Fordeling af studiestartstidspunkt

Tidspunkt for studiestart fordeles så vidt muligt efter ønske. Hvis alle ansøgeres ønske ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

I VIA fordeler vi studiestartstidspunkt med udgangspunkt i de ønsker, som ansøgere til vores uddannelser har. Det betyder, hvis du fx ønsker vinterstudiestart, vil vi tage udgangspunkt i dette ønske, når vi fordeler alle optagne studerende på de uddannelser, som har mere end en studiestart om året. 

Det sker dog hvert år, at der på en række af VIAs uddannelser er flere ansøgere til et studiestartstidspunkt, end der er pladser. I disse tilfælde fordeles studiepladserne efter lodtrækning. 

Vi har ikke mulighed for at tage dine karakterer, dit køn eller din alder i betragtning, når vi fordeler studiestartstidspunkt for optagne ansøgere.

Særlige tilfælde

I visse tilfælde kan vi fordele studiestartstidspunkt efter helt særlige kriterier. Det er fx tilfældet, hvis du er på dagpenge, og din dagpengeperiode udløber umiddelbart inden en studiestart. 

I dette tilfælde kan du ansøge om at blive fordelt på baggrund af din dagpengeperiodes ophør, således at du vil kunne starte på den førstkommende studiestart efter dagpengeperiodens ophør. 

Søger du om at få studiestart fordelt efter særlige kriterier, og vurderer vi, at der er tale om sådan særlige kriterier, vil vi forsøge at tildele dig det ønskede studiestartstidspunkt. Dette vil dog ikke altid være muligt. 

Bemærk: Flytning, opsigelse af job og lignende er ikke så særlige situationer, at det vil kunne berettige til, at du kan få tildelt studiestart efter særlige kriterier.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du vil søge om tildeling af studiestartstidspunkt efter særlige kriterier, eller du har spørgsmål herom, skal du sende en besked til VIA igennem optagelsesportalen (optagelse.via.dk) senest den 5. juli kl. 12.00.