Søg ind med en Rudolf Steiner uddannelse

Læs om optagelsesreglerne for dig, der søger ind med enten en Steiner HF eller har en 12-årig uddannelse fra en Rudolf Steiner skole. 

1) Har du en 2 årig Steiner HF?

Hvis du har - eller får - en Steiner HF, skal du på VIA University College søge om optagelse i kvote 2, da der ikke er et gennemsnit på dit afgangsvidnesbyrd, jf. adgangsbekendtgørelsens § 17 stk. 1 nr. 2.

En 2 årig Steiner HF er adgangsgivende i kvote 2 på lige vilkår med en almindelig HF, og der vil som udgangspunkt ikke være behov for at lave en Individuel Konkret Vurdering (IKV).

Du skal dog være opmærksom på, at de fag og niveauer, du har haft, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan optages på. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser 

Hvis der er specifikke fagkrav/adgangskrav til uddannelsen, fx matematik A, skal vi ud fra dit afgangsvidnesbyrd vurdere, hvorvidt du opfylder de specifikke fagkrav/adgangskrav til den/de uddannelser, du søger om optagelse på, eller om du skal supplere i faget. Læs mere om supplering 

Men andre uddannelsesaktiviteter kan også indgå som supplement til afgangsvidnesbyrdet i forbindelse med vurderingen af, om et fastsat specifikt fagkrav kan anses for at være opfyldt. Fx Georg Mohr-Konkurrencen i forhold til et karakterkrav fastsat i forhold til et specifikt adgangskrav i matematik.

På optagelse.dk skal du markere på din ansøgning, at du søger optagelse på: 'Andet adgangsgrundlag' og skrive: 'Steiner HF'.

Følgende skal du uploade til din ansøgning

På optagelse.dk skal du uploade:

  • Hele afgangsvidnesbyrdet for din Steiner HF, hvor bl.a. fagniveauerne fremgår
  • Andre beviser fx suppleringsbevis for enkeltfag eller bevis fra Georg Mohr-Konkurrencen
  • Andre kvote 2 bilag som fx en motiveret ansøgning, dokumentation for erhvervserfaring, højskoleophold m.m.
    Jf. den enkelte uddannelse, under 'Adgangskrav og optagelse',  vedr. de særlige kvote 2 aktiviteter/erfaringer, som vi lægger vægt på vedr. den pågældende uddannelse.

2) Ansøgere med skolegang fra 1. – 12. klasse på en Rudolf Steiner skole

Hvis du har en 12-årig uddannelse fra en Rudolf Steiner skole og har et vidnesbyrd, skal du søge i kvote 2.
På optagelse.dk skal du markere på din ansøgning, at du søger optagelse med særlig tilladelse, herefter foretager VIA en individuel konkret vurdering (IKV)

Ansøgere skal ligeledes være opmærksomme på, at hvis uddannelsen kræver bestemte specifikke fagkrav, vil du som ansøger blive IKV-vurderet i de bestemte specifikke fag, som uddannelsen kræver på et særligt niveau.
Hvis du som Rudolf Steiner elev fx søger ind på en uddannelse, hvor det specifikke adgangskrav fx er matematik A, og du også har bestået matematik A på gymnasial supplering (GS) eller Hf-enkeltfag, vil du leve op til det specifikke adgangskrav og vil ikke blive IKV-vurderet i matematik A.

Følgende skal du uploade til din ansøgning

På optagelse.dk skal du uploade:

  • Hele vidnesbyrdet for 1. – 12. klasse
  • Andre beviser, fx suppleringsbevis for enkeltfag eller bevis fra Georg Mohr-Konkurrencen
  • Andre kvote 2 bilag, fx en motiveret ansøgning, dokumentation for erhvervserfaring, højskoleophold m.m.
    Jf. den enkelte uddannelse, under 'Adgangskrav og optagelse',  vedr. de særlige kvote 2 aktiviteter/erfaringer, som vi lægger vægt på vedr. den pågældende uddannelse.

Sådan får du svar på din ansøgning

Vi kommunikerer med dig omkring din ansøgning på nemStudie.dk
I første omgang får du alene svar på, om du opfylder adgangskravene til den eller de uddannelser, du har søgt. Hvis VIA vurderer, at du opfylder adgangskravene, og de evt. specifikke adgangskrav, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med øvrige ansøgninger i kvote 2.