Se fagene

Her finder du en oversigt, over fagene på pædagogisk assistentuddannelsen

Grundfag

 • Dansk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau

Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Bevægelse og idræt
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur i den pædagogiske praksis
 • Natur og udeliv
 • Arbejdsmiljø og ergonomi (kun på EUD og EUV3)

Valgfri specialefag

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum
 • Understøttende undervisning
 • Læring og udvikling hos små børn
 • Specialpædagogiske metoder
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
 • Medicinhåndtering
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis

Vær opmærksom på, at ikke alle valgfrie specialefag udbydes. Det er det lokale uddannelsesudvalg, der beslutter, hvilke valgfri specialefag, der udbydes. 

Valgfag

 • Engelsk D (adgangskrav til socialrådgiveruddannelsen)
 • Engelsk E (adgangskrav til pædagoguddannelsen)
 • Sproglig udvikling

Yderligere valgfag tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesstedet.