Søg ind med en udenlandsk eller international eksamen

Hvis du har en udenlandsk eller international eksamen, skal du altid søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Dokumentation for adgangsgivende uddannelse

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, inden du søger. Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen.

Udover det originale eksamensbevis skal udenlandske eksamensbeviser, som ikke er udfærdiget på dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, oversættes til ét af disse sprog af en autoriseret oversætter og fremsendes. Foreligger beviset ikke på ét af ovennævnte sprog, afvises ansøgningen. Dokumentation for oversættelsen skal også vedlægges.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der har specifikke adgangskrav, fx kemi på C-niveau, kan det være svært at dokumentere med et udenlandsk eksamensbevis. VIA anbefaler derfor, at du får udfyldt denne verification form og uploader den som bilag til din ansøgning.

Sprogkrav

Dansk

Alle udenlandske ansøgere, med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser, skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber (fx dansk på B-niveau), inden den 5. juli kl. 12.00. For studieprøver bestået før 27. februar 2018, gælder det, at alle fire dele skal være bestået med minimum karakteren 02.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-Skolen er undtaget fra dette krav.

Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

Engelsk

Alle ansøgere til VIAs engelsksprogede uddannelser skal kunne dokumentere engelsk kundskaber med ét af følgende:

 • Engelsk på B-niveau bestået med minimum karakteren 3,0
 • Engelsk på A-niveau bestået med minimum karakteren 2,0
 • IELTS med en score på minimum 6,5
 • TOEFL internet baseret med en score på minimum 83
 • En af følgende Cambridge English test med en score på minimum 180 (C1-level):
  • C1 Advanced (tidligere Cambridge English: Advanced (CAE))
  • C2 Proficiency (tidligere Cambridge English: Proficiency (CPE))

Vær opmærksom på, at IELTS, TOEFL og Cambridge Certificates kun er gyldigt 2 år efter testdatoen.

Betaling for uddannelsen

For ikke EU/EØS borger er det også afgørende, hvorvidt du opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud fra staten og derfor kan tage uddannelsen gratis, eller om du selv skal betale for uddannelsen.

Derfor er det et krav, at du sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfter kopi af både dit opholdskort (både forside og bagside) samt opholdsbrev, så vi kan vurdere, hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. Hvis du er selvbetaler, betyder det, at du skal betale tuition fee.

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

 • Ansøgere fra et EU-land samt Schweiz
 • Ansøgere fra Norge, Island eller Liechtenstein (EØS lande)
 • Ansøgere fra Storbritannien som er bosat i Danmark før d. 31 december 2020 i henhold til EU retten om fri bevægelighed, og deres familiemedlemmer
 • Ansøgere bosat i Danmark med en permanent dansk opholdstilladelse eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Ansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.
 • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse som flygtning på baggrund af §7, stk. 1 og stk. 2. og stk. 3 og § 8, stk. 1 og 2
 • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2

Hvornår er du selvbetaler?

 • Når du er udenlandsk ansøger bosat i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse, der ikke fremgår af ovenstående liste (uden mulighed for varigt ophold i Danmark)
 • Når du har en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende ægtefælle til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingeloven § 9a
 • Når du er udenlandsk ansøger, som ikke er bosat i Danmark, og som har behov for en opholdstilladelse i Danmark for at kunne starte på en uddannelse.

Tuition fees

Kontakt den relevante uddannelse for information omkring takster.

Frist for betaling af tuition fee:

 • Sommeroptag: 15. maj
 • Vinteroptag: 1. november