Opfylder du ikke adgangskravene for optagelse

Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på? Se her, hvilke muligheder du har.

Gymnasial supplering

Mangler du et eller flere fag? Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse.

Gymnasial supplering er et tilbud til alle med en gymnasial eksamen, en EUX eller en erhvervsuddannelse med mindst ét fag på C-niveau. Læs om gymnasial supplering på ug.dk

 

Betinget optag

Har du planer om at læse op inden studiestart, så kan du muligvis søge betinget optagelse.

Enkelte af VIAs uddannelser tilbyder betinget optagelse til ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene. Det sker under forudsætning af, at ansøgeren supplerer med de manglende adgangskrav senest 4 hverdage inden studiestart. Opfylder ansøgeren ikke betingelserne for det betingede optag, bortfalder tilbuddet om en studieplads. 

Betinget optag er en undtagelse til det almindelige krav om, at du skal opfylde adgangskravene på ansøgningstidspunktet. Reglerne om betinget optag fremgår af adgangsbekendtgørelsen §10. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til betinget optag, kan du kontakte en studievejleder på den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Følgende uddannelser tilbyder betinget optag:

Individuel konkret vurdering (IKV) 

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, herunder de specifikke adgangskrav, til den uddannelse du ønsker at søge om optagelse på, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV). Her vil VIA vurdere, om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om individuel konkret vurdering (IKV), hvis du ikke opfylder sprogkravene. Der dispenseres ikke for eventuel deltagelse i adgangsgivende samtaler, optagelsessamtaler og adgangsprøver.

Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du lave en markering i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

IKV- ansøgning

Ønsker du at søge om en individuel konkret vurdering (IKV), opfordrer vi dig til at udfylde nedenstående IKV-ansøgningsskema, som er et godt hjælpeværktøj, når man vil søge om IKV. Her skal du angive, hvilken/hvilke adgangskrav du ikke opfylder, samt hvilke relevante kvalifikationer og kompetencer du har, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Oplysningerne angivet på IKV-ansøgningsskemaet vil, sammen med den uploadede dokumentation for dine professionelle kvalifikationer, hjælpe os med at vurdere, hvorvidt dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen. IKV-ansøgningsskemaet skal uploades sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

IKV ansøgningsskema

Dokumentér dine erfaringer

For at vi kan vurdere, om du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere alle relevante erfaringer. Dette gør du ved både at skrive det på din ansøgning på optagelse.dk og uploade dokumentationen for erfaringerne under fanen ”bilag” på optagelse.dk.

Har du erfaringer, der er svære at dokumentere, anbefaler vi, at du laver en beskrivelse af dine erfaringer og kvalifikationer, og hvordan du mener, de kan sidestilles med adgangskravene.

I forbindelse med vurderingen af dine faglige kvalifikationer, kan du blive indkaldt til en samtale.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser har specifikke adgangskrav om fag på A- og B-niveau. Du finder en nærmere beskrivelse af disse på den enkelte uddannelses hjemmeside. Se oversigt over VIAs uddannelser

Hvis du har spørgsmål til individuel konkret vurdering (IKV), kan du kontakte en studievejleder på den uddannelse, du ønsker at søge om optagelse ved.

IKV – klage

Vær opmærksom på, at du ikke kan klage over faglige forhold ved din IKV-afgørelse. Du kan imidlertid godt klage over retlige spørgsmål.

Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, fx forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen.

Du kan finde klagevejledning på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside med nærmere information om klageprocessen samt i hvilke tilfælde der kan klages over en afgørelse.
Læs mere Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet