Sådan søger du optagelse gennem kvote 1

Du skal søge, den eller de uddannelser du er interesseret i, på optagelse.dk inden ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra en af følgende adgangsgivende eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. 

Det er vigtigt, at du tjekker adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, da nogle uddannelser kræver fag på bestemte niveauer. Tjek punktet "Adgangskrav og optagelse" på uddannelsens hjemmeside.

Bilagsfrist

Både bilag og ansøgning skal være uploadet senest den 5. juli kl. 12.00.

Genberegning af karaktergennemsnittet  

Den nye regel om genberegning af karaktergennemsnit gælder for dig, der afslutter din STX, HTX, HHX, HF eller EUX efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag og lignende. Hvis du afslutter din eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel. Bemærk: Datoen er blevet udskudt fra den 1. maj 2020 til den 1. maj 2022. 

Den nye regel betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder, når du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du søger om optagelse på. Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Læs mere om genberegning af karaktergennemsnittet på ug.dk