Vil du uddanne en medarbejder til pædagogisk assistent?

Som arbejdsplads har I flere muligheder for at sammesætte en elevplads som pædagogisk assistent. I kan både vælge fuldtid og deltid. Og I kan søge både løn- og befordringsrefusion. Læs mere om mulighederne herunder. 

Læs om de forskellige muligheder

 • Uddannelsens varighed på hovedforløbet er 2 år og 6 uger. I løbet af uddannelse veksler eleverne mellem oplæring- og skoleperioder. 

  Oplæringsperiodernes varighed

  • Den første oplæringsperiode er 3 mdr.
  • Den anden oplæringsperiode er 4½ mdr.
  • Den tredje oplæringsperiode er 5 mdr.

  Økonomi

  Elevlønningerne afhænger af alder. Er eleven fyldt 25+, tæller det også, om der er relevant lønnet arbejdserfaring svarende til 1 år (minimum 25 timer om ugen). Eventuel relevant arbejdserfaring skal være opnået indenfor 4 år før studiestart - og må ikke være fra arbejdspraktik.

  Grundforløbet varer 20 uger. Herefter fortsætte eleven på hovedforløbet - kaldet EUD.

  For langt de fleste elever ligger elevlønnen det første år på 12.104,- kr. og det andet år på 12.852,- kr. (2024)

  Læs mere om elevløn for pædagogisk assistentelever

  Elevløn

  For langt de fleste elever dækker Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB) hele elevlønnen.

  For elever godkendt til voksenelevløn kan der søges dækning for en stor del af elevlønnen.

  Læs mere om satserne for elevlønnen (Scroll lidt ned på siden og klik på: Se maksimale satser for 2024-2022)

  Lønrefusion

  Når eleverne er på skoleophold, kan du som arbejdsgiver søge lønrefusion.

  Læs mere om lønrefusion

  Faglig assistance

  Som meduddanner af pædagogiske assistentelever skal I sikre, at eleven er knytte til en oplæringsvejleder.

  Vi har oprettet et Netværk for oplæringsvejledere, hvor oplæringsvejleder og eventuel leder kan få oplæg og sparring til opgaven. Forud for hver oplæringsperiode i institutionen afholdes en dag på VIA kaldet for Stationsdag. Oplæringsvejleder og elev deltager i dagen med oplæg og arbejde med oplæringsmål og forventningsafstemning.

  Kontakt

  I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information. 

  Kontakt uddannelseskoordinator

  Vi tilbyder også korte webinarer, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål om elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

  Se, hvornår vi udbyder webinarer

 • Uddannelsen er på fuldtid og varer 42 uger + ferie. Det svarer til ca. 11 måneder.

  Adgangskrav

  Den ansatte skal være fyldt 25 år. Der skal foreligge dokumentation for relevant, lønnet arbejdserfaring svarende til 2 år á minimum 25 timer og ugen. Arbejdserfaringen må ikke være arbejdspraktik eller frivilligt arbejde.

  Økonomi

  Det er  muligt at få refusion for en stor del af medarbejderens løn under uddannelsen. Der kan søges om lønrefusion to forskellige steder:

  Søg på virk.dk

  Når medarbejderen er på skole, kan der søges om godtgørelse. Det vil sige lønrefusion igennem virk.dk

  Både offentlige og private institutioner har mulighed for at søge om AUB. Der lægges dog vægt på, at institutionen har et CVR nr.

  Kompetencefonde

  Som offentlig institution kan I desuden søge om op-supplering af lønrefusion og dækning af bogudgifter.

  Læs om lønrefusion for kommunale institutioner

  Læs om lønrefusion for regionale institutioner

  Puljerne benævnes fra ufaglært til faglært.

  OBS!

  Det er vigtigt at søge lønrefusionerne inden studiestart.

  Kontakt

  I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information. 

  Kontakt uddannelseskoordinator

  Vi tilbyder også korte webinarer, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål om elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

  Se, hvornår vi udbyder webinarer

 • Uddannelsen varer 84 uger som deltidsstudie + ekstra indlagt ferier, med medarbejderen kan hjælpe med at dække ferie ind i institutionen. 

  Skoledagene ligger hver mandag og tirsdag og hver anden onsdag. 

  Adgangskrav

  Den ansatte skal være fyldt 25 år. Der skal foreligge dokumentation for relevant, lønnet arbejdserfaring svarende til 2 år á minimum 25 timer og ugen. Arbejdserfaringen må ikke være arbejdspraktik eller frivilligt arbejde.

  Økonomi

  Det er  muligt at få refusion for en stor del af medarbejderens løn under uddannelsen. Der kan søges om lønrefusion to forskellige steder:

  Søg på virk.dk

  Når medarbejderen er på skole, kan der søges om godtgørelse. Det vil sige lønrefusion igennem virk.dk

  Både offentlige og private institutioner har mulighed for at søge om AUB. Der lægges dog vægt på, at institutionen har et CVR nr.

  Kompetencefonde

  Som offentlig institution kan I desuden søge om supplering af lønrefusion og dækning af bogudgifter.

  Læs om lønrefusion for kommunale institutioner

  Læs om lønrefusion for regionale institutioner

  Puljerne benævnes fra ufaglært til faglært.

  OBS!

  Det er vigtigt at søge lønrefusionerne inden studiestart.

  Kontakt

  I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information. 

  Kontakt uddannelseskoordinator

  Vi tilbyder også korte webinarer, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål om elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

  Se, hvornår vi udbyder webinarer

 • Opkvalificeringspuljen henvender sig til 0-6 års området i kommunerne. Der er tale om en udmøntningsmodel, hvor puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen i 2023 og uden forudgående ansøgning.

  Læs mere om muligheder for økonomisk støtte til at opkvalificere inden for dagtilbudsområdet | Børne– og Undervisningsministeriet

  Kontakt

  I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information. 

  Kontakt uddannelseskoordinator

  Vi tilbyder også korte webinarer, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål om elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

  Se, hvornår vi udbyder webinarer

 • Pædagogisk assistentelever skal tage Grundforløb 2 på en SOSU-skole. Det tager 20 uger, svarende til cirka et halvt år.

  Fordele

  • Dygtige elever fastholdes i at vælge den pædagogiske profession.
  • I vælger først blandt de mulige elever på holdet.
  • For nogle ansøgere kan det betyde, at drømmen om at skifte karriere bliver en mulighed. Dermed får I en elev med arbejdserfaring muligvis til samme elevløn.

  Økonomi

  Elevlønningerne afhænger af alder. Er eleven fyldt 25+, tæller det også, om der er relevant lønnet arbejdserfaring svarende til 1 år (minimum 25 timer om ugen). Eventuel relevant arbejdserfaring skal være opnået indenfor 4 år før studiestart - og må ikke være fra arbejdspraktik.

  Grundforløbet varer 20 uger. Herefter fortsætte eleven på hovedforløbet - kaldet EUD.

  For langt de fleste elever ligger elevlønnen det første år på 12.104,- kr. og det andet år på 12.852,- kr. (2024)

  Læs mere om elevløn for pædagogisk assistentelever

  Elevløn

  For langt de fleste elever dækker Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB) hele elevlønnen.

  For elever godkendt til voksenelevløn kan der søges dækning for en stor del af elevlønnen.

  Læs mere om satserne for elevlønnen (Scroll lidt ned på siden og klik på: Se maksimale satser for 2024-2022)

  Lønrefusion

  Når eleverne er på skoleophold, kan du som arbejdsgiver søge lønrefusion.

  Læs mere om lønrefusion

  Kontakt

  I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information. 

  Kontakt uddannelseskoordinator

  Vi tilbyder også korte webinarer, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål om elevpladser på pædagogisk assistentuddannelsen

  Se, hvornår vi udbyder webinarer

 • Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at tage kontakt til uddannelseskoordinator Shazia Borup.

  Kontaktoplysninger

  Shazia Borup
  T: 87 55 36 65
  E: smtb@via.dk

  Vi tilbyder også korte webinarer for arbejdsgivere. Her kan du få svar på dine spørgsmål vedrørende uddannelsen, elevpladser, økonomi, og så videre.

  Find webinarerne her