Specialiseringer 

På pædagoguddannelsen er der tre forskellige specialiseringer, hvor du fordyber dig inden for et særligt pædagogisk område. 

Efter første praktikperiode skal du vælge imellem tre forskellige specialiseringer. Din specialisering skal du fordybe dig i resten af din uddannelse. De tre specialiseringer er:

 • Dagtilbudspædagogik
 • Skole- og fritidspædagogik
 • Social- og specialpædagogik

Dagtilbudspædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik:

 • Barndom, kultur og læring
 • Professionsviden og forskning
 • Valgfrit modul
 • Samarbejde på tværs
 • Valgfrit modul
 • Profession og organisation

Skole- og fritidspædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Skole- og fritidspædagogik:

 • Barndom, ungdom, didaktik og dannelse
 • Professionsviden og forskning
 • Valgfrit modul
 • Samarbejde på tværs
 • Valgfrit modul
 • Identitet og fællesskab

Social- og specialpædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Social- og specialpædagogik:

 • Mennesker i udsatte positioner
 • Professionsviden og forskning
 • Valgfrit modul
 • Samarbejde på tværs
 • Valgfrit modul
 • Identitet og fællesskab

Studieordning

Se pædagoguddannelsens studieordning