Fordeling af studiestartstidspunkt

Tidspunkt for studiestart fordeles så vidt muligt efter ønske. Hvis alle ansøgeres ønske ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

I VIA fordeler vi studiestartstidspunkt med udgangspunkt i dit ønske. Det betyder, hvis du fx ønsker vinterstudiestart, vil vi tage udgangspunkt i dette ønske, når vi fordeler alle optagne studerende på de uddannelser, som har mere end én studiestart om året.

Det sker dog hvert år, at der på en række af VIAs uddannelser er flere ansøgere til et studiestartstidspunkt, end der er pladser. I disse tilfælde fordeles studiepladserne efter lodtrækning. Vi har ikke mulighed for at tage dine karakterer, dit køn eller din alder i betragtning, når vi fordeler studiestartstidspunkt.

Særlige tilfælde

I helt særlige tilfælde kan vi fordele studiestartstidspunkt efter særlige kriterier. Søger du om at få studiestart fordelt efter særlige kriterier, og vurderer vi, at der er tale om sådan særlige kriterier, vil vi forsøge at tildele dig det ønskede studiestartstidspunkt. Dette vil dog ikke altid være muligt. 

Bemærk: Flytning, opsigelse af job og lignende er ikke så særlige situationer, at det vil kunne berettige til, at du kan få tildelt studiestart efter særlige kriterier.

Sådan gør du

Hvis du vil søge om tildeling af studiestartstidspunkt efter særlige kriterier, eller du har spørgsmål herom, skal du sende en besked til VIA igennem optagelsesportalen NemStudie senest den 5. juli kl. 12.00.

Fik du ikke dit ønskede studiestartstidspunkt?

Hvis du får tildelt en anden studiestart end den, du har ønsket, vil det på de fleste af de uddannelser, der har to studiestartstidspunkter, være muligt at melde sig på en bytteliste. Her står du i kø til at bytte din studiestart. Hvis du eksempelvis er blevet tildelt en studiestart i februar, men ønsker at starte i september, kan du muligvis blive tilbudt den ønskede studiestart, hvis du melder dig på byttelisten. Hvis det bliver aktuelt at få byttet studiestartstidspunktet, vil vi kontakte dig.

Du vil på NemStudie modtage information om, hvordan du tilmelder dig byttelisten. Bemærk, at du først modtager information samt kan tilmelde dig byttelisten, når du har bekræftet den tilbudte studieplads inde på Nemstudie.

Du kan orientere dig om studiestartstidspunkter på de enkelte uddannelsers sider.