Meritpædagoguddannelsen

Har du to års erfaring  med pædagogisk arbejde? Og vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Type

Åben uddannelse

Ansøgningsfrist

1. juni

Studieby

Holstebro, Horsens, Ikast, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus

Studiestart

Februar og/eller september (se mere under ansøgning)

Praktik

7 uger

Om uddannelsen til meritpædagog

 • Adgangskrav

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har erhvervserfaring fra det pædagogiske arbejdsområde - fx i dagtilbud, SFO, klub, arbejde med kriminelle unge, psykiatrien eller voksenhandicap-området.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år. Udover erhvervserfaring, skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen. Du kan søge om individuel konkret vurdering (IKV), hvis du ikke opfylder kriterierne for optagelse.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde for få ansøgere. 

  Optagelsesbetingelser 

  Du skal opfylde et af nedenstående adgangskrav:
  • 1. Gymnasial uddannelse 
  • Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 
  • Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E 
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D 
  • Godkendt udenlandsk eksamen 
  • Individuel konkret vurdering (IKV)

  Derudover skal du have mindst to års dokumenteret erhvervserfaring inden for pædagogisk praksis.

  Hvad er pædagogisk erhvervserfaring

  At have pædagogisk erhvervserfaring betyder, at du har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til to års fuldtids beskæftigelse (lønnet arbejde).
  Eller arbejde indsamlet over flere år, der svarer til 3.120 timer indenfor enten:

  • Klassiske pædagogiske institutioner (fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer)
  • Job fra lignende professioner - fx:
  • Folkeskoleområdet (fx arbejdet med social- /special pædagogik)
  • Det psykologiske eller psykiatriske område (fx arbejde i PPR, specialskole, psykiatri eller lignende)
  • Fysio-, ergo- eller psykomotorisk arbejde (fx arbejde i social-/ special pædagogisk)
  • Socialt arbejde

  Er du i tvivl om, du opfylder kravet om pædagogisk erhvervserfaring, kan du kontakte optagelsesvejlederen på det udbudssted, hvor du vil søge.

  Kontakt en optagelsesvejleder

  Individuel konkret vurdering (IKV)

  Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om en individuel konkret vurdering. Hvis du søger optagelse på andet grundlag, skal du med ansøgningen desuden sende en motivationsbeskrivelse, dokumentation på relevante kurser og uddannelser, med videre.

  Der kan ikke dispenseres fra de to års erhvervserfaring. 

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til  uddannelsen

 • I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg, Silkeborg og Aarhus.

  Forskellige merituddannelsestilbud, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som pædagoguddannelsen. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav og gå til de samme prøver. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen.

  Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens modul 1-6 samt 7 ugers praktik udgør tilsammen grundfagligheden. Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder.
  Du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. (merit som sporskifte undtaget).

  Specialiseringen

  Uddannelsens modul 7-12 samt bachelorperioden hvor der indgår en undersøgelsespraktik udgør tilsammen specialiseringsdelen. Undersøgelsespraktikken kan gennemføres det sted du er ansat, men kan også gennemføres et andet sted.

  Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.
  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse samt meritpædagoguddannelse som sporskifte.

  Om uddannelsen og undervisningen

  Uddannelsen er tilrettelagt forskelligt på VIAs udbudssteder. Se derfor under det enkelte udbudssted for nærmere forklaring af de forskellige uddannelsestilbud.

  Holstebro

  Horsens

  Ikast

  Randers

  Silkeborg

  Viborg (netbaseret)

  Aarhus

  Merit som sporskifte (Aarhus)

  Se studieordningen for VIA Pædagoguddannelsen

 • Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et studiegebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Studiegebyret er 10.200 kr. pr. semester. 

  Studiegebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vær opmærksom på, at du kun kan søge SVU, hvis du er fyldt 25 år. 

  Læs om SVU

  Kontakt os, for at høre nærmere om SVU

  Inge Jung Steenberg
  E: ijs@via.dk
  T: +45 87 55 19 88

  Er du ledig, kan du rette henvendelse til dit jobcenter omkring evt. finansiering af dit studie.

  Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Hvis du oplever tekniske udfordringer i ansøgningsprocessen, skal du kontakte Optagelsescenteret i VIA:

  studieplads@via.dk

  Har du brug for at komme i kontakt med os, se under Kontaktoplysninger til det enkelte udbudssted. 

  Ansøgningsfrister 

  Holstebro

  Studiestart 1. februar

  Der er pt ikke åbent for ansøgning til meritpædagoguddannelsen i Holstebro. Hold øje med opdateringer for ansøgning i Holstebro. 

