Motiveret ansøgning til kvote 2

Få gode råd til din motiverede ansøgning, når du søger ind i kvote 2 på pædagoguddannelsen

Her kan du lade dig inspirere, når du skal skrive din motivationsbeskrivelse: Men husk, at der er i den forbindelse ikke noget rigtigt eller forkert.

Hvad er en god motivationsbeskrivelse?

  • Brug motivationsbeskrivelsen til at fremhæve, hvad du har lært af de erfaringer, du har gjort dig.
  • En motivationsbeskrivelse fylder cirka en side 
  • Fremhæv relevante ting fra dit CV
  • Hvad har du fx fået ud af din erhvervserfaring (hvis du har noget), et udlandsophold du har været på eller et frivilligt arbejde? Du kan fx vælge at skrive, hvad du har lært og hvad årsagen er til det. 
  • Begrund, hvorfor du gerne vil uddanne dig til pædagog, fx ved at uddybe, hvad du er særligt optaget af og hvorfor.