Meritpædagoguddannelsen

Har du to års erfaring  med pædagogisk arbejde? Og vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Type

Åben uddannelse

Studieby

Holstebro, Horsens, Ikast, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus

Studiestart

Februar og/eller september (se mere under ansøgning)

Praktik

7 uger

Om uddannelsen til meritpædagog

 • Adgangskrav

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har erhvervserfaring fra det pædagogiske arbejdsområde - fx i dagtilbud, SFO, klub, arbejde med kriminelle unge, psykiatrien eller voksenhandicap-området.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker. Udover erhvervserfaring, skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen. Du kan søge om individuel konkret vurdering (IKV), hvis du ikke opfylder kriterierne for optagelse.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde for få ansøgere. 

  Optagelsesbetingelser 

  Du skal opfylde et af nedenstående adgangskrav:
  • Gymnasial uddannelse 
  • Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 
  • Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E 
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D 
  • Godkendt udenlandsk eksamen 
  • Individuel konkret vurdering (IKV)

  Derudover skal du have mindst to års dokumenteret erhvervserfaring inden for pædagogisk praksis.

  Hvad er pædagogisk erhvervserfaring

  At have pædagogisk erhvervserfaring betyder, at du har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til to års fuldtids beskæftigelse (lønnet arbejde).
  Eller arbejde indsamlet over flere år, der svarer til 3.120 timer indenfor enten:

  • Klassiske pædagogiske institutioner (fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer)
  • Job fra lignende professioner - fx:
  • Folkeskoleområdet (fx arbejdet med social- /special pædagogik)
  • Det psykologiske eller psykiatriske område (fx arbejde i PPR, specialskole, psykiatri eller lignende)
  • Fysio-, ergo- eller psykomotorisk arbejde (fx arbejde i social-/ special pædagogisk)
  • Socialt arbejde

  Er du i tvivl om, du opfylder kravet om pædagogisk erhvervserfaring, kan du kontakte optagelsesvejlederen på det udbudssted, hvor du vil søge.

  Kontakt en optagelsesvejleder

  Optagelse med individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til pædagoguddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet ved en individuel konkret vurdering. 

  Hvis du søger optagelse på andet grundlag, skal du med ansøgningen desuden sende en motivationsbeskrivelse, dokumentation på relevante kurser og uddannelser, med videre.

  Der kan ikke dispenseres fra de to års erhvervserfaring. 

  Læs mere om, hvad en individuel konkret vurdering er, og hvordan du søger

  Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til  uddannelsen

 • I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg, Silkeborg og Aarhus.

  Forskellige merituddannelsestilbud, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som pædagoguddannelsen. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav og gå til de samme prøver. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen.

  Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens modul 1-6 samt 7 ugers praktik udgør tilsammen grundfagligheden. Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder. Det er vigtigt, at du som studerende får et udvidet kendskab til det pædagogiske arbejdsområde, ud over dit eget specialiseringsområde. VIA forsøger derfor så vidt muligt, at tilbyde praktikpladser inden for et af de øvrige specialiseringsområder. Første praktikperiode ligger i det første uddannelsesår. 

  Du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. (merit som sporskifte undtaget).

  Specialiseringen

  Uddannelsens modul 7-12 samt bachelorperioden hvor der indgår en undersøgelsespraktik udgør tilsammen specialiseringsdelen. Undersøgelsespraktikken kan gennemføres det sted du er ansat, men kan også gennemføres et andet sted.

  Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.
  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse samt meritpædagoguddannelse som sporskifte.

  Om uddannelsen og undervisningen

  Uddannelsen er tilrettelagt forskelligt på VIAs udbudssteder. Se derfor under det enkelte udbudssted for nærmere forklaring af de forskellige uddannelsestilbud.

  Holstebro

  Horsens

  Ikast

  Randers

  Silkeborg

  Viborg (netbaseret)

  Aarhus

  Merit som sporskifte (Aarhus)

  Se studieordningen for VIA Pædagoguddannelsen

 • Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et studiegebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Pris alt efter, hvor mange semestre du vælger

  • Vælger du at tage meritpædagoguddannelsen over 6 semestre, koster hvert semester 10.500 kr.
  • Vælger du meritpædagoguddannelsen over 7 semestre, koster  hvert semester 9.000 kr.
  • Vælger du meritpædagoguddannelsen som sporskifter, koster hvert semester 10.500 kr. 

  Studiegebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester. Det er de nuværende priser. VIA tager forbehold for prisjusteringer, og der kan komme ændringer i priserne. 

  Søg omstillingsfonden – årligt kan der søges 10.000 kr.

  Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte samt personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelor-niveau muligheden for at søge om økonomisk støtte til meritpædagoguddannelse. Dvs., at du som uddannelsessøgende i job har mulighed for årligt at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til kompetenceudvikling.

  Læs mere her om, hvordan du kan søge

  Søg tilskud fra social- og boligstyrelsen til deltagergebyr på meritpædagoguddannelsen

  Til dig på det specialiserede socialområde er det muligt at søge tilskud fra Social- og boligstyrelsen til deltagerbetaling på din meritpædagoguddannelse.

  Læs mere her om, hvordan du kan søge

  Læs mere om forskellige puljer, der kan søges

  Uddannelsesstøtte

  Hvis du har orlov fra dit arbejde for at deltage på meritpædagoguddannelsen, kan du søge om SVU under uddannelsesperioder, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. Der er øvrige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan modtage SVU, så det er vigtigt, at du orienterer dig om betingelser for SVU på www.svu.dk.

  Læs om SVU

  Kontakt os, for at høre nærmere om SVU.

  Inge Jung Steenberg
  E: ijs@via.dk
  T: +45 87 55 19 88

  Er du ledig, kan du rette henvendelse til dit jobcenter omkring evt. finansiering af dit studie.

  Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Hvis du oplever tekniske udfordringer i ansøgningsprocessen, skal du kontakte Optagelsescenteret i VIA:

  studieservice.optag@via.dk

  Har du brug for at komme i kontakt med os, se under Kontaktoplysninger til det enkelte udbudssted. 

  Ansøgningsfrister 

  Holstebro

  Vi opretter ikke hold i Holstebro i 2024
    

  Horsens

  Vi opretter hold pr. 1. september 2024. Der er ansøgningsfrist den 15. juni. Søg herunder 👇

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt.

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen i Horsens igennem Nemstudie


  Ikast 

  Vi opretter hold pr. 1. september 2024. Der er ansøgningsfrist den 15. juni. Søg herunder 👇

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt.

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen i Ikast igennem Nemstudie


  Randers

  Ansøgningsfrist er 1. juni 2024 

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser, hvis holdet ikke er er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

  Studiestart er 2. september 2024

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Randers via NemStudie

  Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte studievejleder Ane Tyrrestrup

  E: anty@via.dk
  T: +45 87 55 35 72


  Silkeborg 

  Vi opretter hold pr. 1. september 2024. Der er ansøgningsfrist den 15. juni. Søg herunder 👇

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt.

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen i Silkeborg igennem NemStudie

  Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte studievejleder Marianne Merrild

  E: mmer@via.dk
  T: +45 87 55 38 21


  Viborg

  Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

  Ansøgningsfrist den 1. juni. Studiestart 1. september. (Søg herunder) 👇

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen i Viborg via Nemstudie. Med studiestart til september


  Aarhus Meritpædagoguddannelsen som sporskifter

  Studiestart til september

  Der er åbent for ansøgninger med studiestart til september (Søg herunder) 👇

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifte i Aarhus via Nemstudie. Med studiestart til september


  Aarhus Meritpædagoguddannelsen

  Studiestart 1. september 2024

  Der er åbent for ansøgninger til meritpædagoguddannelsen i Aarhus. (Søg herunder) 👇

  Klik her for at søge ind på meritpædagoguddannelsen i Aarhus via Nemstudie. Med studiestart til september

 • Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Der er job både inden for daginstitutionsområdet, skoleverden og inden for socialpædagogikken.