  Horsens

  Ansøgningsfrist den 1. juni. Studiestart 1. september.

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Horsens via Nemstudie

  Ikast

  Studiestart 1. september.

  Der er pt ikke åbent for ansøgning til meritpædagoguddannelsen i Ikast. Hold øje med opdateringer for ansøgning i Ikast. 

  Randers

  Ansøgningsfrist den 1. juni. Studiestart 1. september.

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

  Studiestart er den 1. september. 

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Randers via Nemstudie

  ders. 

  Silkeborg

  Studiestart 1. februar. Der er pt ikke åbent for ansøgning til meritpædagoguddannelsen i Silkeborg. Hold øje med opdateringer for ansøgning i Silkeborg. 

  Viborg

  Ansøgningsfrist den 1. juni. Studiestart 1. september.

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

  Studiestart er den 1. september. 

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Viborg via Nemstudie

  Aarhus Meritpædagoguddannelsen

  Ansøgningsfrist den 1.juni. 

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen fuldtid (3 år) via Nemstudie

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen deltid (4 år) via Nemstudie

  Aarhus Meritpædagoguddannelsen som sporskifter

  Ansøgningsfrist den 1. juni.

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifte via Nemstudie

 • Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder.

  Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Langt de fleste pædagoger er ansat inden for det offentlige, men der er tendens til at flere og flere også bliver ansat i den private sektor.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børnehaveklasser
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skolefritidsordninger
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Vuggestuer
  • Ældreområdet

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  • Kandidat i Pædagogisk sociologi
  • Kandidat i Pædagogisk psykologi
  • Kandidat i Generel pædagogik
  • Kandidat i Pædagogisk antropologi
 • Holstebro

  Studievejleder: 
  Ann Elsebeth Jakobsen
  T: +45 87 55 14 67
  E: aeja@via.dk

  Adresse

  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK - 7500 Holstebro

  Find os på Google Maps

  Horsens

  Studievejleder:
  Anne Eijgendaal
  E: ane@via.dk
  T: +45 87 55 36 75

  Adresse

  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  E. piho@via.dk
  T: +45 87 55 36 55

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Ikast

  Studievejleder
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Pædagoguddannelsen i Ikast
  Bøgildvej 10
  DK - 7430 Ikast

  E: mmer@via.dk
  T: +45 87 55 38 21

  Find op på Google Maps

  Randers

  Studievejleder:
  Ane Tyrrestrup
  E: anty@via.dk
  T:+45 87 55 35 72

  Adresse

  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  Hvis du er ansat i Randers Kommune: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Find os på Google Maps

  Silkeborg

  Studievejleder:
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Campus Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  Find os på Google Maps

  Viborg 

  Studievejleder
  Regitze Rahbek
  E: resr@via.dk
  T: +45 87 55 22 21

  Adresse

  Campus Viborg
  Prinsens Allé 2 
  DK- 8800 Viborg 
  E: piv@via.dk
  T: +45 87 55 37 00

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag: 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Aarhus

  VIA Meritpædagoguddannelsen Aarhus
  E: aarhusc.meritpaed@via.dk

  Mette Bondesen
  E: mhl@via.dk
  T: +45 87 55 35 06

  VIA Meritpædagoguddannelsen som sporskifte, Aarhus

  Brian Lassen
  E: brla@via.dk
  T: +45 87 55 35 93

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK- 8000 Aarhus C

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til meritpædagog

 • Meritpædagoguddannelsen i Holstebro kører som et samarbejde mellem mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium, de to næste år er deltidsstudium. Den endelig tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner.

 • Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår på det spritnye VIA Campus Horsens. Campus er placeret helt tæt på Horsens banegård og busterminal. Indretningsmæssigt er der sat skarpt fokus på studiemiljøet. Gruppearbejdet kan både foregå i et af de åbne områder, hvor der er en behagelig atmosfære eller i et af de mange grupperum.

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter på fuldtid (40 uger med 40 studietimer om ugen) alle ugens hverdage. Der må forventes en blanding af undervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper og egen fordybelse. Dog gælder det for den første praktik på andet semester (i alt 7 uger), at du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.
  Mødetiden ligger typisk i tidsrammen kl. 8.20-16.05. Der kan dog forekomme studieture eller andre aktiviteter udenfor denne tidsramme. 

