Sådan søger du optagelse gennem kvote 1

Fristen for ansøgning gennem kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Du skal søge den eller de uddannelser, du er interesseret i på optagelse.dk inden den 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra en af følgende adgangsgivende eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan altså ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Det er vigtigt, at du tjekker adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, da nogle uddannelser kræver fag på bestemte niveauer. Tjek punktet "Optagelse" på uddannelsens hjemmeside.

Bilagsfrist for kvote 1

Både bilag og ansøgning skal være uploadet senest den 5. juli kl. 12.00.

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden to år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen. Læs om justeringsmulighederne.

Øvrige optagelsesregler