  Langt de fleste pædagoger er ansat inden for det offentlige, men der er tendens til at flere og flere også bliver ansat i den private sektor.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børnehaveklasser
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skolefritidsordninger
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Vuggestuer
  • Ældreområdet

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

 • Holstebro

  Studievejleder: 
  Ann Elsebeth Jakobsen
  T: +45 87 55 14 67
  E: aeja@via.dk

  Adresse

  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK - 7500 Holstebro

  Find os på Google Maps

  Horsens

  Studievejleder:
  Anne Eijgendaal
  E: ane@via.dk
  T: +45 87 55 36 75

  Adresse

  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  E. piho@via.dk
  T: +45 87 55 36 55

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Ikast

  Studievejleder
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Pædagoguddannelsen i Ikast
  Bøgildvej 10
  DK - 7430 Ikast

  E: mmer@via.dk
  T: +45 87 55 38 21

  Find op på Google Maps

  Randers

  Studievejleder:
  Ane Tyrrestrup
  E: anty@via.dk
  T:+45 87 55 35 72

  Adresse

  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  Hvis du er ansat i Randers Kommune: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Find os på Google Maps

  Silkeborg

  Studievejleder:
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Campus Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  Find os på Google Maps

  Viborg 

  Studievejleder
  Regitze Rahbek
  E: resr@via.dk
  T: +45 87 55 22 21

  Adresse

  Campus Viborg
  Prinsens Allé 2 
  DK- 8800 Viborg 
  E: piv@via.dk
  T: +45 87 55 37 00

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag: 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Aarhus

  VIA Meritpædagoguddannelsen Aarhus og Meritpædagoguddannelsen som sporskifter

  Studie- og optagelsesvejleder

  Anne Birthe Due Bendixen
  E: abd@via.dk
  T: +45 87 55 35 92

  Optagelsesvejleder

  Anita Winnie Petersen
  E: awp@via.dk
  T: +45 87 55 10 36

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK- 8000 Aarhus C

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

 • Vi kører ikke et meritpædagog-hold i Holstebro i efteråret 2024.

  Meritpædagoguddannelsen i Holstebro kører som et samarbejde mellem mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium, de to næste år er deltidsstudium. Den endelig tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner.

 • Vi forventer at starte meritpædagoghold den 1. september 2024, forudsat at der er tilstrækkelige tilmeldinger.

  Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår på det nye VIA Campus Horsens. Campus er placeret helt tæt på Horsens banegård og busterminal. Indretningsmæssigt er der sat skarpt fokus på studiemiljøet. Gruppearbejdet kan både foregå i et af de åbne områder, hvor der er en behagelig atmosfære eller i et af de mange grupperum.

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  Meritpædagoguddannelsen i Horsens er organiseret som et deltidsstudie over 3,5 år.

  Undervisningsaktiviteterne foregår på to faste ugentlige studiedage, og er tilrettelagt, så I inddrager jeres pædagogiske erfaring.

  Mødetiden ligger typisk i tidsrammen 8.20-16.05. Der vil dog kunne være studieaktivitet på enkelte lørdage i løbet af studiet.

  Vil du vide mere, er du velkomment til at kontakte os

  Optagelses- og studievejleder Anne Eijgendaal
  E: ane@via.dk
  T: +45 87 55 36 75

  Til institutioner, der ønsker samarbejde med meritpædagoguddannelsen

  Institutioner, der overvejer at støtte medarbejdere i at tage meritpædagoguddannelsen, er velkomne til at invitere uddannelsen til møde. Det kan være i et lederforum eller med leder og medarbejdere.

  Kontakt uddannelsesleder Jens Norup Simonsen, for at aftale nærmere

  E: jns@via.dk
  T: +45 87 55 36 60

  Se mere om Campus Horsens

 • Meritpædagoguddannelsen kører som et samarbejde mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Undervisningen foregår på pædagoguddannelsen i Ikast.

  Uddannelsen er et deltidsstudie på 3 år. 1. studieår er fuldtidsstudie, mens 2. og 3. studieår er deltidsstudier. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner. 

 • I Randers kan du læse til meritpædagog på deltid over 3½ år. Uddannelsens moduler og prøver er de samme som på den ordinære pædagoguddannelse, men uddannelsesstrukturen og adgangskrav er forskellige.

  Vi udbyder de tre specialiseringer  dagtilbudspædagogik, skole- fritidspædagogik og social- specialpædagogik.

