterier.

  Du lærer at tegne og beregne konstruktioner, og du får kendskab til materialer fx stål eller plast, og hvordan de kan bearbejdes.

  2. semester: Analytiske metoder inden for mekanik og materialer

  Fokus er på integration af Applied science - det vil sige anvendelse af matematik, fysik og mekanik til at løse eller beskrive en selvvalgt udfordring.

  3. semester: Maskinkonstruktion og drivteknik

  Du lærer at arbejde med dynamik, matematik, pneumatik, hydraulik, transmissioner, elektroteknik og innovative processer.

  4. semester: Forretningsorienteret innovation

  Her arbejder vi med driftsteknik, kvalitetsstyring, miljø, og økonomi. Desuden er der kursus i laboratoriemålinger, termodynamik og FEM (finite element metoden). 

  5. semester: Praktik

  På 5. semester skal du 20 uger i praktik i en dansk eller international virksomhed. Her får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du får et godt indblik i, hvad det kræver at arbejde som maskiningeniør. 

  Din praktik giver dig erfaring og viden, som du kan bruge i den afsluttende del af uddannelsen.

  6. semester: Valgfag/specialisering

  Du kan vælge imellem en bred vifte af valgkurser, herunder mulighed for at vælge en ’pakkeordning’ med valgkurser inden for en af følgende specialiseringer:

  • Intelligent mekanik
   robotter, automatisering, Industri 4.0, digitalisering
  • Polymerer og kompositter
   - design, letvægtskonstruktioner, plast- og kompositmaterialer
  • Bæredygtig energi
   - vindmøller, solvarme, energilagring, CO2-reduktion

  Eller du kan skabe din egen faglige profil på tværs af specialiseringer og valgfag.

  Du kan læse mere om de tre specialiseringer her

  Desuden skal du starte på dit afgangsprojekt. Du skal vælge et projekt og lave en foranalyse, der kan føre frem til en problemformulering og en handlingsplan – også kaldet en projektbeskrivelse. 

  7. semester: Valgfag/specialisering og bachelorprojekt

  Her arbejder du med bachelorprojektet efter din egen projektbeskrivelse. Dette projekt kommer du typisk til at lave sammen med tre til fire medstuderende i samarbejde med en virksomhed.

  Arbejdet med bachelorprojektet fylder halvdelen af semestret. 

  Derudover skal du vælge tre valgfri kurser, der kan knytte sig til dit projekt.

  Kurser på uddannelsen

  Maskiningeniøruddannelsen udbyder hvert semester en række kurser, som både nuværende studerende og eksterne kan tilmelde sig.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om maskiningeniøruddannelsen

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til maskiningeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen til maskiningeniør foregår primært som klasseundervisning. Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver, projekter og cases. 

  På uddannelsen kommer du til at arbejde individuelt og i grupper med projektopgaver. I starten af uddannelsen bliver der dannet studiegrupper med alle studerende.

  Virksomhedsbesøg

  I løbet af uddannelsen bliver der arrangeret virksomhedsbesøg. Her møder du færdiguddannede maskiningeniører, der fortæller om deres arbejdsdag og arbejdsopgaver. 

  Besøgene er samtidig en god mulighed for at se, hvordan en virksomhed fungerer.

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til maskiningeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.  

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Studiestart

  I løbet af de første dage vil du blive introduceret til din nye uddannelse og til studielivet på din nye campus. Studiestarten vil bestå både af en faglig introduktion til din nye uddannelse og aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende. Du får også en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der hjælper dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig. 

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser har du rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet. 

  Der er mange foreninger på VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til fester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til maskiningeniør holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med over 3.700 studerende og over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om studielivet på Campus Horsens  

 • På maskiningeniøruddannelsen skal du på 5. semester i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

  Praktikperioden er på 20 uger, hvor du er ”føl” hos en erfaren maskiningeniør. På arbejdspladsen deltager du i løsning af arbejdsopgaverne på lige fod med de øvrige ansatte.

  Du får også tilknyttet en praktikvejleder fra VIA, som kan hjælpe dig med at få et godt og udbytterigt praktikophold.

  Praktikken giver god erfaring

  I praktikken får du brugt din viden fra uddannelsen i praksis. Du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet maskiningeniør. 

  Efter fire semestre med undervisning på uddannelsen er du som studerende godt klædt på til din praktik.

  Økonomi under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager din praktik i udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Maskiningeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger maskiningeniører. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med lige netop dét, du interesserer dig for.

  VIAs Career Service Centre kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

 • Som uddannet maskiningeniør er du klar til arbejdsmarkedet.

  Du kan søge job som fx konstruktionsingeniør, udviklingsingeniør, projektleder, energikonsulent, miljøkonsulent eller produktionschef.

  Mulighederne er mange, og maskiningeniører er eftertragtet arbejdskraft i hele Danmark (kilde ug.dk).

  Maskiningeniører arbejder i mange brancher

  Listen over brancher, som ansætter maskiningeniører, er lang. Du kan fx blive ansat inden for:

  • Offshore og vindmølleindustri
  • Maskinindustri
  • Energi
  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Forskning og udvikling
  • Plast- og gummiindustri
  • Fødevareindustri
  • Medicinal- og sundhedsindustri
  • Transportmiddelindustri

  Vil du være selvstændig?

  Uddannelsen giver dig et godt fundament, hvis du ønsker at blive selvstændig med egen virksomhed fx som rådgivende ingeniør. Andre vælger at starte egen produktionsvirksomhed.

  Efter- og videreuddannelse med flere muligheder

  Som færdiguddannet maskiningeniør kan du også vælge at læse videre. Med efter- og videreuddannelse kan du skærpe din karriereprofil inden for fx ledelse, salg eller det tekniske område.

  Alt efter interesse kan du blandt andet vælge: 

  • Diplomuddannelse inden for ledelse
  • Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, HD i organisationsteori eller økonomi og handel
  • Masteruddannelse
  • Kandidatgrad i ingeniørvidenskab, civilingeniør, på et dansk eller udenlandsk universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • På uddannelsen til maskiningeniør anbefaler vi alle vores studerende at tage på et udlandsophold i løbet af uddannelsen.

  Du kan vælge at tage din praktik på 5. semester i en udenlandsk virksomhed. Eller du kan bruge 6. semester på et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.

  Lærerige udlandsophold

  Det kan være hårdt arbejde at rejse til udlandet som studerende, men et internationalt ophold giver dig til gengæld nye oplevelser, stor selvstændighed og et spændende møde med andre kulturer inden for dit fag.

  Med et udlandsophold i løbet af din uddannelse får du nogle helt særlige kompetencer til at søge arbejde i et internationalt miljø som færdiguddannet.

  Australien, Tyskland, Italien?

  Hvis du vil til udlandet, kan Internationalt kontor hjælpe dig med at arrangere et studieophold. På maskiningeniøruddannelsen og på Internationalt kontor har vi kontakter til uddannelsesinstitutioner rundt om i hele verden.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikvejleder, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

  .

 • Uddannelsen til maskiningeniør findes også som en engelsksproget uddannelse med navnet: Mechanical Engineering (EN).

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere.

  Læs mere om Mechanical Engineering (EN) 

 • Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Uddannelsen

  VIA Maskiningeniør
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

Mød studerende og færdiguddannede