  Til institutioner, der ønsker samarbejde med meritpædagoguddannelsen

  Institutioner, der overvejer at støtte medarbejdere i at tage meritpædagoguddannelsen, er velkomne til at invitere uddannelsen til møde. Det kan være i et lederforum eller med leder og medarbejdere.

  Se mere om Campus Horsens

 • Pædagoguddannelsen i Ikast kører som et samarbejde mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium, de to næste år er deltidsstudium. Den endelig tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner. 

 • Fra september 2021 har du mulighed for at uddanne dig som meritpædagog ved pædagoguddannelsen på Campus Randers. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med den ordinære uddannelse.

  Organisering af studiet i Randers

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 7 ugers praktik). Undervisningen foregår på Campus Randers. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt svarede til, at du i alt forventes at være studieaktiv 40 timer pr. uge i 40 uger.

  På andet semester kommer du i syv ugers praktik inden for et andet specialiseringsområde, end det du kommer ind med, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage om ugen (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Specialiseringer

  Dagtilbudsspecialisering, social-specialspecialisering og skolefritids-specialisering.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester udbydes valgfrie kompetenceområder. Det kan fx være:

  • Natur og udeliv
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra andre uddannelser. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.
  Der er rig mulighed for at engagere sig både i faglige projekter, studentervæksthuset og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester.

 • Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner.
 • Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg. I mødes to gange hver anden uge på grunduddannelsen og ca. hver anden tirsdag på specialiseringsuddannelsen.

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

  Se mere om Campus Viborg

 • I Aarhus tilbydes meritpædagoguddannelsen i 3 forskellige varianter. Uddannelsens moduler og prøver er de samme. Uddannelsesstrukturen og adgangskrav er forskellige. På samtlige af de 3 uddannelser findes alle 3 specialiseringer (dagtilbudspædagogik, skole- fritidspædagogik og social- specialpædagogik).

  Meritpædagoguddannelsen fuldtid/deltid 3 år

  På denne uddannelse er du fuldtidsstuderende på 1. studieår med undervisning dagligt. Der er desuden en praktik på 7 uger.
  På 2. og 3. studieår er du på deltid med en studiedag om ugen + 3 sammenhængende dage pr. modul.

  På denne uddannelse er det et krav, at du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring ved studiestart.

  Skematisk oversigt over merit pædagoguddannelsen fuldtid/deltid 3 år:

  (Gk1, GK2, SK1, SK2, TPE, VO, SK2 er uddannelsens prøver)

  1. studieår – fuld tid – 40 uger

  Modul 1

  Modul 2

  Modul 3 + GK1

  Praktik + GK3

  Modul 4

  Modul 5

  I alt 60 ECTS

  7 uger

  7 uger

  7 uger

  7 uger

  6 uger

  6 uger

   

   

  2. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 6 + GK2

  Modul 7

  Modul 8 + SK1

  Modul 9

  Modul 10

  I alt 45 ECTS

  9 uger

  8 uger

  9 uger

  8 uger

  6 uger

   

  3. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 10 + TPE

  Modul 11 + VO

  Modul 12 + SK2

  Bachelor

  I alt 45 ECTS

  4 uger

  8 uger

  8 uger

  20 uger

   


  Meritpædagoguddannelsen deltid 4 år:

  På denne uddannelse er du deltids studerende på alle 4 studieår. Du har 1 studiedag om ugen + 3 sammenhængende dage pr. modul.
  Der er desuden en praktik på 7 uger.

  På denne uddannelse er det et krav, at du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring ved studiestart.

  Uddannelsen er blevet udarbejdet i dialog med blandt andet Socialpædagogerne (SL) og Magistraten for børn og unge i Aarhus Kommune (MBU)

  Skematisk oversigt over merit pædagoguddannelsen deltid 4 år:

  (Gk1, GK2, SK1, SK2, TPE, VO, SK2 er uddannelsens prøver)

  1. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 1

  Modul 2

  Modul 3 + GK1 prøve

  Praktik

  I alt 40 ECTS

  11 uger

  11 uger

  11 uger

  7 uger

   

  2. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 4

  Modul 5

  Modul 6 + GK2

  Modul 7

  I alt 40 ECTS

  11 uger

  11 uger

  12 uger

  6 uger

   

  3. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 7

  Modul 8 + SK1

  Modul 9

  Modul 10 + TPE

  i alt 40 ECTS

  5 uger

  11 uger

  11 uger

  11 uger

   

  4. studieår – deltid – 40 uger

  Modul 11 + VO

  Modul 12 + SK2

  Bachelor

  I alt 40 ECTS

  11 uger

  11 uger

  18 uger

   


  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte 2½ år:

  På denne uddannelse er du deltids studerende på de første 2 studieår og fuldtids studerende det sidste ½ år. Du har 1 studiedag om ugen samt 4-5 lørdage pr. semester.
  For at blive optaget, skal du have en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau.

