Sådan søger du optagelse gennem kvote 1

Fristen for ansøgning gennem kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Du skal søge den eller de uddannelser, du er interesseret i på optagelse.dk inden den 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra en af følgende adgangsgivende eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første.  

Det er vigtigt, at du tjekker adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, da nogle uddannelser kræver fag på bestemte niveauer. Tjek punktet "Adgangskrav og optagelse" på uddannelsens hjemmeside.

Bilagsfrist for kvote 1

Både bilag og ansøgning skal være uploadet senest den 5. juli kl. 12.00.

Genberegning af karaktergennemsnittet 

Bemærk: De nye regler for genberegning af karaktergennemsnit som følge af gymnasial supplering er udskudt fra den 1. maj 2020 til den 1. maj 2021.

Fra 2021 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. 

Karakterer opnået via gymnasial supplering vil indgå i det samlede karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, hvis karakteren fra suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned.

Den nye regel om genberegning af karaktergennemsnit gælder for dig, der afslutter din STX, HTX, HHX, HF eller EUX efter den 1. maj 2021 og efterfølgende supplerer via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag og lignende.

Den nye regel betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder, når du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du søger om optagelse på. Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Hvis du afslutter din eksamen før d. 1. maj 2021, er du ikke omfattet af den nye regel. 

Læs mere på ug.dk om de nye regler

 

Øvrige optagelsesregler