  Uddannelsen strækker sig over 3 ½ år med to studiedage ugentligt det meste af perioden. Der kan dog være samlede studiedage ved studiestart og 1. praktikperiode. Det er på den måde muligt at kombinere studiet med sideløbende arbejde.

  Vi forventer at starte et merithold op pr. 1. september 2024, forudsat at der er tilstrækkelige ansøgninger.

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

  Studievejleder Ane Tyrrestrup
  E: anty@via.dk
  T: +45 87 55 35 72

 • Meritpædagoguddannelsen kører som et samarbejde mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Undervisningen foregår på Campus Silkeborg.

  Uddannelsen er et deltidsstudie på 3 år. 1. studieår er fuldtidsstudie, mens 2. og 3. studieår er deltidsstudier. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner. 

 • Vil du gerne læse til meritpædagog - men læse det online? Så skal du søge VIA Meritpædagoguddannelsen i Viborg. Her udbyder vi meritpædagoguddannelsen online. Du får en meritpædagoguddannelse med samme kvalitet, niveau og kompetencer som den campusbaserede uddannelse. 

  Online-uddannelsen er bare mere fleksibel, og du har stor indflydelse på, hvor og hvornår du vil studere. 

  Læs mere om den netbaserede meritpædagoguddannelse i Viborg

 • I Aarhus kan du læse til meritpædagog på 2 måder. På deltid og som sporskifte.

  Uddannelsens moduler og prøver er de samme. Uddannelsesstrukturen og adgangskrav er forskellige. På begge retninger udbyder vi de 3 specialiseringer - dagtilbudspædagogik, skole- fritidspædagogik og social- specialpædagogik.

  Meritpædagoguddannelsen deltid 3,5 år:

  Uddannelsesmodellen varer i alt 3 år og 6 måneder. Den er opbygget som en deltidsuddannelse, der gør det muligt at kombinere studiet med sideløbende arbejde. Uddannelsens første år består af en fælles grundfaglighed. I det efterfølgende studieår påbegyndes specialiseringen i Dagtilbudspædagogik. Uddannelsens første 3 år har et omfang på 45 ECTS, mens det sidste halve år har et omfang på 15 ECTS.

  Der er desuden en praktik på 7 uger. Praktikken er på fuld tid i alle 7 uger. Der kan evt. laves en aftale om jobrotation i praktikken, hvis du er ansat i Aarhus Kommune. 

  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte 2½ år:

  På denne uddannelse er du deltids studerende på de første 2 studieår og fuldtids studerende det sidste ½ år. Du har 1 studiedag om ugen samt 4-5 lørdage pr. semester.
  For at blive optaget, skal du have en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau.

  Der er ikke krav om relevant erhvervserfaring ved studiestart. Ved studiestart er det et krav, at du har ansættelse i en pædagogisk institution med 30 timer om ugen. Har du dokumenteret pædagogisk erhvervserfaring erhvervet efter din tidligere uddannelse, kan ansættelsesgraden eventuelt være mindre.

  Uddannelsen er udarbejdet i dialog med BUPL, SL, Magistraten for Børn og unge i Aarhus Kommune og Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune. 

  Er du interesseret i meritpædagoguddannelsen som sporskifte, så læs mere om uddannelsen her 

  Vil du vide mere om meritpædagoguddannelsen?

  Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus 

Sådan kan du også læse til pædagog

Meritpædagog online

Har du brug for en mere fleksibel studietid, kan du vælge at læse til meritpædagog online. VIA tilbyder meritpædagoguddannelsen online i Viborg. 
Læs om meritpædagoguddannelsen (NET)

Meritpædagog som sporskifter

En meritpædagoguddannelse for dig, der allerede har en anden uddannelse som enten professionsbachelor, bachelor fra universitetet eller en kandidatgrad. 
Læs om meritpædagoguddannelsen som sporskifter

Pædagog 

Tag pædagoguddannelsen i Grenaa, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus
Læs om pædagoguddannelsen

Pædagog (NET)

En pædagoguddannelse med samme kvalitet, niveau og kompetencer som den campusbaserede. Den netbaserede er bare mere fleksibel, og du har stor indflydelse på, hvor og hvornår du vil studere. 
Læs om pædagoguddannelsen (NET)