Pædagoger er ikke fængselsbetjente

Lonnie Piilgaard er socialpædagog på døgninstitutionen Grenen. En institution for udsatte unge. Her er der stor faglighed og plads til at eksperimentere med nye idéer sammen med de unge.

Pædagoger fra VIA UC arbejder med socialt udsatte unge

Pædagoger er ikke fængselsbetjente

Lonnie Piilgaard blev uddannet som meritpædagog for seks år siden. Idag arbejder hun på Grenen, en lukket døgninstitution for udsatte unge mellem 15 og 18 år.

"De fleste af de unge har enten været ude i et misbrug, vold eller anden kriminalitet, men er for unge til at blive anbragt i fængsel. Og fælles for næsten alle sammen er, at de har været udsat for omsorgssvigt i deres opvækst. Vores arbejde er at hjælpe dem med at ændre deres uheldige adfærd og gøre dem parate til at deltage på lige fod med andre mennesker i samfundet,” siger Lonnie Piilgaard.

Hun uddyber og fortæller, hvor vigtigt det er, at der er en fast struktur i de unges hverdag. De fleste er vokset op uden faste rammer og skal i gang med at lære, hvordan de får en hverdag til at fungere.

Runde i en firkantet verden

”De unge skal lære at håndtere konflikter. De skal møde voksne, der fjerner det store ansvar mange af dem har haft hele livet, fordi de er vokset op uden et ordentligt voksenspejl. Derfor er det vigtigt, at vi er pædagoger og ikke fængselsbetjente. Vi er runde i en firkantet verden. De unge mennesker, vi arbejder med, har ikke fået den lette vej i vuggegave,” siger Lonnie Piilgaard.

I løbet af sin uddannelse har hun aldrig været i tvivl om, at det var socialpædagogikken, der var hendes valg. Og da hun blev ansat på Grenen, vidste hun, at nu var hun landet det rigtige sted. 

Du betyder noget er kerneydelsen

Lonnie Piilgaard har nemlig både en stor faglig og personlig indsigt i livet på en døgninstitution. Hun var selv anbragt på en institution som ung, så hun ved, hvad der rører sig i de unge og det bruger hun flittigt i sit pædagogiske arbejde.

”Jeg ved, hvad det vil sige, at være omsorgssvigtet. At mangle et ordentligt voksenspejl. Jeg ved, at det er vigtigt, at vi viser de unge, at de betyder noget. At de eksisterer for os. Det er kerneydelsen i vores arbejde. At vise de unge, at de har betydning i verden. Vi arbejder med adfærdsregulering. Vi roser dem, når de spiller basket, vi har en tavle med gode ord. Vi griner sammen med dem. Det er så væsentlig en del af vores arbejde,” siger Lonnie Piilgaard. 

Stor faglighed giver plads til at eksperimentere

Hun understreger, hvordan arbejdet på Grenen er præget af høj faglighed. Det er vigtigt for både de ansatte og ledelsen på stedet hele tiden at være opdateret med ny pædagogisk viden, så de unge får de bedste vilkår under deres ophold på Grenen. 

”Vi vægter ærlig kommunikation, faglig sparring og supervision. Det er styrken i vores arbejde. Og så gør det os i stand til at tænke ud af boksen og plads til at afprøve nye veje. Vi har fx et musikprojekt hvert år. Her hyrer vi en rapper ind, som arbejder med de unge, så de kan blive gode til at rappe. Det er en rigtig god måde at udtrykke sig på. Og så dyrker alle sport hver dag. Det er så vigtigt, at de får sig rørt og drønet noget energi af,” siger Lonnie Piilgaard, der fortæller, at de også har lavet et forsøg med yoga for alle de unge. .

”Canadisk forskning viser, at både yoga og meditation giver ro i både krop og sjæl. Og vi kunne iagttage, at i den periode, hvor der var yoga på programmet, var der en anden ro på stedet,” siger Lonnie Piilgaard. 

For hende er det socialpædagogiske arbejde netop det hun har specialiseret sig i, da hun læste på merituddannelsen. Og det fortæller hun gerne om til andre. Hun holder flere foredrag om sit liv som socialpædagog og flere gange har hun været inviteret ind på VIA Pædagoguddannelsen for at dels at fortælle om det socialpædagogiske arbejde på Grenen, dels om merituddannelsen.

I dag læser Lonnie Piilgaard Pædagogisk Antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet ved siden af sit arbejde på Grenen. 

 

Merituddannelsen

  • For at tage en meritpædagoguddannelse skal du have mindst to års erfaring med pædagogisk arbejde.

  • Det første år foregår på fuld tid og på samme måde som den almindelige pædagoguddannelse. Fra andet år er uddannelsen på deltid med plads til at kombinere det med pædagogisk arbejde.

Mød studerende og færdiguddannede fra pædagoguddannelsen (Merit)