Pædagogisk assistent på deltid


Du kan tage PAU på deltid samtidig med, at du arbejder på andre dage. Og din arbejdsgiver har gode muligheder for lønrefusion.

Hvis du vælger at tage PAU på deltid, tager uddannelsen 84 uger plus ferie. Og du har mulighed for at arbejde på de dage, hvor der ikke er undervisning. 

Uddannelsen tilrettelægges typisk med undervisning 2 - 3 dage om ugen. Undervisningen vil foregå med både fysisk fremmøde og online. 

Undervisningen er normalt fra kl. 8.15 - 14.00. Herefter er der studietid fra kl. 14.00 - 15.00, hvor I for det meste vil kunne nå at færdiggøre jeres forberedelser og studiegruppearbejde. 

Der er undervisningsfri uger, hvor du kan arbejde og fx hjælpe med at dække ferie ind på din arbejdsplads.

Studiedage er altid mandage og tirsdage. De uger, hvor I skal være 3 dage på uddannelsen, er det mandag, tirsdag og onsdage. Der tages forbehold, for mindre ændringer. 

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år, når uddannelsen starter. Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år). 

Du skal have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau.

Ordblindhed med mere

Der er gode muligheder for at få hjælp ved dysleksi (ordblindhed) og fx overbliksudfordringer grundet diagnose. Støtten er gratis og uddannelsen søger om hjælp sammen med dig. For at du kan modtage studiestøtte er det vigtigt, at du kan dokumentere dine behov.

Se mere om specialpædagogisk støtte - SPS

Økonomi

Uddannelsen er gratis.

Arbejdsgiver kan søge om AUB-lønrefusion ved Virk.dk, samt ved enten den Kommunale kompetencefond eller den Regionale kompetencefond. Her kan også søges om refusion for bøger og transport. VIA vejleder gerne med processen. 

Du skal medbringe din egen pc på uddannelsen. 

Læs mere om økonomi på PAU-uddannelsen