  Der er ikke krav om relevant erhvervserfaring ved studiestart. Ved studiestart er det et krav, at du har ansættelse i en pædagogisk institution med 30 timer om ugen. Har du dokumenteret pædagogisk erhvervserfaring erhvervet efter din tidligere uddannelse, kan ansættelsesgraden eventuelt være mindre.

  Uddannelsen er udarbejdet i dialog med BUPL, SL, Magistraten for Børn og unge i Aarhus Kommune og Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune. 

  Er du interesseret i meritpædagoguddannelsen som sporskifte, så læs mere om uddannelsen her 

  Vil du vide mere om meritpædagoguddannelsen?

  Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus 

 • For dig, der allerede har en uddannelse i forvejen

  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er for dig, der vil arbejde indenfor det pædagogiske arbejdsfelt, og allerede har en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau.

  Uddannelsen tager 2,5 år og er sammensat af en række obligatoriske og enkelte valgfrie forløb. 

  Optagelseskriteriet er dokumentation for bestået professionsbachelor-, universitetsbachelor- eller kandidatuddannelse.

  Specialiseringer

  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte har specialiseringsområderne dagtilbudspædagogik, skole/fritidspædagogik samt social/specialpædagogik.

  Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse. Efter fuldført uddannelse kan du kalde dig professionsbachelor som pædagog.

  Pædagogisk arbejde under uddannelse

  Det er ikke et krav for at blive optaget, at du har tidligere erfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper).

  Du vil i stedet opnå din erfaring ved at arbejde som pædagogmedhjælper (30 timer om ugen de to første år af uddannelsen sideløbende med studiet).

  Har du ikke allerede en ansættelse, skal du søge job og have ansættelse inden studiestart.

  Kommunesamarbejde

  VIA har et samarbejde med Aarhus og Favrskov kommune. Det betyder, at alle institutioner i de to kommuner har fået information om uddannelsen. Du kan sagtens søge ansættelse i andre kommuner, men der er ikke indgået aftaler med andre kommuner. Det indebærer, at deres viden omkring uddannelsen kan være begrænset. Du kan eventuelt videregive kontaktoplysninger til VIA.

  Se kontaktoplysninger

  Du skal opnå relevant pædagogisk erfaring

  Det er en forudsætning for at kunne påbegynde dit bachelorprojekt og færdiggøre uddannelsen, at du igennem studiet har opbygget minimum to års relevant erhvervserfaring indenfor pædagogisk arbejde. Har du erfaring med pædagogisk arbejde fra tidligere, kan den ugentlige arbejdstid være mindre. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

  For studerende, der allerede er i et ansættelsesforhold på en pædagogisk institution, kan du med fordel drøfte muligheden for, at du kan forblive i dit ansættelsesforhold samtidig med, at du begynder på studiet.

  Ansættelse i Aarhus kommune

  Ansøgere på meritpædagoguddannelsen som sporskifte, der indgår aftale om ansættelse i Aarhus kommune, Magistraten for Børn og unge (MBU), skal udfylde en ledergodkendelse. 

  Hent aftalepapir om optag på MBU på meritpædagoguddannelsen som sporskifter (docx)

  Indhold og opbygning

  Studiet er er 2,5 år. Undervisningen foregår på Aarhus Campus C.

  Der undervises en ugentligt hverdag fra 12.30-18.00, samt lørdag én gang om måneden fra kl. 09.00-16.00. Derudover deltager du i individuelt studiearbejde og i studiegrupper. Arbejdstidspunkterne fastsætter I selv i studiegrupperne.

  Der skal påregnes en del tid til individuelt studiearbejde og arbejde i studiegrupper. 

Sådan kan du også læse til pædagog

Ordinær pædagoguddannelse

Tag den ordinære pædagoguddannelse i Grenaa, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus
Læs om pædagoguddannelsen

Netbaseret pædagoguddannelse

En fleksibelt uddannelse, hvor du selv vælger, hvor og hvornår du vil studere
Læs om pædagoguddannelsen (NET)

Meritpædagog som sporskifter

En meritpædagoguddannelse for dig, der allerede har en anden uddannelse som enten professionsbachelor, bachelor fra universitetet eller en kandidatgrad. 
Læs om meritpædagoguddannelsen som sporskifter