Pædagogisk assistent

Drømmer du om at blive pædagogisk assistent? Og vil du skabe en spændende hverdag med børn og unge?​ Kan du li' at sætte aktiviteter i gang?​ Så tag en uddannelse til pædagogisk assistent!

Type

Erhvervsuddannelse

Varighed

EUD: 2 år og 6 uger. EUV: Normalt 42 uger

Studieby

Horsens og Viborg

Studiestart

EUD: Februar og august EUV: Maj og november

Praktik

EUD: 52 uger. EUV - afhænger af din erfaring

Kontakt

Overvejer du at læs til pædagogisk assistent? Så ring eller skriv til os, for at høre nærmere. T: 87 55 36 65 eller e: smtb@via.dk

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

 • Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent på to måder. Længden af din uddannelse varierer alt efter, hvilken type du vælger.

  EUD - Pædagogisk assistentuddannelse

  EUD varer 2 år og 6 uger. 

  Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område. 

  EUV - Pædagogisk assistentuddannelse

  Hvis du er over 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

  EUV varer normalt 42 uger. Det afhænger af din øvrige skolegang, og uddannelsen kan maksimalt vare op til to år.

  Du kan tage en EUV på tre forskellige måder: 

  • EUV1 - hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du søge direkte ind på EUV1.
  • EUV2 - hvis du har en anden uddannelse eller mindre end to års erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV2.
   Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område.
  • EUV3 - hvis du har en anden uddannelser eller ikke har erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV3.
   Du skal forinden have gennemført grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. Har du ikke grundforløb 2, skal du kontakte social- og sundhedsskolen i dit område.

  Læs om hvornår og hvordan, du søger ind på pædagogisk assistentuddannelse

  Ansøgningsfrister og uddannelsesstart: 

  EUD + EUV 2 + EUV 3

  Det er den enkelte kommune, der slår elevstillingerne op som pædagogisk assistent. Du skal derfor holde øje med stillingsopslag hos din kommune med uddannelsesstart til august fra medio april til medio maj. Og for uddannelsesstart i februar skal du holde øje med stillingsopslag hos din kommune fra medio oktober til medio december. 

  EUV 1

  Der er løbende optag på uddannelsen. Uddannelsesstart maj og november. 

  Realkompetencevurdering (RKV)

  Vi afholder realkompetencevurderingsmøder i efteråret 2021 for EUV 1 i både Horsens og Viborg. Idéen med en realkompetencevurdering, en RKV, er, at du ikke skal lære det samme to gange. I stedet får du mulighed for at bygge videre på dine erfaringer.

  Send din ansøgning til studieservice.pau@via.dk

  Du kan også vælge at sende din mail via en sikker mailboks: Digital post til VIA

  Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til en realkompetencevurdering inden uddannelsesstart. 

  Læs mere om realkompetencevurderinger på ug.dk

  Husk, du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om realkompetencevurdering.

  Kontakt

  Shazia Borup
  E: smtb@via.dk
  T: +45 87 55 36 65

 • På uddannelsen til pædagogisk assistent møder du en blanding af teori og praksis. Vi lægger vægt på, at du afprøver meget af teorien i praksis.

  I undervisningen tager vi udgangspunkt i praktiske eksempler blandt andet fra praktikken.

  Læs om undervisningen på uddannelsen

  Du kan tage uddannelsen enten som EUD eller EUV. EUD er for unge under 25 år og EUV er for voksne over 25 år.

  Fag

  Uanset om du tager en EUV eller en EUD, får du de samme fag. Fagene er:

  • Grundfag
  • Uddannelsesspecifikke fag
  • Valgfrie speciale fag

  Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig adgang til at læse videre. Du kan blandt andet søge ind på pædagog-, socialrådgiver- og ergoterapeutuddannelsen. 

  Læs om pædagoguddannelsen

  Læs om socialrådgiveruddannelsen

  Læs om ergoterapeutuddannelsen

  Praktik

  Hvis du går på EUD, skal du i praktik flere gange i løbet af din uddannelse. Du skal bestå praktikken for at komme videre på uddannelsen.

  Hvis du vælger EUV, og hvis du ikke har to års relevant erhvervserfaring, skal du også i praktik. 

  Læs mere

 • Er du ansat som elev på den pædagogiske assistentuddannelse, er du garanteret en praktikplads

  Praktikken er forskellig alt efter, hvilket spor du vælger, eller hvilken erfaring du har. 

  Praktik på EUD 

  Hvis du er under 25 år og tager en EUD, skal du i praktik i 52 uger i alt. Praktikken vil være opdelt i tre perioder. 

  Du kommer i praktik i den kommune, hvor du er ansat. Praktikken foregår i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er eller andre pædagogiske tilbud. 

  Du skal have godkendt din praktik, for at bestå uddannelsen.

  Praktik på EUV2 og EUV3

  Hvis du er over 25 og tager uddannelsen som EUV, er praktiklængden op 52 uger afhængig af din relevante erhvervserfaring. 

  Garanti for praktikplads

  Når du har fået elevstilling, har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og bliver optaget på uddannelsen, så er du garanteret en praktikplads. 

  Det er den kommune, der ansætter dig, som finder en elevplads til dig. Det er også kommunen, som fordeler elevpladserne.

 • Du får et bredt arbejdsfelt at vælge imellem

  Pædagogiske assistenter arbejder med børn, unge og indenfor voksenområdet. 

  Du kan fx arbejde i en daginstitution, hvor du planlægger lege og aktiviteter, deltager i forældremøder og fælles arrangementer.

  Du kan også blive dagplejer i eget hjem, eller du kan arbejde i en ungdomsklub eller på en døgninstitution. 

  Pædagogiske assistenter kan også få arbejde i skolen med understøttende undervisning i forbindelse med den nye skolereform.

  Du kan uddanne dig videre

  Uddannelsen til pædagogisk assistent er giver direkte adgang til pædagoguddannelsen.

  Hvis du tager supplerende fag, kan du også få adgang til:

  Hvilke fag skal du have?

  Du kan tage ekstra fag for at få adgang til disse uddannelser

  Ergoterapeutuddannelsen

  Supplerende fag

  • Engelsk C
  • Naturfag C

  Pædagoguddannelsen

  Supplerende fag

  • Engelsk E (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Socialrådgiver

  Supplerende fag

  • Engelsk D (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)
  • Dansk C
  • Enten samfundsfag C eller naturfag C (samfundsfag er grundfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Katastrofe- og risikomanager

  Supplerende fag:

  • Naturfag C eller kemi C
  • Matematik C
  • Engelsk D (udbydes som valgfag på pædagogisk assistentuddannelsen)

  Psykomotorisk terapeut

  Supplerende fag:
  Du skal have et af disse fag:

  • Enten bioteknologi A eller 
  • Biologi C eller 
  • Fysik C eller
  • Kemi C eller
  • Naturfag C
 • Der er forskel på, hvilke økonomiske udgifter du får. Det afhænger af, om du følger Pædagogisk Assistent som EUD eller Pædagogisk Assistent som EUV.

  Normalt får du elevløn. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, kan du på EUV1 søge om at få SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse. 

  Find kontaktoplysninger på VIAs SU-kontorer 

  Find kontaktoplysninger på VIAs SPS-vejledere 

  Udgifter på uddannelsen

  Der er ikke nogen deltagerbetaling på erhvervsuddannelsen til Pædagogisk Assistent. Du skal dog regne med at have udgifter under uddannelsen på cirka 2500 kroner til materialer, bøger, print og studietur.

  EUD

  På EUD bliver du ansat som elev af en kommune/region og får elevløn under hele uddannelsen. 

  EUV

  Når du søger ind på EUV, har du følgende muligheder: 

  • Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, er fyldt 25 år og har 2 års relevant erhvervserfaring, får du elevløn under uddannelsen og din arbejdsplads kan få refusion op til 110 procent af højeste dagpengesats. 
  • Hvis du ikke er i beskæftigelse, er fyldt 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du søge om SU.
  • Hvis du følger uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information. 
 • Uddannelsesvejledning

  Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelsen, hvis du er i tvivl om noget vedrørende uddannelsen.

  Shazia Borup
  T: +45 87 55 36 65
  E: smtb@via.dk

  Jane Hermann
  Studieadministrativ medarbejder
  T: +45 87 55 37 06
  E: studieservice.pau@via.dk

  Find os

  VIA Pædagogisk Assistent Horsens
  Banegårdsgade 2
  8700 Horsens
  T: +45 87 55 00 20/+ 45 87 55 36 55
  E: paed.ass@via.dk

  Find os på Google Maps

  VIA Pædagogisk Assistent Viborg
  Prinsens Allé 2
  8800 Viborg
  T: +45 87 55 37 00
  E: paed.ass@via.dk
  E: studieservice.pau@via.dk

  Find os på Google Maps

Mød færdiguddannede

Tag en quiz!

Voksen udviklingshæmmet

Test dig selv

Swipe dig igennem 5 spørgsmål, og se, hvor meget du ved om uddannelsen.
Tag testen