Klage - kun ved retlige spørgsmål

Du kan indgive en klage, hvis du mener, at en afgørelse strider imod retlige spørgsmål. 

Klage – kun ved retlige spørgsmål

Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret fx forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

Send klagen til:

VIA University College

studieplads@via.dk

Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet