Sådan søger du optagelse gennem kvote 2

Du skal søge, den eller de uddannelser du er interesseret i, på optagelse.dk inden ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00.

I kvote 2 sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering af dine samlede kvalifikationer som eksempelvis kan være studentereksamen, erhvervsuddannelse, erhvervserfaring mv.

Selvom du søger optagelse gennem kvote 2 skal du opfylde adgangskravene for den specifikke uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du tjekker adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på. Tjek punktet "Adgangskrav og optagelse" på uddannelsens hjemmeside.

Bilagsfrister

  • Samtlige aktiviteter, du vil have vurderet, SKAL være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00.
  • Alle aktiviteter, du har afsluttet inden den 15. marts, SKAL være dokumenteret inden ansøgningsfristen. Du skal med andre ord uploade alle disse bilag sammen med ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00.
  • Aktiviteter, der først er afsluttet efter den 15. marts, SKAL du også påføre ansøgningen, og bilagene skal være uploadet, så snart en aktivitet er afsluttet og allersenest den 5. juli kl. 12.00. 

Vi vurderer kun de elementer, som du rettidigt har uploadet bilag på, og som er påført ansøgningen. Bilag der bliver uploadet til ansøgningen efter deadline, vil altså ikke indgå i vurderingen.

Vi rykker kun for dokumentation for det adgangsgivende grundlag, ikke for manglende modtagelse af øvrige bilag. Du må ikke sende bilag med posten eller e-mail. 

Dokumentation af aktiviteter

Vi anbefaler, at du benytter arbejdsgivererklæringen eller Employer’s Declaration på Optagelse.dk.

Bemærk, at personlige udtalelser/anbefalinger kun kan anvendes, hvis alle følgende oplysninger fremgår tydeligt:

  • Stillingsbetegnelse
  • Periode for ansættelse med start og slut dato/stadig ansat
  • Timer pr. uge
  • Underskrift af arbejdsgiver

Alternativt kan du uploade en kopi af den første og den sidste lønseddel i den periode, der skal indgå i vurderingen.

Hvorfor vælge kvote 2?